lekcja 02/09/15

 0    29 schede    jackforest
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ludność
inizia ad imparare
population
dżungla
inizia ad imparare
jungle
targ
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
inizia ad imparare
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
targ
inizia ad imparare
open-air market
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
inizia ad imparare
convenient
It this date convenient for you?
zanieczyszczających
inizia ad imparare
polluting
wysiadać
inizia ad imparare
get off
porozmawiać
inizia ad imparare
chat to
zdjęcie czegoś
inizia ad imparare
photo of
patrzeć
inizia ad imparare
look at
wsiadać (np. do autobusu)
Marysia siada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
inizia ad imparare
get on
Mary gets on bus number 9 to get to work.
polecić
Polecam to.
inizia ad imparare
recommend
I recommend it.
dość dużo
inizia ad imparare
quite a lot
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
inizia ad imparare
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
km/mile
inizia ad imparare
miles
mijać
inizia ad imparare
pass by
13
inizia ad imparare
13
przedziały
inizia ad imparare
compartments
startować (samolotem)
inizia ad imparare
take off (by plane)
Proszę mnie obudzić o 7 rano
inizia ad imparare
Please wake me up at 7 a.m
przyjechać
inizia ad imparare
arrive
Muszę wyjść za 15 siódma wieczorem
inizia ad imparare
I must go out at a quarter to seven tonight
Chcemy pożegnać przed wyjazdem
inizia ad imparare
We want to say goodbye before we leave
Nie zostawiaj po 5 pm
inizia ad imparare
Don't leave after 5 p.m
podatek dochodowy
inizia ad imparare
income tax
Wyszła wcześnie, więc musi być zmęczona
inizia ad imparare
She left early so she must be tired
Nie wolno oszukiwać w grach
inizia ad imparare
You mustn't cheat at games
Dlaczego jesteś smutny z nimi?
inizia ad imparare
Why are you angry with them?
Dlaczego nie idziesz z nami?
inizia ad imparare
Why aren't you coming with us?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.