lekcja 36 (theory of evolution, must have been)

 0    44 schede    klaudia17871303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
To musiała być miłość.
inizia ad imparare
It must have been love.
To musi być miłość.
inizia ad imparare
It must be love.
Być może jest woda na marsie.
inizia ad imparare
There might be water on Mars.
Mogło być życie na Marsie.
inizia ad imparare
There might have been life on Mars.
oczyszczający
inizia ad imparare
cleansing
To może być prawda.
inizia ad imparare
It might be true.
To nie może być takie proste.
inizia ad imparare
It can't be that simply.
Podtrzymujesz swoją odpowiedź?
inizia ad imparare
Do you stick your answer?
Proszę zamieszaj moją herbatę.
inizia ad imparare
Please stir my tea.
Byłeś w pracy w przeciągu ostatnich dwóch tygodni?
inizia ad imparare
Have you been to work over the past two weeks?
Ktoś kto ma wątpliwości.
inizia ad imparare
Someone who has doubts.
na wybrzeżu
inizia ad imparare
on the coast
To może być Kalifornia.
inizia ad imparare
It might be California.
Może to być Kalifornia?
inizia ad imparare
Could it be California?
Tak, może być.
inizia ad imparare
Yes, it could be.
Miałam to dobrze.
inizia ad imparare
I got it right.
Miałam to źle.
inizia ad imparare
I got it wrong.
łatwowierny
inizia ad imparare
gullible
szczepienie
inizia ad imparare
vaccine
dyskusyjny
inizia ad imparare
debatable
9/10
inizia ad imparare
9 out of 10
Jadłam wczoraj obiad.
inizia ad imparare
I had dinner yesterday.
Byłam w teatrze w niedzielę.
inizia ad imparare
I went to theater last Sunday.
Pobiłam swój rekord w martwym ciągu.
inizia ad imparare
I broke my personal record in deadlift.
Ludzie ewoluowali z szympansów.
inizia ad imparare
Human evolved from chimpanzees.
ocalały gatunek
inizia ad imparare
surviving species
przodek
inizia ad imparare
ancestor
cechy
inizia ad imparare
traits
Ewolucja przedkłada przetrwanie całego gatunku ponad przetrwaniem pojedynczych osobników.
inizia ad imparare
Evolution promotes the survival of a species over the survival of an individual within a species.
podtrzymywać życie
inizia ad imparare
to maintain live
bakteriopodobne
inizia ad imparare
bacteria-like
może pochodzić od
inizia ad imparare
it could be coming from
odpowiadać
inizia ad imparare
odpowiadać in inglese
reply
pozostałości dawnego jeziora
inizia ad imparare
remains of ancient lake
Ich informacje mogą nie być w pełni dokładne.
inizia ad imparare
Their information might not be completely accurate.
Musieli popełnić błąd!
inizia ad imparare
They must have made a mistake!
Musi być inne wyjaśnienie!
inizia ad imparare
There must be another explanation!
To nie może być prawda!
inizia ad imparare
It can't be truth!
Być może jest życie na Marsie.
inizia ad imparare
There could be life on Mars.
NASA twierdzi że mógł być odpowiedni do życia w przeszłości. (że mogło tam być życie)
inizia ad imparare
NASA says it may have been suitable for life in the past.
Ich informacje mogą nie być prawidłowe.
inizia ad imparare
Their information may not be correct.
Mogą nie mieć poprawnych danych.
inizia ad imparare
They mightn't have got correct data.
Inni naukowcy twierdzą, że nie może być życia na Marsie.
inizia ad imparare
Other scientists say that there couldn't be life on Mars.
Gaz nie może mochodzić od żywych organizmów.
inizia ad imparare
The gas couldn't be coming from living organisms.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.