Lekcja - 10/5

 0    22 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
inizia ad imparare
let
My boss finally let me go on holidays!
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
inizia ad imparare
lie
Yesterday I lay in bed all morning.
zapalać
Zapalił swojego papierosa i oddał zapalniczkę Tomowi.
inizia ad imparare
light
He lit his cigarette and handed the lighter back to Tom.
zgubić
Wydaje się, że ostatnio gubi często rzeczy.
inizia ad imparare
lose
He seems to be misplacing things a lot these days.
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
inizia ad imparare
make
What are you planning to do now?
znaczyć, mieć znaczenie
inizia ad imparare
mean
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
inizia ad imparare
meet
Let's meet tonight at the club.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
inizia ad imparare
pay
Are you going to pay with a credit card?
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
inizia ad imparare
put
I laid my head on the pillow and fell asleep.
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
inizia ad imparare
read
Tom is reading a newspaper now.
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
inizia ad imparare
ride
Have you ridden a horse before?
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
inizia ad imparare
ring
The phone is ringing, can you answer it?
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
inizia ad imparare
rise
He stood up indignant and left the room.
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
inizia ad imparare
run
She ran for miles until she was completely exhausted.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
inizia ad imparare
say
I spoke to her only yesterday.
widzieć
Widziałeś moje okulary?
inizia ad imparare
see
Have you seen my glasses?
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
inizia ad imparare
sell
The man was trying to sell the stolen painting.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
inizia ad imparare
send
Have you received the postcard I sent you last week?
stawiać, ustawiać
inizia ad imparare
set
potrząsać
inizia ad imparare
shake
błyszczeć
inizia ad imparare
shine
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
inizia ad imparare
shoot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.