lekcja 4 (lifestyle and clothes)

 0    97 schede    klaudia17871303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
CO myślisz o pozbyciu się tej starej bluzki?
inizia ad imparare
How about getting rid of that old blouse?
Wciąż nie przywykłam do noszenia okularów.
inizia ad imparare
I still haven't got used to wearing glasses.
To niespotykane dla Simona żeby pił kawę.
inizia ad imparare
It's unusual for Simon to drink coffee.
To nie jest podobne do Helen żeby byś takim pesymistycznym.
inizia ad imparare
It is not like Helen to be so pessimistic. (It is unlike Helen to be so pessimistic.)
Czekam z niecierpliwością żeby Cię znów zobaczyć.
inizia ad imparare
I'm looking forward to seeing you again.
obszerne jeansy (z wiszącym krokiem)
inizia ad imparare
baggy jeans
przebranie (sukienka)
inizia ad imparare
fancy dress
powycierane jeansy
inizia ad imparare
scruffy jeans (untidy, not ellegant)
gładki, prosty, bez wzorów, ozdób
inizia ad imparare
plain
bluzka bez rękawów (na ramiączka)
inizia ad imparare
sleeveless blouse
Kończę już.
inizia ad imparare
I'd better close now. (I'd better go now)
Nie mogę się doczekać odpowiedzi od Ciebie.
inizia ad imparare
I can't wait to hear from you.
nadzorca
inizia ad imparare
invigilator
Jedyną osobą którą rozpoznałem na przyjęciu był gospodarz.
inizia ad imparare
The only person I recognized at the party was the host.
pan młody
inizia ad imparare
groom
artyści, wykonawcy
inizia ad imparare
performers
wesołe miasteczko
inizia ad imparare
fairground
Próbuję nie gromadzić osobistego dobytku.
inizia ad imparare
I try not to accumulate personal belongings.
Wiele moich przodków miało taki sam styl życia.
inizia ad imparare
Many of my ancestors had the same kind of lifestyle.
Jest moim krewnym.
inizia ad imparare
He's my relative.
Warunki są nieco tłoczne.
inizia ad imparare
Conditions are a bit cramped.
Dość częśto działamy sobie na nerwy.
inizia ad imparare
We get on each other's nerves quite a lot.
Jesteśmy cały dzień na nogach podczas trwania jarmarku.
inizia ad imparare
We're on our feet for hours on end every day for the duration of the fair.
Uczyłam angielskiego w 9 krajach jak dotąd.
inizia ad imparare
I've taught English in nine countries so far.
Minusem jest to...
inizia ad imparare
The downside is that...
dość powierzchowne
inizia ad imparare
fairly superficial
Wrażenie jest takie jakby się było wciąż na wakacjch.
inizia ad imparare
The sensation is one of being on permanent holiday.
Wędrowne życie ukształtowało mój stosunek do posiadania.
inizia ad imparare
Living nomadically has shaped my attitude to possessions.
wkraczać
inizia ad imparare
step in
niepełnosprawne dzieci
inizia ad imparare
disabled children
wystawiać pokazy
inizia ad imparare
putting on shows
Jestem niespokojnym duchem.
inizia ad imparare
I'm a very restless type.
brudny płaszcz
inizia ad imparare
shabby overcoat
plisowana spódnica
inizia ad imparare
pleated skirt
kraciasta kamizelka
inizia ad imparare
checked waistcoat
sukienka w kwiaty
inizia ad imparare
flowery dress
kąpielówki w paski
inizia ad imparare
striped swimming trunks
sparpetki w kropki
inizia ad imparare
spotted socks
Cały czas ziewała.
inizia ad imparare
She kept yawning all the time.
coroczne wydarzenie sportowe
inizia ad imparare
annual sporting
poważny
inizia ad imparare
major
przysłówek
inizia ad imparare
adverb
Mój tata nauczył mnie (kazał mi) myś swój samochód każdej neidzieli.
