Matura focus 4 unit 7

 0    107 schede    reedusfriend
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Naszej ery
inizia ad imparare
A.D
rozwój
inizia ad imparare
advancement
cyfry arabskie
inizia ad imparare
Arabic numerals
arytmetyka
inizia ad imparare
arithmetic
sztuczna inteligencja
inizia ad imparare
Artificial Intelligence
przed naszą erą
inizia ad imparare
BC
przełom
inizia ad imparare
breakthrough
przyczynić się do czegoś
inizia ad imparare
contribute to sth
gwałtowanie rosnąć
inizia ad imparare
rapidly grow
apogeum
inizia ad imparare
high point
wzrastać
inizia ad imparare
increase/be on the rise
rosnąca/malejąca liczba
inizia ad imparare
increasing / decreasing number
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
to make a discovery
zmierzyć
inizia ad imparare
measure
parzyste/nieparzyste
inizia ad imparare
odd / even
robotyka
inizia ad imparare
Robotics
uczony
inizia ad imparare
scholar
gwałtowny spadek/wzrost
inizia ad imparare
sharp fall/rise
osiągnięcie techniczne
inizia ad imparare
Technological development
teoria względności
inizia ad imparare
the theory of relativity
ogromna ilość
inizia ad imparare
vast/enormous amount of
objętość
inizia ad imparare
volume
uśmiechać się promiennie
inizia ad imparare
beam
przeglądać
inizia ad imparare
to browse
rzucić na coś okiem
inizia ad imparare
cast an eye over sth
zmarszczyć brwi
inizia ad imparare
frown
garbić się
inizia ad imparare
slouch
gapić się na coś
inizia ad imparare
stare at something
chodzić, wędrować
inizia ad imparare
wander around
wprowadzić coś
inizia ad imparare
bring sth in
pojawić się
inizia ad imparare
come out
biec, śpieszyć się
inizia ad imparare
dash around
dać sobie radę bez czegoś
inizia ad imparare
do without sth
być wprowadzanym
inizia ad imparare
feed into sth
zrozumiec coś
inizia ad imparare
figure sth out
gadać o czymś cały czas
inizia ad imparare
go on and on about sth
nie musieć nic robić
inizia ad imparare
have nothing on
odprężyć się
inizia ad imparare
kick back
namówić kogoś do czegoś
inizia ad imparare
talk sb into (doing) sth
oderwać kogoś od czegoś
inizia ad imparare
tear somebody away from sth
przemyśleć coś
inizia ad imparare
think sth over
irytować kogoś
inizia ad imparare
wind sb up
dokładność
inizia ad imparare
accuracy
właściwy
inizia ad imparare
actual
właściwie
inizia ad imparare
actually
zająć się sprawą/problemem
inizia ad imparare
address and issue/a problem
i tak dalej
inizia ad imparare
and so on
pojawić się
inizia ad imparare
arise
do czyjejś dyspozycji
inizia ad imparare
to sb's disposal
kosztem czegoś
inizia ad imparare
at the expense of sth
ryzykując czymś
inizia ad imparare
at the risk of sth
pod ręką
inizia ad imparare
at your fingertips
korzystny
inizia ad imparare
beneficial
stronniczy
inizia ad imparare
biased
uzupełniać
inizia ad imparare
complement
komplementować
inizia ad imparare
compliment
obejmować
inizia ad imparare
comprise
sumienny
inizia ad imparare
conscientious
świadomy
inizia ad imparare
conscious
składać się z czegoś
inizia ad imparare
consist of something
na stałe
inizia ad imparare
constantly/at all times
nieustanny
inizia ad imparare
continual
ocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok
inizia ad imparare
continuous assessment
bieżący
inizia ad imparare
current
obecnie
inizia ad imparare
currently
osoba zależna od kogoś
inizia ad imparare
dependant
rozpraszający
inizia ad imparare
distracting
dekoncentracja
inizia ad imparare
distraction
gospodarczy
inizia ad imparare
economic
w końcu
inizia ad imparare
eventually
życie towarzyskie
inizia ad imparare
socialising
godzinami
inizia ad imparare
for hours on end
łagodny
inizia ad imparare
genial
działać na niekorzyść kogoś
inizia ad imparare
have a bad effect on sb
zabytkowy
inizia ad imparare
historic
historyczny
inizia ad imparare
historical
błyskawicznie
inizia ad imparare
in and instant
brak aktywności
inizia ad imparare
inactivity
zawierać
inizia ad imparare
include
mieć/ stracić poczucie czasu
inizia ad imparare
keep / lose track of time
ostatnio
inizia ad imparare
lately
kłaść
inizia ad imparare
lay
prowadzić do czegoś
inizia ad imparare
lead to sth
leżeć
inizia ad imparare
to lie
długość życia
inizia ad imparare
lifespan
odludny
inizia ad imparare
lone
okazja
inizia ad imparare
occasion
każdego dnia
inizia ad imparare
on a daily
celowo
inizia ad imparare
on purpose
na czas
inizia ad imparare
on time
okazja
inizia ad imparare
opportunity
odgrywać kluczową rolę
inizia ad imparare
play a crucial/vital role in sth
przewidzieć
inizia ad imparare
predict
podnieść
inizia ad imparare
raise
odkryć podobnie
inizia ad imparare
rediscover
zrewolucjonizować
inizia ad imparare
revolutionise
pewny tego, że
inizia ad imparare
safe in the knowledge that
środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security measures
krótki/ograniczony czas koncentracji uwagi
inizia ad imparare
short / limited attentionspan
panować nad czymś
inizia ad imparare
stay on top of sth
wziąć kogoś za cel
inizia ad imparare
target sb
kolejny etap
inizia ad imparare
the next frontier
podróżować z małą ilością bagażu
inizia ad imparare
travel light
niezaprzeczalny
inizia ad imparare
undeniable
niezaprzeczalnie
inizia ad imparare
undeniably
wykorzystać coś na swoją korzyść
inizia ad imparare
use something to your advantage
widoczny
inizia ad imparare
visible

Devi essere accedere per pubblicare un commento.