Lekcja - 10/4

 0    22 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
znaleść
inizia ad imparare
find
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
inizia ad imparare
fly
Migratory birds are already flying back home.
zakazywać
Nauczyciel zabronił mi usiąść koło mojej przyjaciółki.
inizia ad imparare
forbid
The teacher forbade me to sit next to my best friend.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
inizia ad imparare
forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
inizia ad imparare
forgive
Mary never forgave me for what I said that day.
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
inizia ad imparare
get
When will I get my dish?
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
inizia ad imparare
give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
inizia ad imparare
go
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
inizia ad imparare
grow
This plant has been growing like crazy.
wisieć
inizia ad imparare
hang
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
inizia ad imparare
have
The postman didn't have any letters for us today.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
inizia ad imparare
hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
chować
Przestańcie się przed nami chować!
inizia ad imparare
hide
Stop hiding from us!
uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
inizia ad imparare
hit
He was struck on the head with a heavy object.
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
inizia ad imparare
hold
Mary kept a copy of the letter.
ranić
inizia ad imparare
hurt
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
inizia ad imparare
keep
Mary kept a copy of the letter.
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
inizia ad imparare
know
Tom always knew the answers to all the questions.
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
inizia ad imparare
lay
I laid my head on the pillow and fell asleep.
prowadzić, dowodzić
inizia ad imparare
lead
zostawać, wyjeżdżać
inizia ad imparare
leave
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
inizia ad imparare
lend
Can I borrow your book?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.