lekcja 37 (What do you want me to do?)

 0    28 schede    klaudia17871303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Chciałam powiesić półki.
inizia ad imparare
I wanted to fasten some shelves.
rysować
inizia ad imparare
draw - drew
Rysowałam Pana Dymka z fajką.
inizia ad imparare
I drew Mr Smoke with a pipe.
Pierwszą rzeczą która przychodzi mi do głowy jest...
inizia ad imparare
The first thing that comes to my mind is...
podpisz długopisem
inizia ad imparare
sign it with a pen
złóż to na 4
inizia ad imparare
fold it in four
Mam to ułożyć w kolejności?
inizia ad imparare
Shall I put it in order?
Zrobię to sama.
inizia ad imparare
I'll do it mysefl.
Już lepiej to sama zrobię.
inizia ad imparare
I'd rather do it myself.
Zadzwoniłam do biura.
inizia ad imparare
I called the office.
Co chcesz żebym zrobiła?
inizia ad imparare
What do you want me to do?
Widzisz te kubki?
inizia ad imparare
Can you see those cups?
Chcesz żebym je umyła?
inizia ad imparare
Do you want me to wash them up?
Chce żebyś je odłożyła.
inizia ad imparare
I want you to put them away.
Gdzie chcesz żebym je położyła?
inizia ad imparare
Where do you want me to put them?
Chcesz żebym je położyła tak czy tak?
inizia ad imparare
Do you want me to put them like that or like that?
Chcesz żebym je wyrzuciła?
inizia ad imparare
Do you want me to throw them out?
Chcę żebyś włożyłą je spowrotem do teczki.
inizia ad imparare
I want you to put them back in the file.
Do której teczki? Żółtej czy pomarańczowej?
inizia ad imparare
Which file? The yellow one or the orange one?
Gdzie chcesz żebym położyłą teczki (dokumenty)?
inizia ad imparare
Where do you want me to put the file?
Gdzie dokładnie chcesz żebym jepołożyła?
inizia ad imparare
Where exactly do you want me to put it?
Gdzie chcesz żebym to powiesiła?
inizia ad imparare
Where do you want me to hang it?
Chcę to powiesić totaj ale kabel telefoniczny biegnie w ścianie.
inizia ad imparare
I wanted to put it here but a telephone cable runs through that wall
Lepiej nie ryzykować.
inizia ad imparare
It’s better not to risk drilling here.
Kabel piegnie tuż nad podłogą.
inizia ad imparare
The cable runs just above the floor.
W takim razie nie ma ci się martwić.
inizia ad imparare
Nothing to worry about then.
teściowa
inizia ad imparare
mother-in-law
Włóżmy je do albumu.
inizia ad imparare
Let’s put it in an album.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.