Matura Focus 4 UNIT 5 Komunikacja elektroniczna i zdrowie i uzależnienia

 0    48 schede    reedusfriend
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mieć dostęp do informacji
inizia ad imparare
access information
dostępność
inizia ad imparare
availability/accessibility
dopasowywać się
inizia ad imparare
adjust
alarmować
inizia ad imparare
alert
załączyć plik
inizia ad imparare
attach a file
pikać
inizia ad imparare
bleep
dodać stronę internetową (do zakladek)
inizia ad imparare
bookmark a site
przeglądać internet
inizia ad imparare
browse the internet
wbudowane urządzenia elektroniczne
inizia ad imparare
built-in technology
zbierać dane
inizia ad imparare
collect data
udzielać się na stronach typu wiki / forach / stronach z komentarzami czytelnikó
inizia ad imparare
contribute to wiki sites / forums / websites with comments czytelnikó
analiza danych
inizia ad imparare
data analysis
urządzenie
inizia ad imparare
a device
dysk zewnętrzny
inizia ad imparare
external drive
aparat komórkowy
inizia ad imparare
handset
telefon stacjonarny
inizia ad imparare
landline
osobisty aparat fotograficzny robiący zdjęcia automatycznie co 30 sekund
inizia ad imparare
narrative camera
zagadnienia związane z prywatnością
inizia ad imparare
privacy issues
nawigacja satelitarna
inizia ad imparare
sat-nav
czujnik
inizia ad imparare
Sensor
programista komputerowy
inizia ad imparare
software developer
przechowywać
inizia ad imparare
store
śledzić, rejestrować
inizia ad imparare
track
transmitować
inizia ad imparare
transmit
pisać na klawiaturze
inizia ad imparare
type
odłączyć
inizia ad imparare
unplug
Ogólnoświatowa sieć
inizia ad imparare
Worldwide web
uczucie niepokoju
inizia ad imparare
anxiety
liczyć kalorie
inizia ad imparare
count calories
pozbawić kogoś czegoś
inizia ad imparare
deprive someone of something
cukrzyca
inizia ad imparare
diabetes
nadwaga
inizia ad imparare
excess weight
przemęczone oczy
inizia ad imparare
eye strain/sore eyes
pulsometr
inizia ad imparare
heart rate monitor
nadciśnienie
inizia ad imparare
high blood pressure
bóle stawów
inizia ad imparare
joint pain
drobne dolegliwości
inizia ad imparare
minor ailments
otyły
inizia ad imparare
obese
otyłość
inizia ad imparare
obesity
zachowanie obsesyjne
inizia ad imparare
obsessive behavior
z nadwagą
inizia ad imparare
overweight
uraz na tle przewleklego obciazenia miesni i stawow
inizia ad imparare
repetitive strain injury
siedzący tryb życia
inizia ad imparare
sedentary lifestyle
zaburzenia snu
inizia ad imparare
sleep disorder
bolący łokieć
inizia ad imparare
sore elbow
cierpieć na
inizia ad imparare
to suffer from
przybierać na wadze
inizia ad imparare
to gain weight
objawy odstawienia
inizia ad imparare
withdrawal symptoms

Devi essere accedere per pubblicare un commento.