Karolina 11th Aug 2015 (1 hour)

 0    54 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czekam na ciebie przed pocztą.
inizia ad imparare
I'm waiting for you in front of the post office.
obok czegoś
inizia ad imparare
next to sth
posterunek policji
inizia ad imparare
police station
ona mieszka za strażą pożarną
inizia ad imparare
she lives behind the fire station
Ich biuro jest pomiędzy pocztą a supermarketem.
inizia ad imparare
Their office is between a post office and a supermarket.
poczta
inizia ad imparare
post office
jestem na poczcie
inizia ad imparare
I'm at the post office
idę na pocztę
inizia ad imparare
I'm going to the post office
Ona mieszka na rogu Utraty i Sejneńskiej.
inizia ad imparare
She lives on the corner of Utrata and Sejnaska.
mój budzik zadzwonił kilka minut temu
inizia ad imparare
my alarm went off a few minutes
Kilka lat temu bomba wybuchła w centrum Londynu.
inizia ad imparare
A few years ago a bomb went off in the centre of London.
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out
zepsuć się
nasz samochód zepsuł się
inizia ad imparare
to break down
our car broke down
ciężarówka
inizia ad imparare
truck
nie zwracaj uwagi na...
inizia ad imparare
don't pay attention TO...
Musieliśmy wstać wcześniej, bo...
inizia ad imparare
We had to get up earlier because...
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
Honestly, / to be honest
Nie musiałam nic zrobić.
inizia ad imparare
I didn't have to do anything.
szczery
inizia ad imparare
honest
(don't) be honest with me
inizia ad imparare
(do not) be honest with me
bądź punktualna
inizia ad imparare
be punctual
cecha
inizia ad imparare
feature
był szef
inizia ad imparare
former boss
ona spóźniła się półtorej godziny
inizia ad imparare
she was one and a half hours late
Ona mieszkała tam półtora miesiąca
inizia ad imparare
She lived there one and a half years
moje dziecko ma dwa lata
inizia ad imparare
my child is two (years OLD)
mój pies ma dwa dni
inizia ad imparare
my dog is two days OLD
Moja siostrzenica ma półtora tygodnia.
inizia ad imparare
My niece is one a half weeks old.
czy twój kot ma półtora miesiąca?
inizia ad imparare
Is your cat one and a half months old?
Nie miałam czasu, żeby powtórzyć naszą ostatnią listę.
inizia ad imparare
I didn't have time to revise the last list.
wyprowadzić się
inizia ad imparare
move out
wprowadzać się do nowego mieszkania
inizia ad imparare
to move into a new flat
przeprowadzić się
.
inizia ad imparare
to move house/home
We had to move house because of my husband's job.
przez coś
.
inizia ad imparare
because of sth
because of the rain we didn't go for a walk
wszystko zależy od mojego stolarza
inizia ad imparare
everything depends ON my carpenter
to zależy od ciebie
inizia ad imparare
it depends on you
Nikt nie wie co się wczoraj wydarzyło.
inizia ad imparare
Nobody knows what happened yesterday.
wszyscy są zmęczeni
inizia ad imparare
Everybody/ Everyone is tired.
zmęczony / wykończony
inizia ad imparare
tired / exhausted / shattered
Byłam taka zmęczona, że zasnęłam natychmiast.
inizia ad imparare
I was so exhausted that I fell asleep immediately
Nie mogłam wczoraj zasnąć.
inizia ad imparare
I couldn't fall asleep yesterday.
w końcu
inizia ad imparare
in the end
w internecie
inizia ad imparare
on the Internet
pod koniec kwietnia
inizia ad imparare
AT the end of April
na początku czerwca
inizia ad imparare
AT the beginning of June
dogodny
.
inizia ad imparare
convenient
What time is the most convenient for you?
zarejestrować się
inizia ad imparare
sign up
zapisz to na klawiaturze
inizia ad imparare
type it in
zatwierdzić
inizia ad imparare
to confirm
nazwisko
inizia ad imparare
last name / second name / surname
imię
inizia ad imparare
first name
zaznaczyć
inizia ad imparare
to tick
opłata
inizia ad imparare
fee
konto bankowe
inizia ad imparare
bank account

Devi essere accedere per pubblicare un commento.