Moduł 7 i 8

 0    135 schede    marcinglowacki01
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
adulthood
inizia ad imparare
dorosłość
adult / grown up
inizia ad imparare
dorosły
be born
inizia ad imparare
urodzić się
be / get pregnant
inizia ad imparare
być w ciąży / zajść w ciążę
be / get married
inizia ad imparare
być po ślubie / pobrać się
be of age
inizia ad imparare
być pełnoletnim
birth of child
inizia ad imparare
Narodziny dziecka
bride
inizia ad imparare
panna młoda
(bride) groom
inizia ad imparare
pan młody
dad-to-be
inizia ad imparare
przyszły tata
divorcee
inizia ad imparare
rozwodnik / rozwódka
expectant mother
inizia ad imparare
Przyszła matka
fiancée / fiancé
inizia ad imparare
narzeczona / narzeczony
get engaged
Mike and Sarah got engaged and now they're planning their wedding.
inizia ad imparare
zaręczać się
Mike i Sarah zaręczyli się i teraz planują ślub.
give birth
inizia ad imparare
rodzić
maturity
inizia ad imparare
dojrzałość
middle-aged
inizia ad imparare
w średnim wieku
old age
inizia ad imparare
starość
oldie
inizia ad imparare
staruszek
pensioner
inizia ad imparare
emeryt
retirement
inizia ad imparare
emerytura
toddler
inizia ad imparare
dziecko uczące się chodzić
widow / widower
inizia ad imparare
wdowa / wdowiec
wife-to-be
inizia ad imparare
przyszła żona
ancestor
My ancestors came from Ireland. I can trace my family history back 300 years.
inizia ad imparare
przodek
Moi przodkowie pochodzili z Irlandii. Znam historię mojej rodziny 300 lat wstecz.
brother/daughter/parents in-law
inizia ad imparare
szwagier, synowa, teściowie
cohabiting parents
inizia ad imparare
rodzice żyjący w związku nieformalnym
descendant
inizia ad imparare
potomek
(god)father
inizia ad imparare
ojciec (chrzestny)
(nuclear/extended) family
inizia ad imparare
rodzina (dwu/wielopokoleniowa)
(great) grandfather
inizia ad imparare
(pra) dziadek
half-brother
inizia ad imparare
brat przyrodni
(ex-) husband
inizia ad imparare
(były) mąż
nephew
Andrew's nephew is a promising tennis player.
inizia ad imparare
bratanek/siostrzeniec
Siostrzeniec Andrzeja jest obiecującym tenisistą.
niece
Ann is my favourite niece and I enjoy spending time with her.
inizia ad imparare
bratanica/siostrzenica
Anna jest moją ulubioną siostrzenicą. Lubię z nią spędzać czas.
offspring
After his death, his work was continued by his offspring.
inizia ad imparare
potomstwo
Po jego śmierci jego praca była kontynuowana przez jego potomków.
relative / relation
inizia ad imparare
krewny/a
siblings
inizia ad imparare
rodzeństwo
spouse
inizia ad imparare
małżonek/małżonka
step (son/father/mother)
inizia ad imparare
pasierb/ ojczym/ macocha
triplets
inizia ad imparare
trojaczki
twins
inizia ad imparare
bliźniaki
acquaintance
The man was not a friend, just an acquaintance she had met once or twice before.
inizia ad imparare
znajomy
Ten mężczyzna nie był jej przyjacielem, jedynie znajomym, którego wcześniej spotkała raz czy dwa.
buddy / pal
inizia ad imparare
kumpler
classmate
inizia ad imparare
kolega/koleżanka z klasy
date
inizia ad imparare
1. spotykać się 2. randka
fall in love with
inizia ad imparare
zakochać się w
get on well with sb
inizia ad imparare
być z kimś w dobrych stosunkach
go out with sb
inizia ad imparare
spotykać / ymawiać sięz kimś
lend a hand
inizia ad imparare
pomagać
make friends with sb
inizia ad imparare
zaprzyjaźnić się z kimś
pen friend/ pen pal/ e-pal
inizia ad imparare
osoba, z która utrzymuje się znajomość korespondencyjną/mailową
put one's feelings aside
inizia ad imparare
odłożyć uczucia na bok
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
inizia ad imparare
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
share interests
inizia ad imparare
mieć wspólne zainteresowania
sort out a disagreement
inizia ad imparare
wyjaśnić nieporozumienie
be fond of/ keen on
inizia ad imparare
lubić coś (być pasjonatem czegoś)
be mad / crazy about
inizia ad imparare
szaleć na jakimś punkcie
enrich social life
inizia ad imparare
wzbogacić życie społeczne
hang out with sb
inizia ad imparare
spotykać się/ przebywać z kimś
online social networking
inizia ad imparare
życie towarzyskie w sieci
participate / take part in
inizia ad imparare
brać udział w
play cards/ chess/ board games
inizia ad imparare
grać w karty / szachy / Gry Planszowe
practise with one's band
inizia ad imparare
mieć próby z zespołem
quad racing
inizia ad imparare
wyścigi quadów
sing (in a choir)
inizia ad imparare
śpiewać (w chórze)
socialise
inizia ad imparare
udzialać się towarzysko
take up (a new hobby)
inizia ad imparare
zacząć zajmować się (nowym hobby)
volunteering
inizia ad imparare
wolontariat
willingly
inizia ad imparare
chętnie
(pottery) workshops
inizia ad imparare
warszataty (garncarskie)
audience
inizia ad imparare
publiczność
ballroom dancing
inizia ad imparare
taniec towarzyski
busking
inizia ad imparare
występy na ulicy
cabaret
inizia ad imparare
kabaret
circus
Children love watching animals at the circus.
