macmillan repetytorium unit 14

2  1    226 schede    badziewie123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anthem
inizia ad imparare
hymn
authorities
inizia ad imparare
władze
border
inizia ad imparare
granica
cabinet
inizia ad imparare
gabinet, rząd
capital
inizia ad imparare
stolica
citizen
inizia ad imparare
obywatel(ka)
city council
inizia ad imparare
rada miasta
Congress
inizia ad imparare
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
conservative
inizia ad imparare
konserwatywny
constitution
inizia ad imparare
konstytucja
debate in issue
inizia ad imparare
dyskutować o problemie
democracy
inizia ad imparare
demokracja
democratic
inizia ad imparare
demokratyczny
local election
inizia ad imparare
wybory lokalne
general election
inizia ad imparare
wybory powszechne
eligible
inizia ad imparare
uprawniony
embassy
inizia ad imparare
ambasada
stand for an election
inizia ad imparare
startować w wyborach
fight for an election
inizia ad imparare
startować w wyborach
flag
inizia ad imparare
flaga
give a press conference
inizia ad imparare
zorganizować konferencję prasową
government
inizia ad imparare
rząd
govern
inizia ad imparare
rządzić
head of state
inizia ad imparare
głowa państwa
home country
inizia ad imparare
ojczyzna
homeland
inizia ad imparare
ojczyzna
national identity
inizia ad imparare
tożsamość narodowa
independent
inizia ad imparare
niezależny
independence
inizia ad imparare
niezależność
king
inizia ad imparare
król
kingdom
inizia ad imparare
królestwo
left-wing
inizia ad imparare
lewicowy
right-wing
inizia ad imparare
prawicowy
liberal
inizia ad imparare
liberalny
majority
inizia ad imparare
większość
manifesto
inizia ad imparare
manifest
mayor
inizia ad imparare
burmistrz
Member of Parliament
inizia ad imparare
poseł
minister
inizia ad imparare
minister
minority
inizia ad imparare
mniejszość
monarchy
inizia ad imparare
monarchia
nation
inizia ad imparare
naród
national
inizia ad imparare
narodowy
opposition
inizia ad imparare
opozycja
parliament
inizia ad imparare
parlament
centre party
inizia ad imparare
partia centrowa
party member
inizia ad imparare
członek partii
pass a law
inizia ad imparare
uchwalić ustawę
policy
inizia ad imparare
polityka
political party
inizia ad imparare
partia polityczna
politician
inizia ad imparare
polityk
politics
inizia ad imparare
polityka
polling station
inizia ad imparare
lokal wyborczy
population
inizia ad imparare
ludność, populacja
president
inizia ad imparare
prezydent
prime minister
inizia ad imparare
premier
queen
inizia ad imparare
królowa
re-elect
inizia ad imparare
ponownie wybrać
reform
inizia ad imparare
reforma
representative
inizia ad imparare
reprezentant
republic
inizia ad imparare
republika
royal family
inizia ad imparare
rodzina królewska
senate
inizia ad imparare
senat
socialist
inizia ad imparare
socjalistyczny
state
inizia ad imparare
państwo
term
inizia ad imparare
kadencja
the House of Commons
inizia ad imparare
Izba Gmin
the House of Lords
inizia ad imparare
Izba Lordów
the House of Representatives
inizia ad imparare
Izba Reprezentantów
the people
inizia ad imparare
lud, społeczeństwo
vote for
inizia ad imparare
głosować na
win an election
inizia ad imparare
wygrać wybory
International Monetary Fund
inizia ad imparare
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Organization of the Petroleum Exporting Countries
inizia ad imparare
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
the European Union
inizia ad imparare
Unia Europejska
the North Atlantic Treaty Organization
inizia ad imparare
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
the United Nations
inizia ad imparare
Organizacja Narodów Zjednoczonych
the United Nations Children's Fund
inizia ad imparare
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
the World Health Organization
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Zdrowia
the World Trade Organization
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Handlu
the World Wide Fund for Nature
inizia ad imparare
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
armed forces
inizia ad imparare
siły zbrojne
bomb
inizia ad imparare
bomba
civil war
inizia ad imparare
wojna domowa
civilian
inizia ad imparare
cywil
demonstrate
inizia ad imparare
demonstrować
demonstration
inizia ad imparare
demonstracja
domestic conflict
inizia ad imparare
konflikt wewnętrzny
explode
inizia ad imparare
wybuchnąć
fighting
inizia ad imparare
walki, zamieszki
foreign affairs
inizia ad imparare
sprawy zagraniczne
international
inizia ad imparare
międzynarodowy
invade
inizia ad imparare
najechać
invasion
inizia ad imparare
inwazja
military intervention
inizia ad imparare
interwencja wojskowa
petition
inizia ad imparare
petycja
protest march
inizia ad imparare
marsz protestacyjny
rebellion
inizia ad imparare
bunty
riot
inizia ad imparare
rozruchy, zamieszki
soldier
inizia ad imparare
żołnierz
surrender
inizia ad imparare
poddać się
terrorist
inizia ad imparare
terrorysta
terrorism
inizia ad imparare
terroryzm
violent
inizia ad imparare
brutalny, agresywny
violence
inizia ad imparare
przemoc
war
inizia ad imparare
wojna
weapons of mass destruction
inizia ad imparare
broń masowego rażenia
world peace