inizia ad imparare
My dad used to get me to clean his car every Sunday.
z wewnątrz
inizia ad imparare
from within
nasiąkający wiedzą (chłonący wiedzę)
inizia ad imparare
soaking up knowledge
sprawa, kwestia
inizia ad imparare
affair
czuły, zaślepiony
inizia ad imparare
fond
wspomnienia, pamięć
inizia ad imparare
remembrance
wzruszony
inizia ad imparare
affected
żądanie
inizia ad imparare
demand
dokładny
inizia ad imparare
exact
Proszę przyjąć moje serdeczne przeprosiny za zwłokę.
inizia ad imparare
Pleace accept my sincere apologies for the delay.
Na skutek wysokiej częstotliwości kradzieży bardzo odradzamy Państwu noszenie przy sobie gotówki.
inizia ad imparare
Owing to the high frequency of thefts, we would strongly advice you not to carry cash with you.
Zaraiam na życie jako kucharka.
inizia ad imparare
I earn my livingas a cook.
cały czas w pośpiechu
inizia ad imparare
rushing around (in a hurry all the time)
złapałam bakcyla
inizia ad imparare
I was hooked (crazy about it)
muszka
inizia ad imparare
bow tie
szalik, apaszka
inizia ad imparare
scarf
nosć, zakłądać
inizia ad imparare
wear - wore - worn
luźny (ciasny)
inizia ad imparare
loose (tight)
tenisówki
inizia ad imparare
trainers
wąski
inizia ad imparare
narrow
skórzany pasek
inizia ad imparare
leather belt
bransoletka
inizia ad imparare
brancelet
Nie zarabiam dużo ale daję sobię radę.
inizia ad imparare
I don't earn very much but I get by ok.
węzeł (zawiązany, zasupłany)
inizia ad imparare
knot (knotted)
Jej przyjęcie z okazji "celebrowania wieku" (określenie na urodziny)
inizia ad imparare
Her coming of age party.
niestosowny, nieodpowiedni
inizia ad imparare
inappropriate
sztaluga
inizia ad imparare
easel
poziomo
inizia ad imparare
across
przejście pomiędzy dwoma rzędami miejsc siedzących
inizia ad imparare
aisle
pójść do ołtarza
inizia ad imparare
walk down the aisle
obcisła, dopasowana
inizia ad imparare
tight-fitting
rozczarowany grą aktorską
inizia ad imparare
dissapointed at the acting
całkowity, dokładny
inizia ad imparare
thorough
badanie
inizia ad imparare
examination
kamienie szlachetne
inizia ad imparare
precious stones
cenny
inizia ad imparare
precious
pod spodem
inizia ad imparare
beneath
codzienny ubiór
inizia ad imparare
casual outfit
krawat
inizia ad imparare
tie
gustowne / niegustowne
inizia ad imparare
tasteful / tasteless
eleganckie
inizia ad imparare
smart (elegant)
zakładać - nosić - zdejmować
inizia ad imparare
put on - wear - take off
Ubierz się!
inizia ad imparare
Get dressed!
zamiast
inizia ad imparare
instead
przyjęcie weselne
inizia ad imparare
wedding reception
Moja mama zawsze krytykuje mój gust co do ubioru.
inizia ad imparare
My mother always critisizes my taste in clothes.
ćwiek w nosie
inizia ad imparare
nose- stud
przebite uszy
inizia ad imparare
pierced ears
przebrać się
inizia ad imparare
get changed
Będziesz musiała przefarbować włosy z powrotem.
inizia ad imparare
You'll have to dye your hair back.
pojawiać się, przyjść
inizia ad imparare
turn up
zdawać egzamin
inizia ad imparare
to sit an exam
zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
take somebody on
widownia w radiu - telewizji - wydarzeniu sportowym - teatrze
inizia ad imparare
listners - wievers - spactators - audience
portret
inizia ad imparare
portrait

Devi essere accedere per pubblicare un commento.