mg_marta list-1

 0    71 schede    grzankamariusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opuścić, porzucić
inizia ad imparare
abandon
zamożny, bogaty
inizia ad imparare
affluent
udogodnienia
inizia ad imparare
amenities
pośród, wśród; w związku z czymś
inizia ad imparare
amid
ziemia orna
inizia ad imparare
arable land
związany z
inizia ad imparare
associated with
sprzeciw, gwałtowna reakcja przeciwko
inizia ad imparare
backlash
zakazać coś, zakaz
inizia ad imparare
ban on
tętnić, pulsować życiem
inizia ad imparare
buzz with life
obwodnica
inizia ad imparare
bypass, ring road
zawalić się, runąć; upaść, przewrócić
inizia ad imparare
collapse
obszar podmiejski (skąd dojeżdżają ludzie)
inizia ad imparare
commuter belt
betonowa dżungla
inizia ad imparare
concrete jungle
zatłoczony (w odniesieniu do pojazdów)
inizia ad imparare
congested with traffic
dogodny
inizia ad imparare
convenient
przeciwdziałać, odpierać
inizia ad imparare
counter
zboża, plony
inizia ad imparare
crops
datować wstecz, pochodzić z (okresu)
inizia ad imparare
date back
ubogi / zubożały obszar
inizia ad imparare
deprived area
dom jednorodzinny (wolno stojący)
inizia ad imparare
detached house
odstraszać
inizia ad imparare
deter
wyświetlać, wystawa, pokaz
inizia ad imparare
display
mieszkaniec
inizia ad imparare
dweller, inhabitant
znakowanie elektroniczne
inizia ad imparare
electronic tagging
rozpoczynać, podejmować (projekt)
inizia ad imparare
embark on (a project)
szacowany
inizia ad imparare
estimated
wiadukt
inizia ad imparare
flyover
okazały, wzniosły, wielki
inizia ad imparare
grand
pas zieleni (zwykle na obrzeżach miasta)
inizia ad imparare
green belt
wioska, osada
inizia ad imparare
hamlet
nerwowy, gorączkowy
inizia ad imparare
hectic
ohydny, szkaradny
inizia ad imparare
hideous
wieżowiec
inizia ad imparare
high-rise building
mieścić (coś w czymś)
inizia ad imparare
house
osiedla mieszkaniowe
inizia ad imparare
housing estates
narzucać, nakładać, wymuszać
inizia ad imparare
impose
na przedmieściach / na peryferiach (obrzeżch)
inizia ad imparare
in the suburbs / on the outskirts
napływ
inizia ad imparare
influx
śródmieście
inizia ad imparare
inner city
wydać rozkaz
inizia ad imparare
issue an order
zburzyć
inizia ad imparare
to knock down, demolish
żywy inwentarz
inizia ad imparare
livestock
łąka
inizia ad imparare
a meadow
środki
inizia ad imparare
measures
tygiel kulturowy
inizia ad imparare
melting pot
produkt, towar
inizia ad imparare
merchandise
trwający
inizia ad imparare
ongoing
przeważać nad
inizia ad imparare
outweigh
wzrost populacji
inizia ad imparare
population growth
pasaż handlowy
inizia ad imparare
shopping precinct
deptak
inizia ad imparare
pedestrian precinct
wścieklizna
inizia ad imparare
rabies
zbiórka, wiec, zgromadzenie; gromadzić się
inizia ad imparare
rally
odporny na
inizia ad imparare
resilient to
opór
inizia ad imparare
resistance
odnawiać (rewitalizować)
inizia ad imparare
revive (economy, memories)
niebezpieczny obszar, rejon, teren
inizia ad imparare
rough area
wiejski
inizia ad imparare
rural
koalicja rządząca
inizia ad imparare
ruling coalition
podupadły, zniszczony
inizia ad imparare
run-down / shabby building
odrzucić, unieważnić
inizia ad imparare
scrap
drapacz chmur
inizia ad imparare
a skyscraper
rzecznik
inizia ad imparare
spokesman
nowoczesny
inizia ad imparare
state-of-the-art
trzymać się z daleka od
inizia ad imparare
steer clear of
bezpański pies
inizia ad imparare
stray dog
składać, złożyć, przedłożyć (petycje)
inizia ad imparare
submit (a petition)
dziesięciokrotny
inizia ad imparare
tenfold
dobrze zapowiadający się obszar
inizia ad imparare
up-and-coming area
niekontrolowany rozwój miasta
inizia ad imparare
urban sprawl
sprzedawca
inizia ad imparare
vendor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.