KC i KPC, do t,u

 0    67 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
temu z nich
inizia ad imparare
to that one of them
ten kto...
inizia ad imparare
whoever
termin rozpoczęcia robót
inizia ad imparare
work commencement date
termin uiszczenia odsetek
inizia ad imparare
date for payment of interest
termin wynosi rok
inizia ad imparare
the period amounts to one year
termin zakończenia robót
inizia ad imparare
work completion date
termin zwyczajowo przyjęty
inizia ad imparare
customarily – accepted payment period
terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczac lat dzieisęciu
inizia ad imparare
their joint payment term may not exceed ten yers
treść prawa
inizia ad imparare
substance of the right
treść służebności polega na obowiązku nieczynienia
inizia ad imparare
the ea consists in the obligation to refrain from doing sth
treść zobowiązania
inizia ad imparare
substance of obligation
uchybiac przepisom o......
inizia ad imparare
prevail over the provisions on
uchylić postanowienie
inizia ad imparare
quash/ revoke/ rescind an order
uchylić się od czegoś
inizia ad imparare
evade sth
uciążliwy
inizia ad imparare
burdensome (for sb)
uciec
inizia ad imparare
run away
uczynić zadość obowiązkowi
inizia ad imparare
fulfil an obligation
Uczynić zadośc swoim obowiązkom
inizia ad imparare
Comply with your duties
udziały, części
inizia ad imparare
shares
udzielić kredytu
inizia ad imparare
grant a credit
uieprzerwanie
inizia ad imparare
uninterrupedly
uiszczanie spłat i dopłat
inizia ad imparare
remittance of payments
ułożyć stosunek prawny
inizia ad imparare
arrange legal relationship
umarzać się wzajemnie
inizia ad imparare
cancel each other
umorzenie przez potrącenie
inizia ad imparare
cancellation by set-off
umorzyć
inizia ad imparare
strike out
umorzyć sprawę
inizia ad imparare
dismiss/ strike out a case
umowa darowizy
inizia ad imparare
contract of donation
umowa dostawy
inizia ad imparare
contract of delivery
umowa leasingu
inizia ad imparare
contract of leasing
umowa najmu
inizia ad imparare
contract of tenancy
umowa o dzieło
inizia ad imparare
project contract /
umowa o przepadek
inizia ad imparare
forfeiture contract
umowa przedłużenia uw
inizia ad imparare
a contract extending pu
umowa przelewu
inizia ad imparare
contract of assignment
umowa przeniesienia wierzytelności
inizia ad imparare
contract obliging the transfer of receivable
umowa rachunku bankowego
inizia ad imparare
bank account contract
umowa spedycji
inizia ad imparare
contract of forwarding
umowa sprzedaży
inizia ad imparare
contract of sale
umowa użytkowania wieczystego
inizia ad imparare
a contract for letting land for perpetual usufruct
umowa wzajemna
inizia ad imparare
reciprocal contract
umowa zamiany
inizia ad imparare
contract of exchange
unanonimous agreement
inizia ad imparare
zgodne porozumienie
unjust enrichment
inizia ad imparare
bezpodstawne wzbogacenie się
unregistered letters
inizia ad imparare
listy zwykłe
uprawniony
inizia ad imparare
beneficiary
uprawniony z tytułu służebności osobistej
inizia ad imparare
beneficiary of a right of habitation?
uprzedzić
inizia ad imparare
forewarn
ustąpić pierszeństwa
inizia ad imparare
yield priority
ustawa
inizia ad imparare
statue
ustępstwo
inizia ad imparare
concession
uszczerbek, szkody lub straty wyrządzone osobom i w majątku / obrażenia ciała, szkody lub straty w majątku
inizia ad imparare
injuries, damage or losses
uszkodzenia ukryte
inizia ad imparare
latent damage
utrudniać korzystanie z nieruchomości
inizia ad imparare
impede the use of real estate
uwolnić od służebności
inizia ad imparare
release from easement
uwzględnić zażalenie
inizia ad imparare
grant an appeal
uzasadnione przypuszczenie
inizia ad imparare
justified conjecture that...
uznać
inizia ad imparare
construe
uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
inizia ad imparare
declaring ineffective the juridical act
użyczający
inizia ad imparare
lender for use
użyczenie
inizia ad imparare
loan for use (borrower for use)
uzyskać pełnoletność
inizia ad imparare
attain majority
Uzyskać pełnoletność
inizia ad imparare
become an adult
uzyskać pierszeństwo
inizia ad imparare
take priority
uzyskać przez zasiedzenie
inizia ad imparare
acquire by adverse possession
użytkowanie nieprawidłowe
inizia ad imparare
irregular usufruct
użytkownik wieczysty
inizia ad imparare
perpetual usufructuary/ usufructor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.