lekcja 23/09/15

 0    47 schede    jackforest
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spragniony
inizia ad imparare
thirsty
list
inizia ad imparare
letter
Mam ugotować obiad
inizia ad imparare
I have dinner to cook
Mam do napisania raport
inizia ad imparare
I have a report to write
Mam dużo pracy domowej
inizia ad imparare
I have got a lot of do homework
trudny
inizia ad imparare
difficult
Mam nadzieję, że nie spieszy Ci się.
inizia ad imparare
I hope you aren't in hurry
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
inizia ad imparare
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
Gdzie są nasze walizki
inizia ad imparare
Where are our suitcases
Gdzie jest nasz bagaż?
inizia ad imparare
Where is our luggage?
Gdzie męska ubikacja
inizia ad imparare
Where are the gents?
Gdzie są toalety damskie?
inizia ad imparare
Where are the ladies?
jest wiele samochodów na ulicach
inizia ad imparare
There are many cars in the streets
Lubię, kiedy pada deszcz
inizia ad imparare
I like when it's raining
Chciałbym wynająć samochód
inizia ad imparare
I would like to rent a car
Chciałbym, aby mi powiedział
inizia ad imparare
I would like you to tell me
Towarzyszyć
inizia ad imparare
To accompany
whisky z lodem, whisky z lodem
inizia ad imparare
whisky on the rocks, whisky straight
Oni chcą żebyśmy zostali
inizia ad imparare
They want us to stay
Czy możesz mi powiedzieć na cenę /
inizia ad imparare
Can you tell me the price of /
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje? x2
inizia ad imparare
Can you tell me how much it costs? / How much does it cost?
Kiedy chcemy przyjść?
inizia ad imparare
When do you want to come?
O której podają obiad?
inizia ad imparare
What time is diner served?
Kiedy tam byłeś?
inizia ad imparare
When were you there
Kiedy odjeżdża pociąg do Londynu?
inizia ad imparare
When does the train to london leave?
Czy wiesz czy ona przyjdzie?
inizia ad imparare
Do you know if she is coming?
Myślę, że on ma rację
inizia ad imparare
I think he is right
Myślę, że wiem, ale nie jestem pewien,
inizia ad imparare
I think I know but I'm not sure
Jestem zbyt zmęczony, żeby o tym myśleć
inizia ad imparare
I'm too tired to think about it
Jest za wcześnie
inizia ad imparare
It's too early
Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy x2
inizia ad imparare
We haven't got enough money / We don't have enough money
Moge prosić troche...
inizia ad imparare
May I have some ... please
Jak długo to trwa
inizia ad imparare
How long does it last
Jak daleko
inizia ad imparare
How far
Co zamierzasz?
inizia ad imparare
What are you up to?
Co można zrobić?
inizia ad imparare
What can be done?
Na co czekasz
inizia ad imparare
What are you waiting for
Co wiesz o nich?
inizia ad imparare
What do you know about them?
Co oni mówią?
inizia ad imparare
What do they say?
Jak się ma Twoja żona?
inizia ad imparare
How is your wife?
Jak to działa?
inizia ad imparare
How does it work?
Nie wiem, jak ci dziękować
inizia ad imparare
I don't know how to thank you
Dlaczego nie zadzwonił/zadzwonił
inizia ad imparare
Why didn't he phone /call?
Czy powiedział, dlaczego?
inizia ad imparare
Did he say why?
Nie wolno Ci się spóźniać
inizia ad imparare
You mustn't be late
Nie wolno Ci śmiać się z nich
inizia ad imparare
You mustn't laugh at them
Nie możesz przegapić spotkania
inizia ad imparare
You mustn't miss the meeting

Devi essere accedere per pubblicare un commento.