Lista przymiotników opisujących charakter.

 0    37 schede    bassiap
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
accurate
She's fast, accurate, a pleasure to work with.
inizia ad imparare
dokładny
Ona jest szybka, dokładna, to przyjemność pracować z nią.
active
You probably know a few tricks for staying active at work.
inizia ad imparare
aktywny
Zapewne znasz kilka sztuczek, które pozwalają na pozostanie aktywnym w pracy.
ambitious
Are you looking for an enthusiastic and ambitious employee?
inizia ad imparare
ambitny
Czy szukacie entuzjastycznych i ambitnych pracowników?
attentive
An attentive person notices the difference between things.
inizia ad imparare
uważny
Uważne osoba dostrzeże różnice między rzeczami.
brave
Are you a brave person?
inizia ad imparare
odważny
Czy jesteś odważną osobą?
calm
I am not a peaceful, calm person.
inizia ad imparare
opanowany
Nie jestem spokojnym człowiekiem.
cheerful
How to always be a cheerful person.
inizia ad imparare
pogodny
Jak ciągle być pogodną osobą?
competent
You must get help from a competent person.
inizia ad imparare
kompetentny
Musisz skorzystać z pomocy osoby kompetentnej.
creative
The creative person knows that there is always room for improvement.
inizia ad imparare
kreatywny
Kreatywna osoba wie, że zawsze jest miejsce na poprawę.
determined
The most determinded person I know is my boss.
inizia ad imparare
zdecydowany, stanowczy
Najbardziej zdeterminowana osoba jaką znam to mój szef.
devoted
She is very devoted to her fans.
inizia ad imparare
lojalny, oddany
Ona jest bardzo oddana dla swoich fanów.
efficient
I am efficient and work well under pressure.
inizia ad imparare
wydajny, skuteczny, operatywny
Jestem wydajna i dobrze pracuje pod presją.
energetic
I am a fun, energetic person that loves to work with children.
inizia ad imparare
energiczny, dynamiczny
Jestem zabawnym, energicznym człowiekiem, który uwielbia pracować z dziećmi.
trustworthy
She is trustworthy and responsible.
inizia ad imparare
godny zaufania, solidny
Ona jest godna zaufania i odpowiedzialna.
enthusiastic
You don't seem veryu enthusiastic about the job.
inizia ad imparare
entuzjastyczny
Nie wyglądasz na bardzo entuzjastycznie nastawionego do pracy.
excited
Are you getting excited about your holiday?
inizia ad imparare
podekscytowany, zapalony
Czy jesteś podekscytowany wakacjami?
experienced
They are expperienced English teachers.
inizia ad imparare
doświadczony
Są to doświadczeni nauczyciele angielskiego.
fair
What does it mean to be a fair person?
inizia ad imparare
sprawiedliwy, sprawiedliwy
Co to znaczy być uczciwą osobą?
friendly
Our neighbours have always been very friendly to us.
inizia ad imparare
przyjazny, życzliwy
Nasi sąsiedzi zawsze byli dla nas bardzo przyjaźni.
hardworking
She is a hardworking and self-motivated person.
inizia ad imparare
pracowity
Ona jest osobą pracowitą i zmotywowaną.
honest
I am simply an honest person with a positive attitude an personality.
inizia ad imparare
uczciwy, szczery
Jestem po prostu uczciwą osobą z pozytywnym nastawieniem i osobowością.
innovative
I need innovative minds at work.
inizia ad imparare
Innowacyjny, nowatorski
Potrzebuje innowacyjnych myśli w pracy.
inventive
She is inventive and creative.
inizia ad imparare
pomysłowy
Ona jest pomysłowa i kreatywna.
loyal
inizia ad imparare
lojalny
mature
inizia ad imparare
dojrzały
motivated
inizia ad imparare
zmotywowany
open
inizia ad imparare
otwarty, szczery
open-minded
inizia ad imparare
o szerokich horyzontach, poglądach, bezstronny
optimistic
inizia ad imparare
optymistyczny
organized
inizia ad imparare
zorganizowany
outgoing
inizia ad imparare
towarzyski
positive
inizia ad imparare
pozytywny
productive
inizia ad imparare
wydajny
realistic
inizia ad imparare
realistyczny, rozsądny
relaxed
inizia ad imparare
zrelaksowany, odprężony
reliable
inizia ad imparare
solidny, rzetelny, godny zaufania
sincere
inizia ad imparare
szczery

Devi essere accedere per pubblicare un commento.