Marta 22nd Aug 2015 (1 hour)

 0    30 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podzielić coś na coś
inizia ad imparare
to divide sth into sth
Byłam skupiona na powtarzaniu.
inizia ad imparare
I was focused on revising.
frytki
inizia ad imparare
chips
chips
inizia ad imparare
crisps
wątpliwości
inizia ad imparare
doubts
bez wątpnienia
inizia ad imparare
without a doubt
prowadzący program
inizia ad imparare
host
nawalony
inizia ad imparare
wasted / hammered
wstawiony
inizia ad imparare
tipsy
upić się
inizia ad imparare
to get drunk
Ile stron napisałaś do tej pory?
inizia ad imparare
How many pages have you written so far?
ostateczny termin
inizia ad imparare
deadline
Wolę 7:15 od 7:00.
inizia ad imparare
I prefer 7:15 TO 7:00.
Wolałabym pojeździć na rowerze niż popływać.
inizia ad imparare
I'd rather bike than swim.
Wolałabym nie.
inizia ad imparare
I'd rather not.
Moja mama pozwoliła mi spotkać się z przyjaciółmi o północy.
inizia ad imparare
My mum let me meet my friends at midnight.
Moi rodzice nie pozwolili obejrzeć tego filmu.
inizia ad imparare
My parents didn't let me watch this film.
pozwól, że ci pomogę
inizia ad imparare
let me help you
Moi rodzice zmuszali mnie do jedzenia warzyw.
inizia ad imparare
My parents made me eat veggies.
Kiedyś paliłam.
inizia ad imparare
I used to smoke.
Ona kiedyś pracowała w dużej firmie.
inizia ad imparare
She used to work in a big company.
nic nie przychodzi mi do głowy
inizia ad imparare
nothing comes to mind
przeklinać
inizia ad imparare
to swear / to curse
Skorzystałam z twojego komputera wczoraj wieczorem.
inizia ad imparare
I used your computer yesterday in the evening.
Kiedyś używałam jego komputera.
inizia ad imparare
I used to used his computer.
Jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia spać o północy.
inizia ad imparare
We rea used to going to sleep at midnight.
Nie jestem przyzwyczajona do uczenia się w nocy.
inizia ad imparare
I'm not used to learning at night.
przyzwyczaić się do czegoś
inizia ad imparare
to get used to doing sth
Przyzwyczaiłam się do wstawania o piątej.
inizia ad imparare
I got used to getting up at 5.
Moja mama nie pzyzwyczaiła się do pracy w Warszawie.
inizia ad imparare
My mum didn't get used to working in Warsaw.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.