Money List 6

 0    81 schede    mrsbuczkowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Afford to buy sth
inizia ad imparare
stać na kupno czegoś
Against all odds
inizia ad imparare
na przekór przeciwnościom
Allegedly
inizia ad imparare
rzekomo
An overdraft limit
inizia ad imparare
limit debetowy
At stake
People's lives are at stake.
inizia ad imparare
być zagrożonym
ATM / cash machine
inizia ad imparare
bankomat
Authenticate
inizia ad imparare
poświadczyć / uwierzytelnić
Bailiff
inizia ad imparare
komornik
Bailout
inizia ad imparare
pomoc finansowa
Bank statement
inizia ad imparare
wyciąg bankowy
Bargain
inizia ad imparare
okazja
Be sitting pretty
He inherited a fortune and now is sitting pretty.
inizia ad imparare
być w komfortowej sytuacji
Bet
inizia ad imparare
zakładać się
Bid
inizia ad imparare
oferta przetargowa
Biometric data
inizia ad imparare
dane biometryczne
Buy sth on credit
inizia ad imparare
kupować na kredyt
Cheapskate
inizia ad imparare
sknera
Commission
inizia ad imparare
prowizja
Compulsive gambler
inizia ad imparare
nałogowy hazardzista
Contactless payment
inizia ad imparare
transakcja zbliżeniowa
Counterfeit-proof image
inizia ad imparare
obrazek niemożliwy do podrobienia
Currency
inizia ad imparare
waluta
Cyber heist
inizia ad imparare
napad rabunkowy w sieci
Deliberate
inizia ad imparare
celowy
Disposable income
inizia ad imparare
dochód netto
Expenditures / expenses / spending
inizia ad imparare
wydatki
Fingopay
inizia ad imparare
płatność przy pomocy skanowania palca
Forge / Counterfeit
inizia ad imparare
fałszować
Gamble with one’s life
inizia ad imparare
igrać z życiem
Generosity
inizia ad imparare
hojność
Get into debts
inizia ad imparare
wpaść w długi
Go bankrupt
inizia ad imparare
zbankrutować
Go Dutch
inizia ad imparare
zrzucać się
Good causes
inizia ad imparare
szczytne cele
Go on a spending spree
inizia ad imparare
mieć szaleństwo wydatkowe
Hard up / broke
inizia ad imparare
spłukany
Hard cash
inizia ad imparare
żywa gotówka
Hit the jackpot
inizia ad imparare
wygrać loterię
In circulation
inizia ad imparare
w obiegu
In the long run
inizia ad imparare
na dłuższą metę
Income
inizia ad imparare
dochód
Indigenous language
inizia ad imparare
rdzenny język
Life expectancy
inizia ad imparare
średnia długość życia
Make a payment
inizia ad imparare
dokonać płatności
Make headlines
inizia ad imparare
trafić na pierwsze strony gazet
Mean
inizia ad imparare
skąpy
Misappropriation
inizia ad imparare
malwersacja
Mortgage
inizia ad imparare
kredyt hipoteczny
Owe money
inizia ad imparare
być winnym pieniądze
Pay interest on the loan
inizia ad imparare
płacić odsetki od pożyczki
Pay in installments
inizia ad imparare
płacić w ratach
Pay off
inizia ad imparare
spłacić
Piggy bank
inizia ad imparare
skarbonka
Purchase
inizia ad imparare
zakup
Put aside
inizia ad imparare
odkładać pieniądze
Raise / collect money
inizia ad imparare
zbierać pieniądze
Revenue
inizia ad imparare
dochód
Rollover
inizia ad imparare
kumulacja
Savings
inizia ad imparare
oszczędności
Scam
inizia ad imparare
oszustwo / przekręt
Secret slush fund
inizia ad imparare
tajny fundusz łapówkowy
Spouse
inizia ad imparare
małżonek / małżonka
Spread diseases
inizia ad imparare
roznosić choroby
Squander
inizia ad imparare
marnować pieniądze
Standing order
inizia ad imparare
zlecenie stałe
Subsidise
inizia ad imparare
dofinansować
Subsistence allowance
inizia ad imparare
dieta
Take out a loan
inizia ad imparare
wziąć pożyczkę
Tap-and-go card
inizia ad imparare
karta do transakcji zbliżeniowej
Tax return
inizia ad imparare
zeznanie podatkowe
Tax revenues
inizia ad imparare
dochódy z podatków
Tech-savvy
inizia ad imparare
obyty technicznie
The luck of the draw
inizia ad imparare
przypadkowe szczęście
Thrifty
inizia ad imparare
oszczędny
Vein structure
inizia ad imparare
struktura żył
Vending machine
inizia ad imparare
maszyna z napojami
Wearable tech
inizia ad imparare
odziś zawierająca technologiczne gadżety
Well-off
inizia ad imparare
dobrze usytuowany
Wire transfer
inizia ad imparare
polecenie przelewu
Withdraw / take out
inizia ad imparare
wypłacić
Write off a debt
inizia ad imparare
umorzyć dług

Devi essere accedere per pubblicare un commento.