LEGAL ENGLISH - NOVA

 0    73 schede    chylakmonika
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wygaśnięcie, the act of ending something so that it no longer exists (eg a contract, someone's employment etc)
inizia ad imparare
termination
koszty przygotowania umowy.
inizia ad imparare
Payment of costs
odpowiedzialność za szkody
inizia ad imparare
Liability for damages
załączniki
inizia ad imparare
Schedules and exhibits
przyjmuje się, uważa się
inizia ad imparare
Shall be deemed
nie wiem
inizia ad imparare
Within the sole judgement or seller
złamać tajemnicę kontraktową
inizia ad imparare
breach a confidentiality contract
dopóki kontrakt nie wygaśnie
inizia ad imparare
unless the contract terminate
umożliwić odnowę umowy
inizia ad imparare
enable the contract renew
zmodyfikować kontrakt
inizia ad imparare
modify contract
(odnowić, przedłużyć umowę)
inizia ad imparare
renew, renewal
(szkicować umowę)
inizia ad imparare
to draft – draft
pominąć
inizia ad imparare
omit – ammision
rozwiązać
inizia ad imparare
terminate – termination
zaszyfrować
inizia ad imparare
encrypt – encryption
zatwierdzić
inizia ad imparare
adopt - adoption
negocjować
inizia ad imparare
negotiate – negotiation
proponować
inizia ad imparare
propose – proposal
transakcja
inizia ad imparare
transact – transaction
wykonalne/niewykonalne
inizia ad imparare
Enforceable – unenforceable
dorozumiany, ukryty/ wyrażony
inizia ad imparare
Implied – expressed
wiążący / niewiążący
inizia ad imparare
Binding – nonbinding
prawnie ważne / prawnie nie ważne
inizia ad imparare
Valid – invalid
pomiędzy stronami
inizia ad imparare
Between the parties
podpisane przez obie strony
inizia ad imparare
Signed by both parties
– rekompensata za sytuacje którą strona zrywająca mogła przewidzieć zawierając umowę, takie dodatkowe poniesione szkody, kasa za straty w szczególnych okolicznościach
inizia ad imparare
Special/Consequential damages
kara za np. oszustwo, taka którą sąd ustala za złośliwe zachowanie się strony, szkody przewidziane po to aby ukarać stronę, o charakterz sankcji lub karnym
inizia ad imparare
Punitive/exemplary damages
zgodzić się na coś, przystąpić do czegoś
inizia ad imparare
accede
przekraczać
inizia ad imparare
exceed
akceptować
inizia ad imparare
Accept
oprócz, poza, tylko że
inizia ad imparare
except
przestrzegać reguł
inizia ad imparare
adherence
przyleganie, przynależeć
inizia ad imparare
adhesion
A person appointed by the court to manage and take charge of the assets and liabilities of a decedent who has died without making a valid will
inizia ad imparare
administrator
wykonawca (np testamentu)
inizia ad imparare
executor
negatywny wpływ na, Acting or serving to oppose; niekorzystny, szkodliwy
inizia ad imparare
adverse
Having a feeling of opposition, distaste, or aversion; strongly disinclined
inizia ad imparare
averse
verb, to tell someone what you think they should do in a particular situation: I advised her to go home and get some sleep;
inizia ad imparare
advise
nigdy nie jest czasownikiem, guidance or recommendations offered to someone about the best course of action to take in a particular situation
inizia ad imparare
advice
oddziaływać
inizia ad imparare
affect
efekt, skutek
inizia ad imparare
effect
wspominać, napomknąć
inizia ad imparare
allude
uchylać się, wymijać
inizia ad imparare
elude
przytyk, aluzja, napomknąć
inizia ad imparare
allusion
złudzenie, iluzja
inizia ad imparare
illusion
Dodawać lub uzupełniać tekst Ustawa została zmieniona w celu wykluczenia umów zawartych przed dniem 15 lipca 2003 r
inizia ad imparare
amend
Poprawić tekst Parlament głosował za nadaniem VAT ustawy z 2013 r., Ponieważ forma wyrazów była wyraźnie błędna.
inizia ad imparare
emend
Przeniesienie majątku w górę do spadkobiercy (= ktoś, kto odbiera aktywa pod wolem, gdy ktoś umrze). Przykładem byłby ojciec umierający i pozostawiający majątek raczej ojcu niż jego synowi.
inizia ad imparare
ascent
to agree to something or to approve of something
inizia ad imparare
assent
spadkobierca, a person or entity who receives money or an advantage e
inizia ad imparare
beneficiary
osoba dająca pomoc
inizia ad imparare
benefactor
to give something as proof to support a theory or to help explain why something has happened; to quote (=to speak or write words written by someone else), especially to help support an argument or theory
inizia ad imparare
cite
cel, możliwość zobaczenia czegoś
inizia ad imparare
sight
umiejscawiać, teren, położenie
inizia ad imparare
site
cooperate with, współpracować
inizia ad imparare
Collaborate
confirm, potwierdzać
inizia ad imparare
corroborate
be asure
inizia ad imparare
confident
powiernik
inizia ad imparare
confidant
an advisor, giving advice to someone, rada
inizia ad imparare
counsel
body, organization
inizia ad imparare
council
equipment like remote control
inizia ad imparare
device
Dar nieruchomości lub nieruchomości, pozostawiony w woli przez kogoś, kto zmarł. Własność musi być wolna i nie dzierżawa (= osoba składająca podarunek musi posiadać nieruchomość w całości, a nie tylko na czas określony)
inizia ad imparare
Devise
having no personal involvement or receiving no personal advantage, and therefore free to act fairly
inizia ad imparare
disinterested
niezainteresowany
inizia ad imparare
uninterested
famous, well known
inizia ad imparare
eminent
bliski
inizia ad imparare
imminent
poręczyciel, One who makes or gives a guaranty.
inizia ad imparare
guarantor
person reliable on an principle, a person who assumes legal responsibility for the fulfilment of another's debt or obligation and himself becomes liable if the other defaults
inizia ad imparare
surety
oszczerstwo, zniesławienie (written)
inizia ad imparare
libel
oszczerstwo (oral)
inizia ad imparare
Slander
nieruchomy
inizia ad imparare
stationary
materiały biurowe
inizia ad imparare
stationery
wahać się
inizia ad imparare
waver

Devi essere accedere per pubblicare un commento.