Lekcja - 10/6

 0    21 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
inizia ad imparare
show
I showed my painting collection to the guests.
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
inizia ad imparare
shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
inizia ad imparare
sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
inizia ad imparare
sit
We sat down for a moment to enjoy the view.
spać
Śpij dobrze.
inizia ad imparare
sleep
Sleep well.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
inizia ad imparare
speek
I spoke to her only yesterday.
wydawać, spędzać
inizia ad imparare
spend
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
inizia ad imparare
stand
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
inizia ad imparare
steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
inizia ad imparare
swim
I learned to swim at the age of three.
wziąć
inizia ad imparare
take
uczyć
inizia ad imparare
teach
rozdzierać
Jej nagły krzyk rozdarł powietrze.
inizia ad imparare
tear
Her sudden scream rent the air.
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
inizia ad imparare
tell
What are you trying to say?
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
inizia ad imparare
throw
Let him who is without sin cast the first stone.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
inizia ad imparare
think
I have been thinking about it all day.
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
inizia ad imparare
understand
I'm trying to understand what is happening.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
inizia ad imparare
wake
She awoke to the sound of her alarm clock.
ubierać, nosić ubranie
inizia ad imparare
wear
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
inizia ad imparare
win
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
inizia ad imparare
write
Robert is writing another letter of complaint.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.