lekcja 41 (they might have survive)

 0    24 schede    klaudia17871303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mogli ocaleć. (ale nie ocaleli)
inizia ad imparare
They could have survived.
To mógł być spisek. (być może był)
inizia ad imparare
It might have been a plot.
To musiał być spisek!
inizia ad imparare
It must have been a plot!
Mam tego dość.
inizia ad imparare
I'm fed up with it.
Mógł zatonąć pośrodku oceanu.
inizia ad imparare
It might have sunk in the middle of the ocean.
oszustwo, oszust
inizia ad imparare
fraud
Dużo zależy od umysłu.
inizia ad imparare
It depends a lot on yur mind.
Ona odwiedza naszych rodziców co weekend.
inizia ad imparare
She goes to see our parents every weekend.
Jak wraca do Łodzi, zawsze przywozi jedzenie.
inizia ad imparare
When she gets back to Łódź, she always brings food.
Co mogło się wydarzyć?
inizia ad imparare
What might have happened?
Co nie mogło się wydarzyć?
inizia ad imparare
What couldn't have happened?
Mógł zostać porwany dla okupu.
inizia ad imparare
He might have been kidnapped by a stranger for ransom.
Nie mogła tego powiedzieć.
inizia ad imparare
She couldn't have said that.
Mogłeś zginąć!
inizia ad imparare
You could have died!
Mogłeś nas zabić!
inizia ad imparare
You could have killed us!
Jeszcze nie dostałam odpowiedzi.
inizia ad imparare
I haven't got a reply yet.
Musiałem odebrać samochód.
inizia ad imparare
I had to pick up my car.
Powinnam była odrobić pracę domową. (nieoficjalny zapis)
inizia ad imparare
I should've done my homework.
Powinnam była wyjść wcześniej.
inizia ad imparare
I should've left earlier.
domek
inizia ad imparare
cottage
Większość statków nie zostawiło po sobie wraków czy ciał, po prostu zniknęły.
inizia ad imparare
Most of ships leave no wreckage or bodies, they simply disappear.
zapałka
inizia ad imparare
zapałka in inglese
match
rozrzażone węgle
inizia ad imparare
burning hot coals
Zmusiłam go.
inizia ad imparare
I made him.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.