matura focus 4 unit 6 part 1

1  1    138 schede    klaskacdupkom
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
trądzik
inizia ad imparare
acne
worki pod oczami
inizia ad imparare
bags under the eyes
o niebieskich oczach
inizia ad imparare
blue-eyed
o orzechowych oczach
inizia ad imparare
hazel-eyed
o szeroko otwartych oczach
inizia ad imparare
wide-eyed
zmienić fryzure
inizia ad imparare
change your hairstyle
kolorowe soczewki kontaktowe
inizia ad imparare
colour-change contact lenses
rysy twarzy
inizia ad imparare
features
drobne zmarszczki
inizia ad imparare
fine lines
zmarszczki na czole, zmarszczone czolo
inizia ad imparare
furrowed brow
siwiejace wlosy
inizia ad imparare
greying hair
niedoskonalosci
inizia ad imparare
imperfections
pieprzyk
inizia ad imparare
mole / beauty spot
stroj ubior
inizia ad imparare
outfit
blizna
inizia ad imparare
scar
o (jasnej oliwkowej ciemnej) karnacji
inizia ad imparare
o (pale- olive- dark-) skinned
operacja plastyczna
inizia ad imparare
plastic surgery
o (szczuplej/okraglej) twarzy
inizia ad imparare
(thin- / round-) faced
wyglądajacy (nieporządnie)
inizia ad imparare
(untidy-) looking
o (falujących/rudych/siwych/jasnych) wlosach
inizia ad imparare
o (wavy- / ginger- / gray- / fair) haired
nosić perukę
inizia ad imparare
wear a wig
(dobrze/elegancko) ubrany
inizia ad imparare
(well- / elegantly-) dressed
cera bez zmarszczek
inizia ad imparare
wrinkle-free skin
zmarszczki
inizia ad imparare
wrinkles
Przyjąć nową tożsamość
inizia ad imparare
adopt a new identity
Wyretuszowany
inizia ad imparare
airbrushed
autentyczny / nieautentyczny
inizia ad imparare
authentic / inauthentic
uwierzytelnić
inizia ad imparare
authenticate
być (całkowicie) szczerym
inizia ad imparare
be (completely) honest
nie mieć wątpliwości, że
inizia ad imparare
be in no doubt that
zostać nabranym
inizia ad imparare
be taken in / be deceived
wiarygodny
inizia ad imparare
belivable
twierdzić / udawać że jest się kimś
inizia ad imparare
claim / pretend to be somebody
stworzyć iluzję
inizia ad imparare
create a illusion
wprowadzić w błąd (opinię publiczną)
inizia ad imparare
deceive (the public)
cyfrowa przeróbka
inizia ad imparare
digital alteration
podstęp, oszustwo
inizia ad imparare
deception
ulepszony cyfrowo
inizia ad imparare
digitally improved
odkryć
inizia ad imparare
discover
przebranie
inizia ad imparare
disguise
wypaczać / ukrywać prawdę o czymś
inizia ad imparare
distort / hide the truth about something
przerobiony, sfałszowany
inizia ad imparare
doctored
fałszywy, sztuczny
inizia ad imparare
fake
fałszywa tożsamość
inizia ad imparare
false identity
naciągany
inizia ad imparare
far-fetched
prawdziwy
inizia ad imparare
genuine
uczciwy, szczery
inizia ad imparare
honest
uczciwość
inizia ad imparare
honesty
oszust/oszustka, osoba podająca się za kogoś innego
inizia ad imparare
imposter
w rzeczywistości
inizia ad imparare
in reality
wymyślić historyjkę
inizia ad imparare
invent a story
kłamca
inizia ad imparare
liar
okłamywać kogoś
inizia ad imparare
lie to somebody
uświadomić coś komuś
inizia ad imparare
make sb aware of sth
manipulować prawdą / opinią publiczną
inizia ad imparare
manipulate the truth / public opinion
zdjęcie / wizerunek wprowadzające w błąd
inizia ad imparare
misleading image
tajemniczy
inizia ad imparare
mysterious
tajemnica
inizia ad imparare
mystery
obiektywny
inizia ad imparare
objective
robić z czegoś sensację
inizia ad imparare
sensationalise sth
uroczysta obietnica
inizia ad imparare
solemn promise
uroczyście obiecać
inizia ad imparare
solemnly promise
podejrzenie
inizia ad imparare
suspicion
przysiąc
inizia ad imparare
swear under oath
brać coś za dobrą monetę, zakładać prawdziwość czegoś
inizia ad imparare
take sth at face value
kłamać / mówić prawdę
inizia ad imparare
tell lies/the truth
sztuczka, podstęp
inizia ad imparare
trick
