Lekcje 10-12

 0    90 schede    bskrzynska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to think over / to think through
inizia ad imparare
przemyśleć / przemyśleć
emergency
inizia ad imparare
nagły wypadek
homicide
inizia ad imparare
zabójstwo
injuries
He had severe head injuries.
inizia ad imparare
kontuzje/obrażenia
Miał rozległe urazy głowy.
burglary; burgle; burglar
inizia ad imparare
włamanie; włamać się; włamywacz
shoplifting; shoplift; shoplifter
inizia ad imparare
kradzież; okradać sklepy; złodziej sklepowy
assault
inizia ad imparare
napad
smuggling; smuggle; smuggler
inizia ad imparare
przemyt; przemycić; przemytnik
pickpocket
inizia ad imparare
kieszonkowiec
kidnap
inizia ad imparare
wykradać/porywać
arrest
inizia ad imparare
aresztować
weapon
inizia ad imparare
broń
evidence / proof
inizia ad imparare
Dowody / dowód
trial
inizia ad imparare
proces sądowy/rozprawa
judge
inizia ad imparare
sędzia
theft
Most crime that is committed round here is theft.
inizia ad imparare
kradzież
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże
to committ
inizia ad imparare
popełnić
Burglary
Burglary to houses, shop lifting and credit card fraud.
inizia ad imparare
Włamanie do domów
Włamania do domów, kradzieże ze sklepów i oszustwa z kartami kredytowymi.
fraud
inizia ad imparare
oszustwo
Violent crime
Violent crime is not usual here at all.
inizia ad imparare
Brutalne przestępstwo
Brutalne przestępstwa są tutaj rzadkością.
sensational news
The reporters like writing sensational stories.
inizia ad imparare
sensacyjne wiadomości
Dziennikarze lubią pisać sensacyjne historie.
unlikely
It is unlikely that robbery was the motive.
inizia ad imparare
mało prawdopodobne,
To mało prawdopodobne, że kradzież była motywem
wallet, billfold
The victim still had his wallet on him when they found him.
inizia ad imparare
portfel, portfel
Ofiara nadal miała swój portfel przy sobie kiedy ją znaleziono.
suspect
They suspect he was visiting one of the female lecturers
inizia ad imparare
podejrzany/podejrzewa się
Podejrzewa się, że odwiedzał jedną z żeńskich wykładowców.
a crime of passion
Yes, it could have been a crime of passion.
inizia ad imparare
zabójstwo w afekcie
Tak to mogło być zabójstwo w afekcie.
to accuse
You can’t accuse anybody just like that.
inizia ad imparare
oskarżać
Nie możesz nikogo oskarżać tak po prostu
evidence.
Because you don’t have any evidence.
inizia ad imparare
dowód.
Dlatego, że nie masz dowodu.
But Helen need not have worried.
inizia ad imparare
Ale Helen nie musi się martwić.
committed a crime
inizia ad imparare
popełnił przestępstwo
common
inizia ad imparare
pospolity
delighted
inizia ad imparare
zachwycony
to expect
inizia ad imparare
oczekiwać
environment
inizia ad imparare
środowisko
strictly
inizia ad imparare
wyłącznie
at least
inizia ad imparare
przynajmniej / co najmniej
approvingly
inizia ad imparare
z aprobatą
eventually
inizia ad imparare
ostatecznie / w końcu
advanced
inizia ad imparare
zaawansowany
to predict
inizia ad imparare
do przewidzenia/przewidzieć
to invent
inizia ad imparare
wynaleźć/wymyśleć
to contain
inizia ad imparare
zawierać
knowledge
inizia ad imparare
wiedza
to melt
inizia ad imparare
topić
to multiply
inizia ad imparare
mnożyć
analysis
inizia ad imparare
analiza
findings
inizia ad imparare
Ustalenia/ znaleziska
to observe
inizia ad imparare
obserwować
research
inizia ad imparare
badania
to specialise in
inizia ad imparare
specjalizować się
carry out an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzić eksperyment
germs
inizia ad imparare
zarazki
mineral
inizia ad imparare
minerał
knowledge
inizia ad imparare
wiedza
immune system
inizia ad imparare
układ odpornościowy
invent
inizia ad imparare
wymyślać
rate
inizia ad imparare
stawka
I was delighted.
Were you happy with his choice of restaurant?
inizia ad imparare
Byłem zachwycony.
I was a little bit disappointed with it.
Was the food good?
inizia ad imparare
Byłem nim trochę zawiedziony.
latest
The latest hot topics in genetic engineering.
inizia ad imparare
najnowszy
O najbardziej gorących tematach w inżynierii genetycznej
developments in genetics and biotechnology
In fact, the developments in medicine are really amazing.
inizia ad imparare
rozwój genetyki i biotechnologii
Prawdę mówiąc, postępy w medycynie są naprawdę niewiarygodne.
I sometimes wonder how fast everything is changing.
Yes, the world in the future will be more different than we can easily imagine.
inizia ad imparare
Czasami zastanawiam się, jak szybko wszystko się zmienia.
Tak, świat w przyszłości będzie inny niż możemy to sobie wyobrazić.
college
We went to primary school and college together so we talked about that.
inizia ad imparare
kolegium
Chodziliśmy razem do szkoły podstawowej i liceum, więc rozmawialiśmy o tym.
arts subjects
I liked arts, especially history and English literature.
inizia ad imparare
przedmiotów artystycznych
Lubiłem przedmioty humanistyczne, zwłaszcza historię i angielską literaturę
science
I didn’t mind learning chemistry and physics.
inizia ad imparare
nauka
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.
crops
There are already over 400 million acres of land growing genetically modified crops.
inizia ad imparare
zboża/uprawy
Już mamy ponad czterysta milionów akrów ziemi z uprawami genetycznie zmodyfikowanymi.
fields
inizia ad imparare
Pola
massive
inizia ad imparare
potężny/ogromny
inhabitants of the desert
inizia ad imparare
mieszkańcy
to offend
inizia ad imparare
obrażać / obrazić
to defend
inizia ad imparare
bronić
efficient
inizia ad imparare
wydajny/efektywny
net
inizia ad imparare
sieć
extinction
inizia ad imparare
wymieranie/wymarcie
realistically
inizia ad imparare
realistycznie
based on
inizia ad imparare
na podstawie/oparty na
stream
inizia ad imparare
strumień
valley
inizia ad imparare
dolina
earthquake
inizia ad imparare
trzęsienie ziemi
drought
inizia ad imparare
susza
famine
inizia ad imparare
głód
independence
inizia ad imparare
niepodległość
to acquire
inizia ad imparare
nabyć, uzyskać
to advise
inizia ad imparare
doradzać
utterly
inizia ad imparare
całkowicie
flood
inizia ad imparare
powódź
volcanic eruption
inizia ad imparare
wybuch wulkanu
extinction
inizia ad imparare
wymieranie/wymarcie
access
inizia ad imparare
dostęp
to consider
inizia ad imparare
do rozważenia
faithful
inizia ad imparare
wierny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.