Karolina words 1

 0    51 schede    amemikos
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zachowanie
inizia ad imparare
behaviour
zaburzenie
inizia ad imparare
disorder
ona ma
Ona ma długie, ciemne włosy.
inizia ad imparare
she has
She has long, dark hair.
osobowość
inizia ad imparare
personality
wydanie (np. książki), edycja
inizia ad imparare
edition
dowiedzieć się, dowiadywać się
Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?
inizia ad imparare
find out
Have they found out how much the tickets will cost?
przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki)
złapać okazję
inizia ad imparare
to grab
grab the opportunity
osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor, leniuch
inizia ad imparare
couch potato
wściec się
inizia ad imparare
go bananas
mieć na coś ochotę
Nie mam ochoty dzwonić
inizia ad imparare
feel like something
I don't feel like calling.
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
inizia ad imparare
put something off
He put off writing his essay until the last minute.
krajobraz, pejzaż
Krajobraz był przepiękny.
inizia ad imparare
landscape
The landscape was absolutely beautiful.
obawiać się czegoś
On boi się pająków.
inizia ad imparare
be afraid of something
He's afraid of spiders.
wzgórza
inizia ad imparare
heights
krawędź czegoś
inizia ad imparare
the edge of something
zmęczony
Jest późno i jestem trochę zmęczony.
inizia ad imparare
tired
It's late, and I'm a little tired.
Czy chciałbyś herbaty?
inizia ad imparare
Would you like some tea?
mówić kłamstwa
inizia ad imparare
tell lies
patrzeć na coś, przyglądać się czemuś, spojrzeć na coś
inizia ad imparare
look at something
autobus piętrowy, piętrus
inizia ad imparare
double-decker
kurde
inizia ad imparare
Oh crap
martwić się o
inizia ad imparare
worry about
obszerny, workowaty (o ubraniu)
On lubi ubierać luźne ubrania.
inizia ad imparare
baggy
He likes wearing baggy clothes.
Czy on ma...
inizia ad imparare
Does he have... Has he got...
w jaki sposób
inizia ad imparare
in what way
dochód do opodatkowania
inizia ad imparare
taxable income
narzekać
inizia ad imparare
to complain
nadpobudliwe, pobudzona
inizia ad imparare
hyperactive
wpływ na
inizia ad imparare
impact on
wziąć taksówkę
inizia ad imparare
to take a taxi
po drodze
Kup ziemniaki po drodze.
inizia ad imparare
on the fly
Buy potatoes on the fly.
jestem pijana
inizia ad imparare
I'm drunk
jestem wstawiona
inizia ad imparare
I’m tipsy
harować jak wół
On harował jak wół.
inizia ad imparare
to work one’s (my/your/his) ass off
He worked his ass off.
Opowiadasz bzdury (gdy ktoś kłamie)
inizia ad imparare
You are full of shit.
być chętnym, by coś zrobić
inizia ad imparare
be keen to do something
wydawać się
inizia ad imparare
to appear
czy
inizia ad imparare
whether
irytujące, denerwujące
inizia ad imparare
annoying
znęca się
inizia ad imparare
bully
upewnić się
inizia ad imparare
make sure
powtarzalny
inizia ad imparare
repetitive
Ja uważam, postrzegam, że trudno / łatwo wstawać o 6 rano każdego dnia.
inizia ad imparare
I find it difficult/ easy to get up at six o'clock every day.
Poszliśmy na randkę.
inizia ad imparare
We went on a date.
musiałam
inizia ad imparare
I had to
Ojciec kazał mi jeść marchewki.
inizia ad imparare
My father made me eat carrot.
Moja szefowa karze mi dzwonić do klientów.
inizia ad imparare
My boss make me call the clients.
wpuścić kogoś
Nie wpuszczaj psa!
inizia ad imparare
let somebody in
Don't let the dog in!
Wpuść mnie!
inizia ad imparare
Let me in!
Wpuść ją!
inizia ad imparare
Let her in!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.