Lekcja - 17 Pełne zdania, pierwszy zestaw

 0    27 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Pracuję w biurze
inizia ad imparare
I work in an office
piotr pracuje jako lekarz
inizia ad imparare
peter works as a doctor
to jest piękne ale też drogie
inizia ad imparare
it is beautifull but also expensive
przepraszam gdzie mogę kupić alkohol
inizia ad imparare
excuse me where I can buy some alcohol
papierosy są drogie w polsce
inizia ad imparare
Cigarettes is expensive in Poland
czy rafał lubi ją czy nie
inizia ad imparare
Does rafał like her or not
czy rafał pracuje w netti
inizia ad imparare
Does rafał work for netii
nie pracuję teraz więc możemy porozmawiać
inizia ad imparare
I'm not working so we can talk
kto ci pomaga w tej chwili
inizia ad imparare
who is helping you
posłuchaj! jaka fajna muzyka
inizia ad imparare
listen! What a nice music
czy piotr jest dziennikarzem? nie on jest politykiem
inizia ad imparare
Is peter a journalist? No he is a politician
chcę zostać profesjonalnym pilotem. Chcę latać w samolocie
inizia ad imparare
I want to become a professional pilot. I want to fly a plane.
nie lubię aktorów i aktorek
inizia ad imparare
I don't like actors and actresses
ten komputer jest mój. To jest mój komputer
inizia ad imparare
This computer is my. This is my computer
to nie jest mój komputer
inizia ad imparare
This is not my computer
czy to jest jego komputer
inizia ad imparare
is this his computer
czy mogę pani pomóc
inizia ad imparare
Can I help you
czy może mi pani pomóc
inizia ad imparare
can you help me
to zwierze jest niebezpieczne. nie możesz go dotykać
inizia ad imparare
This animal is dangerous. you can not touch it
moja siostra jest gruba i wysoka
inizia ad imparare
my sister is fat and tall.
nie jestem bogaty ale chciałbym być bogaty
inizia ad imparare
I'm not rich but I would like to be rich
chciałbym pracować z nimi w anglii
inizia ad imparare
I would like to work with him in England
jestem inżynierem. Pracuję w Warszawie
inizia ad imparare
I am an engineer. I work in Warsaw
to dziecko nie jest brzydkie tylko chore
inizia ad imparare
This child is not ugly, it is ill
chciałbym ci pomóc, ale nie potrafię
inizia ad imparare
I would like to help you, but I can not
Ja chcę pomóc mu
inizia ad imparare
I want to help him
Ja chciałbym pomóc mu
inizia ad imparare
I would like to help him

Devi essere accedere per pubblicare un commento.