Module 2 - 26.02.2017 - 2EZI

 0    44 schede    karinaklas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
behind schedule
inizia ad imparare
opóźniona
it's a pity
inizia ad imparare
szkoda
let me update you
inizia ad imparare
pozwól informować Cię
some minor problems
inizia ad imparare
drobne problemy
according to
inizia ad imparare
według
management team
inizia ad imparare
Zespół zarządzający
quickly taking shape
inizia ad imparare
szybko nabiera kształtu
ahead of schedule
inizia ad imparare
przed terminem
chief executive officer
inizia ad imparare
dyrektor naczelny
chief financial officer
inizia ad imparare
dyrektor finansowy
new branch
inizia ad imparare
Nowy oddział
marketing manager
inizia ad imparare
menedżer do spraw marketingu
the end of the month
inizia ad imparare
Koniec miesiąca
temping
inizia ad imparare
pracy tymczasowej
when you temp
inizia ad imparare
Gdy wykonujesz pracę dorywczą
growing quickly
inizia ad imparare
szybko rośnie
maternity leave
inizia ad imparare
urlop macierzyński
learning numerous others
inizia ad imparare
nauka wielu innych
routine changes
inizia ad imparare
rutynowe zmiany
other advantages
inizia ad imparare
inne zalety
you might discover some fields you definetely don't want to work
inizia ad imparare
można odkryć pewne pola, które zdecydowanie nie chcą pracować
improving existing skills
inizia ad imparare
poprawę istniejących umiejętności
thank-you notes to the supervisors
inizia ad imparare
podziękowania do przełożonych
period of transitions
inizia ad imparare
Okres przejścia
permanent job
inizia ad imparare
stała praca
temporary job agency
inizia ad imparare
Agencja pracy tymczasowej
staff permanent
inizia ad imparare
pracownicy stałe
disadvantages
inizia ad imparare
wady
to run temp agency
inizia ad imparare
uruchomić agencję pracy tymczasowej
routine jobs
inizia ad imparare
rutynowe zadania
opportunity
inizia ad imparare
okazja
particulate matter
inizia ad imparare
cząsteczki pyłu
diameter
inizia ad imparare
średnica
uncertain
inizia ad imparare
niepewny
clear guidance
inizia ad imparare
jasne wytyczne
quite frightening
inizia ad imparare
dość przerażające
abroad
inizia ad imparare
zagranica
pay rise
inizia ad imparare
podwyżka
i'm afraid so
inizia ad imparare
obawiam się więc
tour guide
inizia ad imparare
przewodnik
target
inizia ad imparare
cel
their sales are dropping
inizia ad imparare
ich sprzedaży spadają
sacking
inizia ad imparare
wyrzucają
workforce
inizia ad imparare
siła robocza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.