kartknaang

 0    109 schede    guest2530438
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przez ograniczoną ilość czasu
inizia ad imparare
for a limited time
zrobić dobry interes
inizia ad imparare
get a good deal
polować na okazyjne ceny
inizia ad imparare
go bargain hunting
wart swojej ceny
inizia ad imparare
good value for money
w promocji
inizia ad imparare
on a special offer
zapłacić bardzo mało za coś
inizia ad imparare
Pay next to nothing for sth
poczytać
inizia ad imparare
read up
zdzierstwo
inizia ad imparare
rip-off
oszczędzać pieniądze
inizia ad imparare
save money
wydać na coś majątek
inizia ad imparare
spend a fortune on something
dwa w cenie jednego
inizia ad imparare
two for the price of one
strata pieniędzy
inizia ad imparare
waste of money
moc sobie na cos pozwolic
inizia ad imparare
afford
ostrożnie wydawać pieniądze
inizia ad imparare
be careful with money
być na minusie
inizia ad imparare
be in the red
siedzieć na pieniądzach
inizia ad imparare
be made of money
być dzianym/bogatym
inizia ad imparare
be rolling in money
mieć mało pieniędzy
inizia ad imparare
be short of money
pożyczać
inizia ad imparare
borrow
spłukany
inizia ad imparare
broke
gotówka
inizia ad imparare
cash
sprawdzić resztę
inizia ad imparare
check your change
finansowanie społecznościowe
inizia ad imparare
crowdfunding
długi
inizia ad imparare
debts
nie wyrzucac pieniedzy w bloto
inizia ad imparare
get your money's worth
mieć przy sobie gotówkę
inizia ad imparare
have money on you
mieć kasy jak lodu
inizia ad imparare
have money to burn
Nie wiedzieć co robić z pieniędzmi
inizia ad imparare
have more money than sense
pozyczac(komus)
inizia ad imparare
lend
zyc w ubostwie
inizia ad imparare
live in poverty
drobne pieniądze
inizia ad imparare
loose change
skąpy
inizia ad imparare
mean
cent
inizia ad imparare
penny
funt
inizia ad imparare
quid
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
raise money
zdzierac z kogos pieniadze
inizia ad imparare
rip off
Nie miec juz pieniędzy
inizia ad imparare
run out of money
szastać pieniędzmi
inizia ad imparare
spend money like water
wziąć pożyczkę
inizia ad imparare
Take out a loan
umowa
inizia ad imparare
agreement
kwota/suma
inizia ad imparare
amount
starożytni Rzymianie
inizia ad imparare
ancient Romans
bankomat
inizia ad imparare
cashpoint/ATM
handel wymienny/wymiana bezgotówkowa
inizia ad imparare
barter
banknot
inizia ad imparare
note
miska
inizia ad imparare
bowl
złamać kark
inizia ad imparare
break your back
wypłata gotówki
inizia ad imparare
cash withdrawal
pobierać opłatę
inizia ad imparare
charge
czek
inizia ad imparare
cheque
ziarno kakao
inizia ad imparare
Cocoa bean
moneta
inizia ad imparare
coin
powszechnie używany
inizia ad imparare
commonly used
wskutek tego
inizia ad imparare
consequently
karta kredytowa
inizia ad imparare
credit card
waluta
inizia ad imparare
currency
państwa rozwijające się
inizia ad imparare
developing countries
handel elektroniczny
inizia ad imparare
e-commerce
komunikacja elektroniczna
inizia ad imparare
electronic communication
wprowadzić numer PIN
inizia ad imparare
enter your PIN
ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
wymieniać pieniądze
inizia ad imparare
exchange money
kurs wymiany walut
inizia ad imparare
exchange rate
pióro
inizia ad imparare
feather
forma płatności
inizia ad imparare
form of payment
delikatny
inizia ad imparare
fragile
rozdawać/ wydawać
inizia ad imparare
give away
cenić coś
inizia ad imparare
give value to something
stopniowo
inizia ad imparare
gradually
ziarno
inizia ad imparare
grain
pisany odręcznie
inizia ad imparare
handwritten
kierować się w stronę czegoś
inizia ad imparare
head for something
niezwykle popularny
inizia ad imparare
hugely popular
łowca
inizia ad imparare
hunter
dowód tożsamości
inizia ad imparare
ID card
w niedostatecznej ilości
inizia ad imparare
in short supply
nawiasem mówiąc
inizia ad imparare
incidentally
wprowadzać
inizia ad imparare
introduce
wprowadzenie
inizia ad imparare
introduction
skrypt dłużny
inizia ad imparare
IOU i owe you
wydawać
inizia ad imparare
issue
brak czegoś
inizia ad imparare
lack of something
doładować kartę pieniędzmi
inizia ad imparare
load your card with cash
powrócić
inizia ad imparare
make a come back
dokonywać płatności elektroniczne
inizia ad imparare
make payments electronically
obszar handlu elektronicznego, w ktorym istotną rolę odgrywają urządzenia mobiln
inizia ad imparare
m-commerce
internetowe serwisy wymiany towarów
inizia ad imparare
online swapping service
otworzyć konto bankowe
inizia ad imparare
open a bank account
płacić gotówką
inizia ad imparare
pay in cash
przenosnosc
inizia ad imparare
portability
garncarz
inizia ad imparare
potter
metal szlachetny
inizia ad imparare
precious metal
potwierdzenie adresu zamieszkania
inizia ad imparare
proof of address
właściwy
inizia ad imparare
proper
zakupic
inizia ad imparare
purchase
portmonetka
inizia ad imparare
purse
zastąpić
inizia ad imparare
replace
rewolucyjny
inizia ad imparare
revolutionary
sprzedaż
inizia ad imparare
sale
nasiono
inizia ad imparare
seed
rzadko
inizia ad imparare
seldom
numer seryjny
inizia ad imparare
serial number
muszelka
inizia ad imparare
shell
wymieniać coś na coś
inizia ad imparare
swap something for something
handlować
inizia ad imparare
trade
transakcja
inizia ad imparare
transaction
automat
inizia ad imparare
vending machine
portfel
inizia ad imparare
wallet
wypłacać pieniądze
inizia ad imparare
withdraw money

Devi essere accedere per pubblicare un commento.