Karol 18th Aug 2015 (1 hour)

 0    18 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mroźno
inizia ad imparare
freezING
zamrozić
inizia ad imparare
to freeze
Kiedy pojechałeś do Ełku?
inizia ad imparare
When did you GO to Ełk.
Czy zamierzasz pomóc swojemu bratu?
inizia ad imparare
Are you going to help your brother?
Nie jestem pewna.
inizia ad imparare
I'm not sure.
Dam z siebie wszystko.
inizia ad imparare
I'll do my best.
chodźmy na spacer.
inizia ad imparare
let's go for a walk
kupmy nowe auto.
inizia ad imparare
let's buy a new car
Ona pozwoliła mi skorzystać ze swojego telefonu.
inizia ad imparare
She let me use her phone.
Moi rodzice pozwolili mi sprzedać mój nowy rower.
inizia ad imparare
My parents let me sell my old bike.
Moja mama nie pozwala mi oglądać telewizji.
inizia ad imparare
My mum doesn't let me watch tv.
Moi rodzice nie pozwalają mi oglądać telewizji.
inizia ad imparare
My parents don't let me watch tv.
Czy twoi rodzice pozwalają ci oglądać tv?
inizia ad imparare
Do your parents let you watch tv?
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
make sb do sth
Ona zmusiła mnie do posprzątania kuchni.
inizia ad imparare
She made me clean the kitchen.
Mój tata zmusił mnie do odrobienia lekcji.
inizia ad imparare
My dad made me do my homework.
Moja mama zmusza mnie do czytania książek.
inizia ad imparare
My mum makes me read books.
Moja mama zmuszała mnie do czytania książek.
inizia ad imparare
My mum made me read books.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.