Marzec 2016

 0    60 schede    andrzejolszanowicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wynaleść
inizia ad imparare
invet
zatrudniać
inizia ad imparare
hire
podsumować
inizia ad imparare
sun up
on może pic piwo w wekeend
inizia ad imparare
he can drink beer in the wekeend
On musi pracować od poniedziałku do piatku
inizia ad imparare
He mast work from Monday to Friday
On powinnien pić tylko herbatę podczas wekeendu
inizia ad imparare
He should only drink tea during wekeendu
dobre wrażenie
inizia ad imparare
great impression
ja jestem zbyt skromny
inizia ad imparare
I'm too modest
Nasz wekeend zależy od pogody
inizia ad imparare
Our wekeend depends on the weather
nasze wynagrodzenie
inizia ad imparare
our wages
W dziale zakupów
inizia ad imparare
in department purchasing
umożliwia korzystanie
inizia ad imparare
enabes using
łącznie z premią
inizia ad imparare
including bonus
zbyt trwałe
inizia ad imparare
too durable
Zrównowazony rozwój
inizia ad imparare
Sustainable development
obniżyć zatrudnienie
inizia ad imparare
lower maning
Ja nie potrafię składać
inizia ad imparare
I can not assemble
przerwę w dostawie
inizia ad imparare
a gap in the delivery
dopasować półki
inizia ad imparare
fit shelves
spodziewać się nieokreślonych kosztów
inizia ad imparare
expect unspecified costs
otrzymaliśmy dużo zamowień
inizia ad imparare
received a lot of orders
kolejka
inizia ad imparare
line, queue
sklep wolnocłowy
inizia ad imparare
duty free shop
skończył się czas
inizia ad imparare
time is up
na spotkanie
inizia ad imparare
in a meeting
za dużo piwa
inizia ad imparare
too much beer
za dużo butelek
inizia ad imparare
too many bottles
nie uczę się niemieckiego teraz
inizia ad imparare
I not learn German now
słońce świeci
inizia ad imparare
the sun shines
ja nigdy nie byłem w usa jeszcze
inizia ad imparare
I've never been in the USA yet
jasny dzień
inizia ad imparare
bright day
ja nie jeżdżę tojotą
inizia ad imparare
I do not drive Tojota
jasny żółty
inizia ad imparare
light yellow
ja nie polecę do UK w następne lato
inizia ad imparare
I won't fly to the UK in the next summer
te lamelle
inizia ad imparare
these lamellae
ja nie pojechałem do Olsztyna wczoraj
inizia ad imparare
I won't to go Olsztyn yesterday
mogą strugać lamele
inizia ad imparare
They can mould lamelas
Ja nie byłem w pracy w ostatnia sobotę
inizia ad imparare
I was not work at last Saturday
zadowolony z pracy
inizia ad imparare
pleased with job
ale szkoda
inizia ad imparare
what a pity
odebrać paszport
inizia ad imparare
collect passport
ostre narządzia
inizia ad imparare
sharp tools
pośpiesz się
inizia ad imparare
harry up
ja nie liczę na spotkanie
inizia ad imparare
I don't count on meeting
ty możesz liczyć na mnie
inizia ad imparare
you can count on me
termin
inizia ad imparare
date
ostateczny termin
inizia ad imparare
deadline
dodać 4 zmianę
inizia ad imparare
add 4'th to shif
opóścić lekcje
inizia ad imparare
skip lessons
wyjść szybciej z zebrania
inizia ad imparare
leave meeting early
wyzdrowieć
inizia ad imparare
get well
punktualna dostawa
inizia ad imparare
punctual delivery
piasek
inizia ad imparare
sond
wilgotność
inizia ad imparare
humidity
przedmiot
inizia ad imparare
a subject
coś jak
inizia ad imparare
something like
troche wiecej pieniedzy
inizia ad imparare
a little more money
trochę mniej czasu
inizia ad imparare
a little less time
południe
inizia ad imparare
noon
tarcica jest przechowywana w magazynie
inizia ad imparare
the timber is stored in the warehouse

Devi essere accedere per pubblicare un commento.