lekcja 8 slownictwo

 0    82 schede    Agag
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
skończyć się
inizia ad imparare
be over
wypełniać (formularz)
inizia ad imparare
fill in (a form)
dowiadywać się
inizia ad imparare
find out
mieć z kimś dobre stosunki
inizia ad imparare
get on with
sprawdzać (wyrazy w słowniku)
inizia ad imparare
look up (in a dictionary)
podnosić
inizia ad imparare
raisek up
schować, uprzątnąć
inizia ad imparare
put away
zatrzymać się
inizia ad imparare
stay up
wyrzucać
inizia ad imparare
throw away
przyciszyć
inizia ad imparare
turn down
zwiększać głośność
inizia ad imparare
turn up
aktywny
inizia ad imparare
active
przyznawać
inizia ad imparare
admit (confess)
(być) adoptowanym
inizia ad imparare
(be) adopted
budzik
inizia ad imparare
alarm clock
uczulony
inizia ad imparare
allergic
zdumiewający
inizia ad imparare
amazing
z powodu
inizia ad imparare
because of
przekonania
inizia ad imparare
beliefs
bliski (przyjaciel)
inizia ad imparare
close friend)
przekonany
inizia ad imparare
convinced
dzień wolny od pracy
inizia ad imparare
day off
dieta
inizia ad imparare
diet
odkrywać
inizia ad imparare
to discover
pełen energii, energetyczny
inizia ad imparare
energetic
olbrzymi
inizia ad imparare
enormous
oprócz
inizia ad imparare
except
wyczerpany
inizia ad imparare
exhausted
istnieć
inizia ad imparare
exist
świeży
inizia ad imparare
fresh
gen
inizia ad imparare
gene
rzucać palenie
inizia ad imparare
give up (smoking)
źle iść, nie udawać się
inizia ad imparare
go wrong
jednojajowi (bliźniacy)
inizia ad imparare
identical (twins)
zamiast
inizia ad imparare
instead of
drażliwy
inizia ad imparare
irritable
dzieciaki
inizia ad imparare
kids
ostatni, najnowszy
inizia ad imparare
the latest
winda
inizia ad imparare
elevator (lift)
sam
inizia ad imparare
on my own
grac w squasha
inizia ad imparare
play squash
gotowy
inizia ad imparare
ready
badania
inizia ad imparare
Research
ponownie połączeni
inizia ad imparare
reunited
skóra
inizia ad imparare
skin
(tak) zmęczony
inizia ad imparare
so tired
krem z filtrem
inizia ad imparare
sunscreen
spiety
inizia ad imparare
Tense
bliźniacy
inizia ad imparare
twins
głosować
inizia ad imparare
vote
drewno
inizia ad imparare
wood
zdumiony
inizia ad imparare
amazed
zabieg biologiczny
inizia ad imparare
body clock
znudzony
inizia ad imparare
bored
nudny
inizia ad imparare
boring
przycisk
inizia ad imparare
button
na zdrowie
inizia ad imparare
cheers
cierpiący na klaustrofobie
inizia ad imparare
claustrophobic
przygnębiony
inizia ad imparare
depressed
przygnębiający
inizia ad imparare
depressing
określać decydować
inizia ad imparare
determine
DNA
inizia ad imparare
DNA
podczas
inizia ad imparare
during
podniecony
inizia ad imparare
excited
podniecający
inizia ad imparare
exciting
zainteresowany
inizia ad imparare
interested
interesujący
inizia ad imparare
interesting
styl życia
inizia ad imparare
lifestyle
wiadomości
inizia ad imparare
message
pesymistyczny
inizia ad imparare
pessimistic
porcja
inizia ad imparare
portion
upodobania
inizia ad imparare
preferences
przyciskać
inizia ad imparare
press
psychologia
inizia ad imparare
psychology
łączyć kogoś
inizia ad imparare
put (somebody) through (on the phone)
regularnie
inizia ad imparare
regularly
relaksujący
inizia ad imparare
relaxing
naprawiać
inizia ad imparare
repair
similar
inizia ad imparare
similar
podobieństwo
inizia ad imparare
similarity
coś ma (podobno) być
inizia ad imparare
supposed to (expected to)
męczący
inizia ad imparare
tiring

Devi essere accedere per pubblicare un commento.