mg_do dyskusji

 0    42 schede    grzankamariusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Powinniśmy porozmawiać o...
inizia ad imparare
We are supossed to talk about...
Oczekuje się, że będziemy dyskutować...
inizia ad imparare
We are expected to discuss...
Mamy za zadanie...
inizia ad imparare
We have been tasked to...
Mówimy o...
inizia ad imparare
We are to talk about...
głównie...
inizia ad imparare
mainly...
którymi są...
inizia ad imparare
which are
na przykład...
inizia ad imparare
for example...
i zdecydować...
inizia ad imparare
and decide...
Czy myślisz, że powinienem zacząć?
inizia ad imparare
Do you mind if I start?
Czy mam zacząć?
inizia ad imparare
Shall i start?
Chcesz zacząć?
inizia ad imparare
Would you like to start?
Spójrzmy na...
inizia ad imparare
Let's look at...
Co myślisz?
inizia ad imparare
What do you think?
Co ty na to?
inizia ad imparare
How about you?
Jak się z tym czujesz ? /co o tym myslisz /
inizia ad imparare
How do you feel about it?
Jak to widzisz?
inizia ad imparare
How do you see it?
Jaka jest twoja opinia na ten temat?
inizia ad imparare
What's your opinion on that?
Czy podzielasz mój punkt widzenia?
inizia ad imparare
Do you share my point of view?
Czy chcesz to skomentować?
inizia ad imparare
Would you care to comment on that?
Całkowicie się z tobą zgadzam
inizia ad imparare
I totally agree with you
Zgadzam się w pewnym stopniu
inizia ad imparare
I agree to some extent
Tak, ale z drugiej strony
inizia ad imparare
yes but on the other hand
Obawiam się, że nie zgadzam się z tobą
inizia ad imparare
I'm afraid I don't agree with you...
Rozumiem o co ci chodzi ale...
inizia ad imparare
I see what you mean but...
Może się mylę, ale...
inizia ad imparare
I might be wrong but...
To jest bardzo dobry punkt
inizia ad imparare
that's a very good point
To dokładnie mam na myśli
inizia ad imparare
that's exactly what i mean
Masz absolutną rację
inizia ad imparare
You are absolutely right
Nie mógłbym się bardziej zgadzać
inizia ad imparare
I couldn't agree more
Mamy to samo zdanie
inizia ad imparare
We are of the same opinion
Przejdźmy do drugiego czynnika
inizia ad imparare
Let's move on to the second factor
Co myślisz o drugim (czynniku, powodzie, opinii ...)
inizia ad imparare
What do you think about the second (factor, reason for, opinion ...)
z mojego punktu widzenia
inizia ad imparare
in my point of view
w mojej opinii
inizia ad imparare
in my opinion
moim zdaniem
inizia ad imparare
to my mind
To powszechna wiedza, że...
inizia ad imparare
it's common knowledge that...
powszechnie wiadomo, że...
inizia ad imparare
it's widely know that...
jeśli o mnie chodzi...
inizia ad imparare
as for as I'm concerned...
Myślę, że jesteśmy gotowi podjąć decyzję
inizia ad imparare
I think we are ready to make a decision
Myślę, że teraz powinniśmy podjąć decyzję.
inizia ad imparare
I think we should make a decision now.
Najwyższy czas zdecydować, który czynnik jest...
inizia ad imparare
It's high time we made a decision
Najwyższy czas zdecydować, który czynnik jest...
inizia ad imparare
It's high time decided which factor is...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.