Marzec 2017

 0    24 schede    agatarams
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
związki zawodowe
Wałęsa był liderem związku zawodowego Solidarność.
inizia ad imparare
trade unions
Wałęsa was a leader of the Solidarity trade union.
samozatrudnienie (ktoś prowadzi działalność gospodarczą)
inizia ad imparare
self-employment
zapisy
inizia ad imparare
provisions
(spełnić) warunki
inizia ad imparare
(fulfill) the conditions
chorobowe (wypłata)
inizia ad imparare
sickness (payment)
Będą musieli podpisać umowę.
inizia ad imparare
They will have to sign a contract.
premia
inizia ad imparare
bonus
dodatki (w pracy)
inizia ad imparare
perks
radny
Radni nie powinni zasiadać w zarządzie.
inizia ad imparare
a councillor
Councillors shouldn't sit on boards.
spółka skarbu państwa
inizia ad imparare
a state company
odpowiednie wykształcenie
inizia ad imparare
suitable education
pijawka
inizia ad imparare
leech
specyficzny profile
inizia ad imparare
specific profiles
nawet gdyby...
inizia ad imparare
even if...
zarzucić komuś
inizia ad imparare
accuse sb of sth
przywieźć, przynieść
inizia ad imparare
bring - brought
Nawet ja była
inizia ad imparare
Even I was
rejestrować znak handlowy
inizia ad imparare
register a trademark
w skrócie
inizia ad imparare
in a nutshell
pchła
inizia ad imparare
flea
Nie chciałabym się tak czuć.
inizia ad imparare
I wouldn't like to feel that way.
Nie powinnam Ci tego mówić.
inizia ad imparare
I shouldn't tell you this.
pole bitwy
inizia ad imparare
a battlefield
gówno prawda
inizia ad imparare
bullshit

Devi essere accedere per pubblicare un commento.