LIST 8 HEALTH

 0    96 schede    mrsbuczkowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Addicted to
inizia ad imparare
uzależniony od
Affect
inizia ad imparare
wpływać na
Affordable price
inizia ad imparare
przystępna cena
Ailment
inizia ad imparare
dolegliwość
Airborne disease
inizia ad imparare
choroba przenoszona drogą powietrzną
Allergy to pollens
inizia ad imparare
uczulenie na pyłki
Be vaccinated against
inizia ad imparare
być zaszczepionym przeciwko
Blood circulation
inizia ad imparare
krążenie krwi
Blood pressure
inizia ad imparare
ciśnienie krwi
Bruise
inizia ad imparare
siniak
Chronic respiratory disease
inizia ad imparare
przewlekła choroba oddechowa
Claim lives
Ebola has claimed thousands of lives.
inizia ad imparare
pochłaniać istnienia ludzkie
Coal heating
inizia ad imparare
ogrzewanie węglem
Concussion
inizia ad imparare
wstrząśnienie mózgu
Contaminated bedding
inizia ad imparare
zakażona pościel
Contract a disease
inizia ad imparare
zarazić się
Convenience foods
inizia ad imparare
gotowe dania
Cosmetic surgery
inizia ad imparare
operacja plastyczna
Cure
inizia ad imparare
lek / leczyć
Cutting edge equipment
inizia ad imparare
najnowocześniejszy sprzęt
Dehydration
inizia ad imparare
odwodnienie
Detrimental
inizia ad imparare
szkodliwy
Develop a disease
inizia ad imparare
nabawić się choroby
Diabetes
inizia ad imparare
cukrzyca
Diagnostic tests
inizia ad imparare
badania diagnostyczne
Diarrhoea
inizia ad imparare
biegunka
Die from lung cancer
inizia ad imparare
umrzeć na raka
Die of hunger
inizia ad imparare
umrzeć z głodu
Digestion
inizia ad imparare
trawienie
Disability
inizia ad imparare
niepełnosprawność
Disorder
inizia ad imparare
schorzenie / zaburzenie
Dizzy
inizia ad imparare
mający zawroty głowy
Eating fad
inizia ad imparare
przelotna moda na odżywianie się
Epidemic
inizia ad imparare
epidemia
Eyesight
inizia ad imparare
wzrok
Faint
inizia ad imparare
zemdleć
Fatigue
inizia ad imparare
zmęczenie
Fibre
inizia ad imparare
błonnik
Filling
inizia ad imparare
plomba
Fracture
inizia ad imparare
złamanie / pęknięcie
Fragile
inizia ad imparare
kruchy / łamliwy
Go down with flu
inizia ad imparare
zachorować na grypę
Have a pain in abdomen
inizia ad imparare
mieć bół brzucha
Heal
inizia ad imparare
zagoić się
Hearing-impaired
inizia ad imparare
niedosłyszący
Heritable disease
inizia ad imparare
choroba dziedziczna
High in salt
inizia ad imparare
z wysoką zawartością soli
In good shape
inizia ad imparare
w dobrej formie
In plaster cast
inizia ad imparare
w gipsie
In a sling
inizia ad imparare
na temblaku
Infectious
inizia ad imparare
zakaźny
Injection
inizia ad imparare
zastrzyk
Insomnia
inizia ad imparare
bezsenność
Intake
inizia ad imparare
spożycie
Intellectually disabled
inizia ad imparare
upośledzony intelektualnie
Internship
inizia ad imparare
staż
Intoxication
inizia ad imparare
odurzenie
Knock-down price
inizia ad imparare
bardzo niska cena
Labour-saving devices
inizia ad imparare
urządzenie oszczędzające pracę
Liver disease
inizia ad imparare
choroba wątroby
Medical check-up
inizia ad imparare
badania kontrolne
Medical negligence cases
inizia ad imparare
przypadki zaniedbań lekarskich
Mentally handicapped
inizia ad imparare
upośledzony umysłowo
Natural remedies
inizia ad imparare
naturalne leki
Nausea
inizia ad imparare
mdłości
Noxious
inizia ad imparare
trujący / szkodliwy
NPS / New Psychoactive Substances
inizia ad imparare
dopalacze
Nutrient deficiencies
inizia ad imparare
niedobory składników pokarmowych
Obesity
inizia ad imparare
otyłość
Operate on a patient
inizia ad imparare
operować pacjenta
Operating theatre
inizia ad imparare
sala operacyjna
Outbreak of (Ebola)
inizia ad imparare
epidemia
Pneumonia
inizia ad imparare
zapalenie płuc
Post-surgery recuperation
inizia ad imparare
rekonwalescencja
Prescription medicine
inizia ad imparare
lek na receptę
Rash
inizia ad imparare
wysypka
Recognition
inizia ad imparare
uznanie
Recover from
inizia ad imparare
wyzdrowieć po
Referral
inizia ad imparare
skierowanie
Runny nose
inizia ad imparare
cieknący nos
Scar
inizia ad imparare
blizna
Sedentary work
inizia ad imparare
siedząca praca
Side effects
inizia ad imparare
efekty uboczne
Social outcast
inizia ad imparare
wyrzutek
Sprain
inizia ad imparare
zwichnąć
Stitches
inizia ad imparare
szwy
Stress-inducing factor
inizia ad imparare
czynnik powodujący stres
Swollen ankle
inizia ad imparare
spuchnięta kostka
Take an overdose
inizia ad imparare
przedawkować
Tantamount to
inizia ad imparare
równoznaczny z
Tooth extraction
inizia ad imparare
wyrwanie zęba
Treat for asthma
inizia ad imparare
leczyć na astmę
Ultramodern hospital
inizia ad imparare
najnowocześniejszy hospital
Venue
inizia ad imparare
miejsce
Visually-impaired
inizia ad imparare
niedowidzący
Ward
inizia ad imparare
oddział

Devi essere accedere per pubblicare un commento.