Ksiądz Blachnicki

 0    51 schede    Kalix22
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
24 marca 1921
inizia ad imparare
Franciszek Blachnicki rodzi się w Rybniku jako siódme dziecko Józefa i Marii Blachnickiej z domu Miller.
1929
inizia ad imparare
Blachniccy osiadają w Tarnowskich Górach, gdzie Franciszek uczęszcza do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Jana Opolskiego oraz aktywnie uczestniczy w ruchu harcerskim.
1938
inizia ad imparare
Zdaje z wyróżnieniem egzamin maturalny i zgłasza się jako ochotnik do wojska.
1938-1939
inizia ad imparare
Odbywa roczną służbę w oddziałach Wojska Polskiego w Katowicach, Mikołowie i Tarnowskich Górach. Zdobywa stopień plutonowego podchorążego rezerwy.
wrzesień 1939
inizia ad imparare
Bierze udział w kampanii wrześniowej w oddziałach 11 Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór aż do klęski w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim (17-20 września).
wrzesień/październik 1939
inizia ad imparare
biega z niemieckiej niewoli i wraca do Tarnowskich Gór.
październik 1939
inizia ad imparare
Włącza się w działalność konspiracyjna w ramach Polskiej Organizacji Partyzanckiej (POP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).
marzec 1940
inizia ad imparare
Musi uciekać z Tarnowskich Gór z powodu zdekonspirowania swej organizacji.
27 kwietnia 1940
inizia ad imparare
Zostaje aresztowany przez gestapo w Zawichoście nad Wisłą.
24 czerwca 1940
inizia ad imparare
Po śledztwie i pobycie w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach zostaje wraz z pierwszą grupą więźniów śląskich osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu jako więzień nr 1201.
19 września 1941
inizia ad imparare
Zostaje przeniesiony do więzienia śledczego w Zabrzu, później w Katowicach.
30 marca 1942
inizia ad imparare
Śledztwo kończy się procesem, na którym zostaje skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjna przeciw hitlerowskiej Rzeszy.
17 czerwca 1942
inizia ad imparare
Na oddziale skazańców B-1 w Katowicach dokonuje się nagłe, cudowne nawrócenie na Franciszka Blachnickiego na osobowa wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na służbę Bogu.
14 sierpnia 1942
inizia ad imparare
Zostaje ułaskawiony, karę śmierci zamienia mu się na 10 lat wiezienia do odsiedzenia po zakończeniu wojny.
1942-1945
inizia ad imparare
Przebywa w więzieniach i obozach w Raciborzu, Rawiczu, Börgermoor, Zwickau i Lengenfeld.
17 kwietnia 1945
inizia ad imparare
Zostaje wyzwolony przez armie amerykańską wraz z całym obozem w Lengenfeld.
20 lipca 1945
inizia ad imparare
Dzięki siostrze Adeli, która odnalazła go po wyzwoleniu w Lengenfeld, wraca do Tarnowskich Gór.
6 sierpnia 1945
inizia ad imparare
Składa podanie z prośbą o przyjęcie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
1945-50
inizia ad imparare
Uczy się i formuje w seminarium duchownym, osiąga wyniki celujące i bardzo dobre. Interesuje się psychologią religii, liturgiką i mariologią. Bierze udział w zajęciach Koła Liturgicznego, Koła Abstynenckiego i Sodalicji Mariańskiej.
25 czerwca 1950
inizia ad imparare
Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach, który pełni wówczas rolę prokatedry.
lipiec-sierpnień 1951
inizia ad imparare
Prowadzi rekolekcje dla ministrantów w Kokoszycach i Lublińcu. Zmienia tradycyjny program rekolekcji na bardziej dostosowany do dzieci wprowadzając naukę ministrantury, gry, zabawy, wycieczki itp.
1951-1952
inizia ad imparare
Wypracowuje pierwszy program rekolekcji przeżyciowych dla dzieci.
10-14 sierpnia 1952
inizia ad imparare
Prowadzi rekolekcje dla dzieci w zakładzie Sióstr Urszulanek, pojawia się określenie „Oaza Dzieci Bożych”.
