Lekcja nr 8

 0    11 schede    m1mario
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assigned projects
inizia ad imparare
przypisane projekty
Coordinates and assures appropriate purchasing and shipping
inizia ad imparare
Koordynuje i zapewnia odpowiedne zakupy i wysyłkę
Provide a professional approach to all stages of the project from start-up to final delivery
inizia ad imparare
Zapewnienie profesjonalnego podejścia do wszystkich etapów projektu od początku przygotowań do końcowej dostawy
Reporting to Management
inizia ad imparare
Raportowanie do zarządu
extensive traveling
inizia ad imparare
rozległe podróże
Opportunity for professional development
inizia ad imparare
Możliwość rozwoju zawodowego
Competetive salaries
inizia ad imparare
wynagrodzenia konkurencyjne
Dynamic work enviroment
inizia ad imparare
Dynamiczne środowisko pracy
incitement
inizia ad imparare
podżeganie
hatred
inizia ad imparare
nienawiść
i had my own blog for a while but I decided to go back to just pointless incessant barking
inizia ad imparare
Przez jakiś czas miałem własnego bloga, ale postanowiłem powrócić do bezcelowego nieustannego szczekania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.