niewinne kłamstwo dla czyjegoś dobra
inizia ad imparare
white lie
przyznać się do błędu
inizia ad imparare
admit one’s mistake
nie wdawać się rozbawionym
inizia ad imparare
appear unamused
zgadzać się, pochwalać
inizia ad imparare
approve
nabrać doświadczenia życiowego
inizia ad imparare
become worldly-wise
oddanie
inizia ad imparare
commitment
przekonany
inizia ad imparare
convinced
objąć
inizia ad imparare
embrace / hug
wyrażać swoje poglądy poprzez coś
inizia ad imparare
express your views through something
dobry, życzliwy
inizia ad imparare
kind-hearted
lojalny
inizia ad imparare
loyal
lojalność
inizia ad imparare
loyalty
naiwny
inizia ad imparare
naive
idealny, perfekcyjny
inizia ad imparare
perfect
udoskonalić
inizia ad imparare
perfect
perfekcja
inizia ad imparare
perfection
perfekcjonalista
inizia ad imparare
perfectionist
zdziwiony czymś
inizia ad imparare
puzzled by sth
odrzucić, odtrącić
inizia ad imparare
reject
wzór do naśladowania
inizia ad imparare
role model
poczucie własnej wartości
inizia ad imparare
self-esteem
obraz samego siebie
inizia ad imparare
self-image
ponury, smutny
inizia ad imparare
sombre
udzielić czemuś poparcia, głosić coś
inizia ad imparare
stand for sth
O kamiennej twarzy
inizia ad imparare
stony-faced
obrotny, cwany
inizia ad imparare
streetwise
silne przekonania
inizia ad imparare
strong belief
głupi
inizia ad imparare
stupid
głupota
inizia ad imparare
stupidity
pełen współczucia
inizia ad imparare
sympathetic
sympatyzować, współczuć
inizia ad imparare
sympathise
zwolennik, stronnik
inizia ad imparare
sympathiser
sympatia, współczucie
inizia ad imparare
sympathy
szczycić się czymś
inizia ad imparare
take pride in something
wziąć odpowiedzialność za coś
inizia ad imparare
take responsibility for something
uważać coś za rzecz oczywistą
inizia ad imparare
take something for granted
podchodzić do czegoś z dystansem
inizia ad imparare
take sth with a pinch of salt
zaufanie
inizia ad imparare
trust
godny zaufania
inizia ad imparare
trustworthy
dwulicowy
inizia ad imparare
two-faced
mądry
inizia ad imparare
clever
wyrobiony życiowo
inizia ad imparare
worldly-wise
anonimowość
inizia ad imparare
anonymity
anonimowy
inizia ad imparare
anonymous
protest przeciw noszeniu futer
inizia ad imparare
anti-fur protest
antywojenny
inizia ad imparare
antiwar
władze
inizia ad imparare
authorities
unikać towarów z naturalnego futra
inizia ad imparare
avoid fur products
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
inizia ad imparare
awareness-raising campaign
przynosić korzyści społeczeństwu
inizia ad imparare
benefit society
korzyść dla społeczeństwa
inizia ad imparare
benefit to society
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
narkomania
inizia ad imparare
drug abuse
równy
inizia ad imparare
equal
równość
inizia ad imparare
equality
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
inizia ad imparare
rxpose unacceptable behavior
sprawiedliwe traktowanie
inizia ad imparare
fair treatment
sprawiedliwość, bezstronność
inizia ad imparare
fairness
wolność słowa
inizia ad imparare
freedom of speech
angażować osoby publiczne
inizia ad imparare
get public figures involved
polować na zwierzęta dla sportu
inizia ad imparare
hunt animals for sport
zaangażowanie osób publicznych
inizia ad imparare
involvement of public figures
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
inizia ad imparare
member of the public
pokojowy protest
inizia ad imparare
peaceful protest
petycja
inizia ad imparare
petition
za (anonimowością / sprawiedliwością)
inizia ad imparare
pro-(anonymity / fairness)
szerzyć wiedzę
inizia ad imparare
promote awareness
protestować
inizia ad imparare
protest
marsz protestacyjny
inizia ad imparare
protest march
bezpieczeństwo publiczne
inizia ad imparare
public safety
rasizm
inizia ad imparare
racism

Devi essere accedere per pubblicare un commento.