inizia ad imparare
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
dance floor
inizia ad imparare
parkiet
gig
inizia ad imparare
występ, koncert
loudspeaker
inizia ad imparare
głośnik
opera house
inizia ad imparare
teatr operowy, opera (budynek)
operetta
inizia ad imparare
operetka
perform / performance
inizia ad imparare
występować / występ
satirical show
inizia ad imparare
spektakl / program satyryczny
security barriers
inizia ad imparare
barierki ochronne
tap dancing
inizia ad imparare
stepowanie
venue
inizia ad imparare
miejsce imprezy
artwork
inizia ad imparare
szata graficzna
canvas
inizia ad imparare
1. Płótno 2. Obraz
ceramics
inizia ad imparare
ceramika
drawing
inizia ad imparare
rysunek
exhibit
inizia ad imparare
wystawiać
fine arts
There are over 1200 students at the Warsaw Academy of Fine Arts.
inizia ad imparare
sztuki piękne
W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiuje ponad 1200 studentów.
frame
The windows have wooden frames.
inizia ad imparare
rama
Okna mają drewniane ramy.
landscape / cityscape / seascape
inizia ad imparare
Krajobraz
mosaic
There's a beautiful mosaic on the wall of the cathedral.
inizia ad imparare
mozaika
Na ścianie katedry znajduje się piękna mozaika.
oil painting
inizia ad imparare
obraz olejny
paintbrush
inizia ad imparare
pędzel
painting
Painting is my favorite pastime.
inizia ad imparare
malarstwo
Malarstwo jest moim ulubionym hobby.
sculpt
inizia ad imparare
rzeźbić
sculpture
inizia ad imparare
rzeżba
self-portrait
inizia ad imparare
autoportret
spray graffiti
inizia ad imparare
malować graffiti
still life
inizia ad imparare
martwa natura
(digital) camera
inizia ad imparare
(Cyfrowy) aparat fotograficzny
pose for a picture
inizia ad imparare
pozować do zdjęcia
shoot / take a photograph
inizia ad imparare
zrobić zdjęcie
impressive
That's impressive.
inizia ad imparare
robiący wrażenie
To imponujące.
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
inizia ad imparare
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
moving
We are moving forward.
inizia ad imparare
poruszający
Posuwamy się do przodu.
must-see
inizia ad imparare
coś, co musisz zobaczyć
terrific
Our trip to the USA was terrific! We have so many good memories.
inizia ad imparare
niesamowity
Nasza wycieczka do USA była niesamowita! Mamy tyle dobrych wspomnień.
unique
inizia ad imparare
wyjątkowy
work of art
inizia ad imparare
dzieło sztuki
act/star
inizia ad imparare
grać
audition
inizia ad imparare
przesłuchanie (do roli)
behind the scenes
inizia ad imparare
za kulisami
cast
The cast of the play included several well-known actors.
inizia ad imparare
obsada
W obsadzie sztuki znajdowało się kilku znanych aktorów.
chapter
inizia ad imparare
rozdział
character
inizia ad imparare
postać
comic book
inizia ad imparare
komiks
cookery book
inizia ad imparare
Książka kucharska
cover
inizia ad imparare
okładka
novel of manners
inizia ad imparare
Powieść obyczajowa
play
inizia ad imparare
sztuka
plot
inizia ad imparare
fabuła
poem
Yesterday I bought a collection of poems by Dylan Thomas.
inizia ad imparare
wiersz
Wczoraj kupiłem tomik poezji Dylana Thomasa.
poet
My favourite Welsh poet is Dylan Thomas.
inizia ad imparare
poeta
Moim ulubionym Walijskim poetą jest Dylan Thomas.
review
I think we should make a full review of our policy.
inizia ad imparare
recenzja
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
headline
inizia ad imparare
nagłówek
interview (a celebrity)
inizia ad imparare
zrobić wywiad (ze znaną osobą)
journalism
inizia ad imparare
dziennikarstwo
tabloid
inizia ad imparare
brukowiec
be on camera
inizia ad imparare
być na wizji
be on the air
inizia ad imparare
być na fonii
breaking news
inizia ad imparare
wiadomości z ostatniej chwili

Devi essere accedere per pubblicare un commento.