19 lipca – 1 sierpnia 1954
inizia ad imparare
W Bibieli koło Tarnowskich Gór prowadzi po raz pierwszy dwutygodniową Oazę Dzieci Bożych dla ministrantów.
4-20 lipca 1955
inizia ad imparare
W Stryszawie prowadzi po raz pierwszy 15-dniową Oazę Dzieci Bożych opartą o tajemnice różańca.
1952-1956
inizia ad imparare
W czasie wysiedlenia biskupów diecezji katowickiej bierze udział w pracach tajnej kurii popadając w konflikt z ówczesnym wikariuszem kapitulnym zarządzającym diecezja, ks. infułatem Janem Piskorzem.
sierpień 1955
inizia ad imparare
Przeżywa swoje rekolekcje prowadzone przez ks. Karola Wojtyłę w Krakowie.
1955-56
inizia ad imparare
Przebywa w Niepokalanowie, gdzie studiuje duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego.
listopad 1956
inizia ad imparare
Uczestniczy w organizowaniu powrotu biskupów katowickich do diecezji, rozpoczyna pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”.
1956-58
inizia ad imparare
Jest dyrektorem Ośrodka Katechetycznego.
8 września 1957
inizia ad imparare
„Krucjata Trzeźwości” (od 10 sierpnia 1958 – „Krucjata Wstrzemięźliwości”).
29 sierpnia 1960
inizia ad imparare
Służba Bezpieczeństwa likwiduje Centrum Krucjaty Wstrzemięźliwości.
październik 1960
inizia ad imparare
Wyjeżdża do Krościenka nad Dunajcem, gdzie pisze „Memoriał w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości”.
15 marca 1961
inizia ad imparare
Aresztowanie ks. Franciszka Blachnickiego za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o prześladowaniu Kościoła w Polsce” i osadzenie w wiezieniu w Katowicach (w którym w czasie wojny oczekiwał na wykonanie kary śmierci).
19 lipca 1961
inizia ad imparare
Skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata.
lato 1961
inizia ad imparare
studia z teologii pastoralnej na KUL do Lublina. Owocuje licznymi publikacjami z teologii pastoralnej, liturgiki i katechetyki. W tym czasie tworzą się też podwaliny Ruchu Światło-Życie.
1963 -
inizia ad imparare
Pisze pracę licencjacką pt. „Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych”.
1965
inizia ad imparare
Broni pracę doktorską pt. „Zasada bosko-ludzka F. X. Arnolda jako zasada formalna teologii pastoralnej i duszpasterskiej”.
1973
inizia ad imparare
Habilituje się.
1966-77
inizia ad imparare
Jest redaktorem „Biuletynu Odnowy Liturgicznej” w „Collecthanea Theologica”.
1964-1972
inizia ad imparare
Pracuje na KUL-u w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizuje Instytut Teologii Pastoralnej.
1967
inizia ad imparare
Zostaje mianowany Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, wypracowuje koncepcje i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.
8 czerwca 1979
inizia ad imparare
Doprowadza do uroczystego proklamowania dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Nowym Targu podczas 1. pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.
1980
inizia ad imparare
Tworzy plan Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.
10 grudnia 1981
inizia ad imparare
Wyjeżdża do Rzymu, by kontynuować prace związane z zainicjowanym przez niego Kongresem Ruchów Odnowy i tam zastaje go stan wojenny.
1982
inizia ad imparare
- Osiada w ośrodku polskim „Marianum” w Carlsbergu (RFN), gdzie rozpoczyna organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadzi tam prace duszpasterska wśród polskich emigrantów. Wydaje biuletyn „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”.
czerwiec 1982
inizia ad imparare
Zakłada Chrześcijańską Służbą Wyzwolenia Narodów
27 lutego 1987
inizia ad imparare
Umiera nagle w Carlsbergu.
17 lutego 1994
inizia ad imparare
Zostaje odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
5 maja 1995
inizia ad imparare
Otrzymuje pośmiertnie Krzyż Oświęcimski.
9 grudnia 1995
inizia ad imparare
Rozpoczyna się jego proces beatyfikacyjny.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.