lotnicze polski

 0    37 schede    gapit
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stałopłat
inizia ad imparare
fixed wing
unosić
inizia ad imparare
hover
stanowisko, miejsce
inizia ad imparare
stand
ładownia
inizia ad imparare
hold, cargohold
spychać, zepchnąć
inizia ad imparare
push back
ustawienia, regulacje
inizia ad imparare
adjustments
kierunek kręgu
inizia ad imparare
DIRECTION OF CIRCUIT
zrozumiałeś mnie?
inizia ad imparare
DID YOU UNDERSTAND ME?
ster wysokości
inizia ad imparare
elevator
podejdę bliżej
inizia ad imparare
I will go nearer
pod wiatr
inizia ad imparare
into the wind
konserwacja, utrzymanie
inizia ad imparare
maintenance
złożyć wniosek
inizia ad imparare
make a request
nie odpowiada
inizia ad imparare
no answer
w lewo pierwszą dostępną
inizia ad imparare
LEFT TURN FIRST AVAILABLE
mamy poprawioną zgodę
inizia ad imparare
HAVE CORRECTED ATC CLEARANCE
słyszy głośno i wyraźnie
inizia ad imparare
IS READING YOU LOUD AND CLEAR
podaj czy możliwe przejście
inizia ad imparare
ADVISE IF ABLE TO CROSS
zbliżamy się do
inizia ad imparare
APPROACHING TO
poza czasem
inizia ad imparare
behind time
zgłoszę się powtórnie
inizia ad imparare
call you back
zgłoszę osiągnięcie
inizia ad imparare
CALL YOU REACHING
schodzimy w dół
inizia ad imparare
comming down
powracam
inizia ad imparare
comming back
podchodzimy
inizia ad imparare
comming up
łączność z. po oderwaniu (kiedy w powietrzu)
inizia ad imparare
CONTACT. WHEN AIRBORNE
dla ominięcia C.B.
inizia ad imparare
FOR C.B. AVOID
udzielić odpowiedzi
inizia ad imparare
Give a response
udzielić odpowiedzi
inizia ad imparare
give a response
odczytać ponownie wiadomość
inizia ad imparare
Read back a message
powtórzyć instrukcję
inizia ad imparare
Repeat an instruction
boczny wiatr
inizia ad imparare
side wind
dźwigar płata
inizia ad imparare
spar
przepustnica
inizia ad imparare
throttle
trochę z wyprzedzeniem dla czasu E.T.A
inizia ad imparare
WE ARE A LITTLE AHEAD OF OUR E.T.A
nie możemy tego zrobić, kończy się nam paliwo
inizia ad imparare
WE CAN’T DO IT NOW, WE WILL RUN OUT OF FUEL NOW
nie dałeś mi jeszcze zgody na
inizia ad imparare
YOU HAVEN’T GIVEN ME PERMISSION FOR...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.