list formalny

 0    40 schede    fotoobiektyw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Z poważaniem
inizia ad imparare
Yours Faithfully
Piszę, aby wyrazić
inizia ad imparare
I'm writing to express
Piszę zeby ogratulować panu
inizia ad imparare
I'm writing to congratulate you on
dotyczyć, odnosić się do
inizia ad imparare
concerns
Chciałbym wyrazić moje gratulacje
inizia ad imparare
I would like to express my congratulations on
Piszę w związku z
inizia ad imparare
I'm writing in connection with
sprecyzować, określić
inizia ad imparare
pinpoint
po raz kolejny proszę przyjąć moje gratulacje z dobrze wykonanej pracy Mam nadzieję, że moje sugestie beda uzyteczne
inizia ad imparare
once again please accept my compliments on the job well-done I hope you find my suggestions useful
Czekam na jeszcze bardziej udaną imprezy w przyszłym roku
inizia ad imparare
I look forward to an even more successful event next year a
oczekuje
inizia ad imparare
look forward to + ing
byłby to dobry pomysł, aby
inizia ad imparare
it would be a good idea to
Inną kwestią do rozważenia jest, aby
inizia ad imparare
another point to consider is to
Czy mogę zasugerować
inizia ad imparare
Might I suggest +ing
w rezultacie
inizia ad imparare
as a result
w rezultacie / w konsekwencji
inizia ad imparare
consequently
w ten sposób,
inizia ad imparare
by doing so,
zatem
inizia ad imparare
therefore
w ten sposób,
inizia ad imparare
that way,
Problem nauczania moze byc rozwiązany
inizia ad imparare
the problem of learning could be solved
Jestem przekonany, że
inizia ad imparare
I strongly believe that
Jestem przekonany, że
inizia ad imparare
I firmly believe that
Jestem mocno wierzy, że problem może być rozwiązany poprzez
inizia ad imparare
I'm a strong believer that the problem could be solved by +ing
o ile
inizia ad imparare
as far as
Jestem zaniepokojony
inizia ad imparare
I'm concerned
o ile jestem w stanie ocenić
inizia ad imparare
as far as I'm able to judge
Jestem skłonny uwierzyć, że
inizia ad imparare
I'm inclined to believe that
po pierwsze
inizia ad imparare
in the first place
zaczynając od
inizia ad imparare
to begin with
dodatkowo
inizia ad imparare
additionally
dodatkowo
inizia ad imparare
in addition to this
co więcej / ponadto
inizia ad imparare
furthermore
jeszcze / już
inizia ad imparare
yet
Niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
pomimo
inizia ad imparare
despite
Pomimo
inizia ad imparare
in spite of +ing
pomimo faktu, że Doceniam wysiłki organisig zdarzenie
inizia ad imparare
despite the fact that I appreciate your efforts in organisig the event
Jestem przekonany, że istnieją pewne obszary, które wymagają dalszych ulepszeń
inizia ad imparare
I'm convinced that there are some areas which need further improvements
chociaż
inizia ad imparare
even though
chociaż PO
inizia ad imparare
although
poprawić funkcjonowania festiwalu
inizia ad imparare
to improve the running of the festival

Devi essere accedere per pubblicare un commento.