Lekcja - 10/1

 0    18 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Gdzie
inizia ad imparare
Where
Jak
inizia ad imparare
How
dlaczego
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
inizia ad imparare
Why
Why are you sad today?
żeby
inizia ad imparare
teeth
kąpiel
inizia ad imparare
bath
kuchnia
inizia ad imparare
quisine
kucharz
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
inizia ad imparare
cook
He finished a chef school in France.
duży
To miasto jest takie duże.
inizia ad imparare
large
This city is so big.
blisko
Mój dom jest blisko plaży.
inizia ad imparare
nearly
My house is close to the beach.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
inizia ad imparare
most
The majority of employees came to work on Sunday.
mało pracy
inizia ad imparare
few jobs
słynny
inizia ad imparare
famous
zastanawiać się
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
inizia ad imparare
wondered
I'm wondering if we could hire him back.
wcale
inizia ad imparare
at all
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
inizia ad imparare
be
To be, or not to be, that is the question.
bić
Serce biło mi powoli, chociaż byłem trochę zestresowany.
inizia ad imparare
beat
My heart beat slowly, although I was a little bit stressed.
stawać się
Ten problem stał się bardzo poważny.
inizia ad imparare
becom
The problem has become very serious.
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
inizia ad imparare
begin
The event began with cutting the ribbon.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.