inizia ad imparare
pokój na świecie
break into
inizia ad imparare
włamać się do
break the law
inizia ad imparare
złamać prawo
burglary
inizia ad imparare
włamanie
burglar
inizia ad imparare
włamywacz
burgle
inizia ad imparare
włamać się
criminal
inizia ad imparare
przestępca
drug dealing
inizia ad imparare
handel narkotykami
drug dealer
inizia ad imparare
handlarz narkotykami
hacking
inizia ad imparare
hackerstwo
hacker
inizia ad imparare
haker
kidnapping
inizia ad imparare
porwanie
kidnapper
inizia ad imparare
porywacz
kidnap
inizia ad imparare
porwać (osobę)
kill
inizia ad imparare
zabić
killer
inizia ad imparare
zabójca
mugging
inizia ad imparare
rozbój
murder
inizia ad imparare
zamordować, morderstwo
murderer
inizia ad imparare
morderca
pretty crime
inizia ad imparare
drobne przestępstwo
rape
inizia ad imparare
gwałt
rapist
inizia ad imparare
gwałciciel
robbery
inizia ad imparare
rabunek
robber
inizia ad imparare
rabuś, bandyta
shoplifting
inizia ad imparare
kradzież w sklepie
shoplifter
inizia ad imparare
złodziej sklepowy
stealing
inizia ad imparare
kradzież, dokonywanie kradzieży
theft
inizia ad imparare
kradzież
thief
inizia ad imparare
złodziej
vandalism
inizia ad imparare
wandalizm
vandal
inizia ad imparare
wandal
accuse of
inizia ad imparare
oskarżyć o
alibi
inizia ad imparare
alibi
arrest for
inizia ad imparare
aresztować za
ban from
inizia ad imparare
zakazać czegoś
be against the law
inizia ad imparare
być niezgodnym z prawem
charge with
inizia ad imparare
postawić zarzuty czegoś
community service
inizia ad imparare
prace społeczne
court
inizia ad imparare
sąd
crime rate
inizia ad imparare
wskaźnik przestępczości
defence
inizia ad imparare
obrona
defend
inizia ad imparare
bronić
detective
inizia ad imparare
detektyw
eyewitness
inizia ad imparare
naoczny świadek
find someone guilty
inizia ad imparare
uznać kogoś za winnego
find someone innocent
inizia ad imparare
uznać kogoś za niewinnego
fine for
inizia ad imparare
ukarać grzywną/mandatem za
go to court
inizia ad imparare
pójść do sądu
illegal
inizia ad imparare
nielegalny
imprisonment
inizia ad imparare
uwięźnie
investigate
inizia ad imparare
prowadzić śledztwo
investigation
inizia ad imparare
śledztwo
judge
inizia ad imparare
sędzia
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
lawyer
inizia ad imparare
prawnik
offender
inizia ad imparare
przestępca
prosecutor
inizia ad imparare
prokurator
prosecution
inizia ad imparare
oskarżenie
prosecute
inizia ad imparare
wnieść oskarżenie
report a crime
inizia ad imparare
zgłosić przestępstwo
sentence to
inizia ad imparare
skazać na
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
suspect of
inizia ad imparare
podejrzewać o
trail
inizia ad imparare
proces sądowy
charity
inizia ad imparare
charytatywny, organizacja charytatywna
disability
inizia ad imparare
niepełnosprawność, inwalidztwo
discriminate
inizia ad imparare
dyskryminować
discrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
emigrate
inizia ad imparare
emigrować
emigration
inizia ad imparare
emigracja
equality
inizia ad imparare
równość, równouprawnienie
homeless
inizia ad imparare
bezdomny
homelessness
inizia ad imparare
bezdomność
human rights
inizia ad imparare
prawa człowieka
immigrant
inizia ad imparare
imigrant
immigrate
inizia ad imparare
imigrować
immigration
inizia ad imparare
imigracja
opinion poll
inizia ad imparare
badanie opinii publicznej
poverty
inizia ad imparare
ubóstwo
racism
inizia ad imparare
rasizm
refugee
inizia ad imparare
uchodźca
religion
inizia ad imparare
religia
social issue
inizia ad imparare
problem społeczny
survey
inizia ad imparare
sondaż
unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
unemployment
inizia ad imparare
bezrobocie
catch up
inizia ad imparare
nadrobić stratę
economics
inizia ad imparare
ekonomia
economy
inizia ad imparare
gospodarka
fall behind with
inizia ad imparare
nie nadążać za
finance
inizia ad imparare
finanse
financial
inizia ad imparare
finansowy
free market
inizia ad imparare
wolny rynek
fund
inizia ad imparare
fundusz
get into debt
inizia ad imparare
popaść w długi
pay off debt
inizia ad imparare
spłacić długi
go bankrupt
inizia ad imparare
zbankrutować
bankruptcy
inizia ad imparare
bankructwo
go without luxuries
inizia ad imparare
obyć się bez luksusów
income
inizia ad imparare
dochód
live on a budget
inizia ad imparare
żyć skromnie
national debt
inizia ad imparare
dług publiczny
repay
inizia ad imparare
spłacić
rise sharply
inizia ad imparare
gwałtownie wzrosnąć
increase sharply
inizia ad imparare
gwałtownie wzrosnąć
take out a loan
inizia ad imparare
wziąć pożyczkę
tax
inizia ad imparare
podatek
be a real pain
inizia ad imparare
być nie do wytrzymania
be eager to do something
inizia ad imparare
bardzo chcieć coś zrobić
concern
inizia ad imparare
troska
give someone a hand
inizia ad imparare
pomóc komuś
global
inizia ad imparare
globalny
globalisation
inizia ad imparare
globalizacja
greedy
inizia ad imparare
chciwy
pile
inizia ad imparare
sterta
put up with something
inizia ad imparare
tolerować coś
race
inizia ad imparare
pędzić
set up an organisation
inizia ad imparare
założyć organizację
tiny
inizia ad imparare
maleńki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.