mg_alicja list-11

 0    108 schede    grzankamariusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nadużywane / wykorzystywane
inizia ad imparare
abuse
rozwiązywać problem / zajmować się sprawą
inizia ad imparare
address an issue
cierpienie / udręka
inizia ad imparare
agony
zarzuty / oskarżenia
inizia ad imparare
allegations
karcić / strofować
inizia ad imparare
admonish
metoda
inizia ad imparare
an approach
półśrodek / paliatyw
inizia ad imparare
a palliative
pokaźnie / znacznie
inizia ad imparare
appreciably
uznanie / wdzięczność
inizia ad imparare
appreciation
trafnie / stosownie
inizia ad imparare
aptly
rozwiązanie
inizia ad imparare
a resolution
cudowny środek / panaceum
inizia ad imparare
a silver bullet
społeczne (nastawienie / sposób myślenia)
inizia ad imparare
a societal mindset
w samą porę / we właściwym czasie
inizia ad imparare
a timely fashion / at the right time
okropność / okrucieństwo
inizia ad imparare
atrocity
na rozkaz / na żądanie
inizia ad imparare
at the behest of somebody
związane z
inizia ad imparare
attributable to
autokratyczne panowanie
inizia ad imparare
autocratic rule / dictatorial
szeroko podzielane spostrzeżenie
inizia ad imparare
a widely-held perception
sprawca wykroczenia
inizia ad imparare
a violator
umniejszać
inizia ad imparare
belittle
lekceważący
inizia ad imparare
belittling
bluźnierstwo
inizia ad imparare
blasphemy
klęska, nieszczęście
inizia ad imparare
calamity
rozłam / podział
inizia ad imparare
cleavage
wspólny / uzgodniony
inizia ad imparare
concerted
stanowić / reprezentować / składać się na
inizia ad imparare
constitute
przyczyniające się do czegoś
inizia ad imparare
contributing to something
przekonanie / skazanie
inizia ad imparare
conviction
środek zaradczy
inizia ad imparare
countermeasure
niszczyć / bezcześcić
inizia ad imparare
deface
pozbawiać
inizia ad imparare
deprive of
czynić zło
inizia ad imparare
do evil
godność
inizia ad imparare
dignity
odrzucać
inizia ad imparare
dismiss
ubliżać
inizia ad imparare
disparage
wyjaśnić co sie ma na myśli
inizia ad imparare
drive the point home
wprowadzenie w życie / egzekwowanie
inizia ad imparare
enforcement
wyliczać
inizia ad imparare
enumerate
era
inizia ad imparare
era
wystawienie / styczność
inizia ad imparare
exposure
wyzyskujący reżim
inizia ad imparare
exploitive regime
zaprzestać
inizia ad imparare
fall to the wayside / cease
mieć wpływ
inizia ad imparare
feed into
wspierać / pielęgnować
inizia ad imparare
foster
struktura
inizia ad imparare
framework
szał / szaleństwo
inizia ad imparare
frenzy
finansowanie
inizia ad imparare
funding
ludobójczy
inizia ad imparare
genocidal
zważywszy na
inizia ad imparare
given
hamować / przeszkadzać / utrudniać
inizia ad imparare
hamper
nienawiść
inizia ad imparare
hatred
bodziec / motywacja / zachęta
inizia ad imparare
incentive
dolegliwości / zło / szkoda / krzywda
inizia ad imparare
ills
bodziec / impuls
inizia ad imparare
impetus
w szczególności, / zwłaszcza
inizia ad imparare
in particular
wtrącać
inizia ad imparare
interject
istniejący między dwoma (lub więcej) grupami religijnym
inizia ad imparare
interreligious
w ślad za czymś
inizia ad imparare
in the wake of
nieustępliwy / trudny do rozwiązania
inizia ad imparare
intractable
pozostałość / spuścizna po
inizia ad imparare
legacy
wywieranie nacisku na kogoś
inizia ad imparare
leveraging
obowiązkowy / obligatoryjny
inizia ad imparare
mandatory
łagodzić / uspokajać
inizia ad imparare
mitigate (the situation)
niewiążący
inizia ad imparare
non-binding
wydarzyć się
inizia ad imparare
occur
grupa zewnętrzna
inizia ad imparare
out-group
przyjmować wniosek
inizia ad imparare
pass a resolution
prześladowanie
inizia ad imparare
persecution
trudna sytuacja/ niedola
inizia ad imparare
plight
powszechny / przeważający
inizia ad imparare
prevailing (general)
przewaga / dominacja
inizia ad imparare
prevalence
silny / wściekły
inizia ad imparare
raging
powód istnienia
inizia ad imparare
raison d’etre
szalejący / gwałtowny
inizia ad imparare
rampant
papiery / dokumenty
inizia ad imparare
records
wzmacniać / ożywiać / dynamizować
inizia ad imparare
reinvigorate
ulga
inizia ad imparare
relief
remedium / wyrównanie szkody
inizia ad imparare
remedy
odnowiony
inizia ad imparare
renewed
odpierać siły wroga
inizia ad imparare
repel
odtwarzać / naśladować
inizia ad imparare
reproduce
gniew / niechęć / frustracja
inizia ad imparare
resentment
przywrócić / odbudować
inizia ad imparare
restore
baranek ofiarny (rel.) / kozioł ofiarny
inizia ad imparare
sacrificial lamb
zakres działania
inizia ad imparare
scope
święte pisma
inizia ad imparare
scriptures
znaczący
inizia ad imparare
significant
spójność społeczna
inizia ad imparare
social cohesion
przewodzić / stać na czele
inizia ad imparare
spearhead
nagły wzrost
inizia ad imparare
spike
wzrosnąć poza kontrolą
inizia ad imparare
spiral out of control
znacznie / pokaźnie
inizia ad imparare
substantially
dostrzegalne wyniki
inizia ad imparare
tangible results
(wydarzający się) w odpowiednim momencie
inizia ad imparare
timely
uciekać się do czegoś
inizia ad imparare
to resort to something
ulewa
inizia ad imparare
torrent
fala przemocy
inizia ad imparare
torrent of violence
sprzyjać czemuś
inizia ad imparare
to foster something
wyrównać rachunki
inizia ad imparare
to settle stores
wkroczyć / zaangażować się
inizia ad imparare
to step in
naruszenie prawa / wykroczenie / przestępstwo
inizia ad imparare
transgression
zawrotny / olbrzymi
inizia ad imparare
tremendous
zamieszanie
inizia ad imparare
turmoil
wywołać/ rozpętać (np. wojnę)
inizia ad imparare
unleash
amerykańska agencja rozwoju międzynarodowego
inizia ad imparare
United States Agency for International Development (USAID)
nieokiełznany / bezsensowny
inizia ad imparare
wanton
naruszenie / pogwałcenie
inizia ad imparare
violation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.