Legal English: the language of banking

 0    56 schede    frustratka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stopa procentowa pożyczki bankowej
inizia ad imparare
loan rate
konsolidować długi (kredyty)
inizia ad imparare
consolidate debts
pokryty z ubezpieczenia
inizia ad imparare
covered by insurance policy
wniosek o pożyczkę
inizia ad imparare
loan application
stopa procentowa
inizia ad imparare
interest rate
złożyć wniosek
inizia ad imparare
to make an application for sth
raty
inizia ad imparare
instalments
nieuiszczenie płatności
inizia ad imparare
default
oddział
inizia ad imparare
branch
zestawienie, raport banku
inizia ad imparare
bank statement
czek
inizia ad imparare
a cheque
saldo (stan konta)
inizia ad imparare
balance
pożyczkodawca
inizia ad imparare
lender
być uprawnionym do czegoś
inizia ad imparare
be eligible for sth
otrzymać decyzję w jakimś okresie czasu
inizia ad imparare
to have a decision within a certain period of time
popaść w niewypłacalność / być na minusie
inizia ad imparare
to go into the red by...48$
nazwisko panieńskie
inizia ad imparare
a maiden name
utrzymywać, twierdzić
inizia ad imparare
purport
otrzymać, uzyskać
inizia ad imparare
to obtain
wstrzymać, zawiesić
inizia ad imparare
suspend
upoważnić, zezwolić
inizia ad imparare
authorise
przypisywać coś komuś
inizia ad imparare
to attribute something to sb
być zgodnym z czymś
inizia ad imparare
comply
nie dotrzymać płatności
inizia ad imparare
to be in default
zaległości w opłatach
inizia ad imparare
arrears
narastać, zwiększać się (odsetki)
inizia ad imparare
accruing
pobrać (np. opłatę, prowizję)
inizia ad imparare
charge
mieć rachunek w banku
inizia ad imparare
to hold a account with a bank
uczynić coś nieważnym
inizia ad imparare
to render sth invalid
podjąć kroki
inizia ad imparare
to take steps to do sth
być zarejestrowanym jako
inizia ad imparare
be registered as a particular company name
zachowywać się zgodnie z czymś
inizia ad imparare
to behave in accordance with sth
być upoważnionym przez kogoś do czegoś
inizia ad imparare
be authorized by someone to do something
być odpowiedzialnym za coś
inizia ad imparare
be liable for sth
odsetki narastają od długu / pożyczki
inizia ad imparare
interest accrues on a debt or loan
sprawdzić stan konta
inizia ad imparare
check your balance
pokryć koszty procesu
inizia ad imparare
cover the legal costs
wykonać transakcję
inizia ad imparare
process a transaction
wziąć pożyczkę
inizia ad imparare
take out a loan
debet
inizia ad imparare
overdraft
mieć dodatnie saldo na koncie
inizia ad imparare
to be in credit
mieć dodatni stan konta
inizia ad imparare
to be in the red
mieć ujemny stan konta
inizia ad imparare
to be in black
prowizja
inizia ad imparare
commission
kurs wymiany walut
inizia ad imparare
exchange rate
zasilenie stanu konta
inizia ad imparare
credit
mieć pod jakimś adresem
inizia ad imparare
to live at your current address
spłacać pożyczkę przez...
inizia ad imparare
pay back a loan over ... years
stać się niewypłacalnym
inizia ad imparare
to go into the red
być komuś znane (np. hasło)
inizia ad imparare
to be known to sb else
narastać na
inizia ad imparare
accrue on
przekroczyć
inizia ad imparare
exceed
liczony
inizia ad imparare
calculated
być komuś winnym
inizia ad imparare
the money you owe us
wkład własy
inizia ad imparare
deposit
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage

Devi essere accedere per pubblicare un commento.