miks 1 angielski

 0    89 schede    gapit
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
A LITTLE BIT
inizia ad imparare
trochę
Absent
inizia ad imparare
nieobecny
Access
inizia ad imparare
dostęp
Achieve
inizia ad imparare
osiągać
Achievement
inizia ad imparare
osiągnięcie
Act
inizia ad imparare
działać
Actually
inizia ad imparare
rzeczywiście, naprawdę
AFFECT
inizia ad imparare
wpłynąć
Again
inizia ad imparare
znowu
Also
inizia ad imparare
również
Amazing
inizia ad imparare
niezwykły
Angry
inizia ad imparare
rozzłoszczony
Approximetely
inizia ad imparare
w przybliżeniu, około
AT THIS TIME
inizia ad imparare
w tej chwili
Avoid
inizia ad imparare
unikać
Aware
inizia ad imparare
świadomy
AWFUL
inizia ad imparare
okropny
BAD LUCK
inizia ad imparare
pech
Balance
inizia ad imparare
równowaga
Bar tender
inizia ad imparare
barman
Be in touch
inizia ad imparare
być w kontakcie
Behaviour
inizia ad imparare
zachowanie
Bless you
inizia ad imparare
na zdrowie (przy kichaniu)
Bother
inizia ad imparare
martwić
Brethalyzer
inizia ad imparare
alkomat
Brewery
inizia ad imparare
browar
Cardholder
inizia ad imparare
właściciel karty
Carry out
inizia ad imparare
wykonać; przeprowadzić
Certain
inizia ad imparare
pewny
Certainly
inizia ad imparare
oczywiście
CHANGE
inizia ad imparare
zmiana
CHARM
inizia ad imparare
czar
CHASE
inizia ad imparare
pościg / ścigać
Cheers
inizia ad imparare
na zdrowie (przy toaście)
Childhood
inizia ad imparare
dzieciństwo
Choice
inizia ad imparare
wybór
Clerk
inizia ad imparare
recepcjonista
Clever
inizia ad imparare
mądry
COMPARE
inizia ad imparare
porównywać
Complexity
inizia ad imparare
zawiłość, złożoność
Contrary to
inizia ad imparare
w odróżnieniu od
CONVINIENTLY
inizia ad imparare
wygodnie
DEFINITELY
inizia ad imparare
zdecydowanie, stanowczo
DELAY
inizia ad imparare
opóźnienie
Delicious
inizia ad imparare
pyszny
Description
inizia ad imparare
opis
Dirty
inizia ad imparare
brudny
Distracted
inizia ad imparare
rozkojarzony
Divide into
inizia ad imparare
dzielić na
DO YOU MIND IF?
inizia ad imparare
Czy nie masz nic przeciwko jeśli?
DON’T BLOW IT
inizia ad imparare
nie “zepsuj” tego
DON’T YOU AGREE?
inizia ad imparare
czy nie zgodzisz się?
Drop
inizia ad imparare
kropla
Drunkard
inizia ad imparare
pijak
Dutch courage
inizia ad imparare
pijacka odwaga
EASY GOING
inizia ad imparare
łatwy w obejściu
Either... or........
inizia ad imparare
albo....... albo........
Enable
inizia ad imparare
umożliwiać
Even
inizia ad imparare
równy
Exactly
inizia ad imparare
dokładnie
Exhausted
inizia ad imparare
wyczerpany
Expanded
inizia ad imparare
rozbudowany
Expected
inizia ad imparare
przewidywany
Factor
inizia ad imparare
czynnik, współczynnik
FAKE
inizia ad imparare
sztuczny
FAVOUR
inizia ad imparare
przysługa
Fear
inizia ad imparare
strach, obawa
FLAT
inizia ad imparare
mieszkanie
Flat
inizia ad imparare
płaski
Fokus
inizia ad imparare
skupiać się
FREEDOM
inizia ad imparare
wolność
GET ENGAGED
inizia ad imparare
zaręczyć się
Glad
inizia ad imparare
zadowolony
Grade
inizia ad imparare
ocena
Great
inizia ad imparare
wspaniały, wielki
GUESS
inizia ad imparare
zgadywać
Hail
inizia ad imparare
grad
HANG ON A MINUTE
inizia ad imparare
poczekaj chwilę
Hangover
inizia ad imparare
kac
Harmful
inizia ad imparare
szkodliwy
Harmless
inizia ad imparare
nieszkodliwy
HECTIC
inizia ad imparare
gorączkowy
Highs and lows
inizia ad imparare
wzloty i upadki
HOMESICK
inizia ad imparare
stęskniony za domem
Idea
inizia ad imparare
pomysł
IF THAT’S POSSIBLE
inizia ad imparare
jeśli to możliwe
IF YOU LIKE, I CAN GIVE YOU...
inizia ad imparare
jeśli chcesz mogę Ci dać...
Imply
inizia ad imparare
oznaczać, sugerować
Improve
inizia ad imparare
polepszać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.