Kowersacje - pytanie o drogę

 0    28 schede    rusala
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Where is /are ...?
inizia ad imparare
Gdzie jest / są ...?
How do I get to ...?
inizia ad imparare
Jak się dostanę do ...?
How far is it to the nearest ...?
inizia ad imparare
Jak daleko jest do najbliższego ...?
Is this the road to ...?
inizia ad imparare
Czy to droga do ...?
Do I have to go ...?
inizia ad imparare
Czy mam iść ...?
I've lost my way
inizia ad imparare
Zgubiłem/zgubiłam się
on/to the right
inizia ad imparare
po prawej/w prawo
on/to the left
inizia ad imparare
po lewej / w lewo
straight ahead/straight on
inizia ad imparare
prosto / prosto
It's here
inizia ad imparare
Tu jest
It's in this direction
inizia ad imparare
Jest w tym kierunku
It's around the corner
inizia ad imparare
To jest za rogiem
Go as far as...
inizia ad imparare
Idź, aż dojdziesz do...
It's near...
inizia ad imparare
Jest w pobliżu...
It's next to...
inizia ad imparare
To jest obok...
It's opposite
inizia ad imparare
Jest naprzeciwko...
Go along...
inizia ad imparare
Przejść wzdłuż...
For how long?
inizia ad imparare
Jak długo?
Where to?
inizia ad imparare
Dokąd?
How far is it to...
inizia ad imparare
Jak daleko jest do...
Could you show me on the map, please
inizia ad imparare
Czy możesz mi pokazać na mapie, proszę
Take the bus /tube to...
inizia ad imparare
Jedź autobusem/ / metrem do...
You can't miss it
inizia ad imparare
Na pewno znajdziesz / Nie możesz nie trafić
I'm afraid you're in the wrong place
inizia ad imparare
Obawiam się, że jesteś w złym miejscu
Sorry, I don't know this area
inizia ad imparare
Niestety, nie znam tej okolicy
A: Excuse me. Where is the nearest post office
inizia ad imparare
Przepraszam. Gdzie jest najbliższa po
B: I'm sorry. I don't know this area.
inizia ad imparare
Przepraszam. Nie znam tej okolicy
A: Oh well. Thanks anyway
inizia ad imparare
A: No cóż. Mimo wszystko dziękuję

Devi essere accedere per pubblicare un commento.