lekcja 40 (meanwhile back in the fifties...)

 0    42 schede    klaudia17871303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Powtarzałam się.
inizia ad imparare
I repeated the same things.
centrum handlowe
inizia ad imparare
shopping mall
praca która będzie miała coś wspólnego z moimi studiami
inizia ad imparare
a job which will have something in common with my university course
Będziesz musiała zrezygnować z nowej pracy.
inizia ad imparare
You'll have to quit your new job.
licencjat na studiach technicznych (inżynier)
inizia ad imparare
a bachelor's in engineering
Skończyłam budownictwo.
inizia ad imparare
I have a degree in civil engineering.
Podobało Ci się?
inizia ad imparare
Did you enjoy it?
Kto miał pomysł żeby obejrzeć ten film?
inizia ad imparare
Who had an idea to watch this film?
Czyj to był pomysł żeby obejrzeć ten film?
inizia ad imparare
Whose idea was it to watch this film?
trąd
inizia ad imparare
leprosy
trędowaty
inizia ad imparare
lepper
ludzie cierpiący na trąd
inizia ad imparare
people who suffer from leprosy
Nie miała czasu się przebrać.
inizia ad imparare
She didn't have enough time to change.
czesać
inizia ad imparare
to comb
W tekście jest tak napisane.
inizia ad imparare
This text says that.
Dlaczego ona gotuje w szpilkach?
inizia ad imparare
Why is she cooking with her high heels on?
Dlaczego ona gotuje w makijażu?
inizia ad imparare
Why is she cooking with her make up on?
fartuch
inizia ad imparare
apron
Właśnie wrócił do domu z pracy.
inizia ad imparare
He's just come back home from work.
Właśnie wrócił z pracy.
inizia ad imparare
He's just got back from work.
On oczekuje obiadu.
inizia ad imparare
He expects dinner.
Nie powinnaś byćw tej samej sukience w której sprzątałaś.
inizia ad imparare
You shouldn't wear the same dress in which you've been cleaning.
Nie powinnaś dużo mówić
inizia ad imparare
You shouldn't talk a lot.
Nie powinnaś piszczeć.
inizia ad imparare
You shouldn't squeak.
Nie możesz pozwolić żeby twój mąż był głodny.
inizia ad imparare
You mustn't let your husband be hungry.
Twoje małżeństwo się rozpadnie.
inizia ad imparare
Your marriage will fall apart.
Zostawi cię.
inizia ad imparare
He'll leave you.
Odejdzie od ciebie.
inizia ad imparare
He'll walk out on you.
pozwolić
inizia ad imparare
let - let - let
Gdzie ja byłam?
inizia ad imparare
Where was I?
bezużyteczny / użyteczny
inizia ad imparare
usless / usefull
wygląd
inizia ad imparare
looks / appearance
zaplanuj wcześniej (do przodu)
inizia ad imparare
plan ahead
Powitaj go ciepłym uśmiechem.
inizia ad imparare
Greet him with a warm smile.
w mędzyczasie (w tym czasie)
inizia ad imparare
meanwhile
Jako dobra żona powinnać ciepło przywitać męża.
inizia ad imparare
As a good wife you should give your husband a warm welcome.
Jako dobra żona nie powinnaś narzekać.
inizia ad imparare
As a good wife you shouldn't complain.
Jako dobra żona nie możesz dużo mówić.
inizia ad imparare
As a good wife you mustn't talk a lot.
Jeśli nie zrobisz swojemu mężowi drnka, może cię zostawić.
inizia ad imparare
If you don't make your husband a drink, he might leave you.
Powinnaś była przywitać ciepło męża.
inizia ad imparare
You should have given your husband a warm welcome.
Nie powinnaś była mówić mu jak ci minął dzień.
inizia ad imparare
You shouldn't have talked about your day to him.
Zrobiłam wszystko zgodnie z zasadami.
inizia ad imparare
I did everything by the book.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.