My educational path

 0    104 schede    wasiak01
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zrezygnować, wycofać się
inizia ad imparare
drop out
Jestem jedynakiem
inizia ad imparare
I am the only child
jezioro
inizia ad imparare
lake
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
dojeżdżać, zamieniać
inizia ad imparare
commute
dojeżdżający, dojezdny
inizia ad imparare
a commuter
Śpię u mojej cioci
inizia ad imparare
I sleep at my aunt's
ocena
inizia ad imparare
grade/mark
sznurek, ciąg
inizia ad imparare
a string
sznureczek dobrych (A) ocen
inizia ad imparare
a string of A grades
technikum
inizia ad imparare
technicals secondary school
blisko, zamykać
inizia ad imparare
close
student zaoczny/niestacjonarny
inizia ad imparare
extramural student
student w niepełnym wymiarze czasu
inizia ad imparare
part time student
Jestem studentem zaocznym administracji
inizia ad imparare
I am a part time student of administration
fabryka
inizia ad imparare
factory
biuro
inizia ad imparare
office
no powiedzmy
inizia ad imparare
so and so
dzielnica
inizia ad imparare
district
wędrować, chodzić pieszo, spacer
inizia ad imparare
walk
Jest nas sześcioro
inizia ad imparare
There are six of us
Lubię sport
inizia ad imparare
I like sport
Lubię uprawianie sportu
inizia ad imparare
I like doing sport
Lubię uprawiać sport
inizia ad imparare
I like to sport
próbka (reklamowa)
inizia ad imparare
sample
łyżwiarstwo
inizia ad imparare
ice skating
nadal samotny, ciągle sam
inizia ad imparare
still single
Jak długo tu pracujesz?
inizia ad imparare
How long have you been working here?
moja ścieżka edukacyjna
inizia ad imparare
my educational path
ścieżka
inizia ad imparare
path
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
uczęszczać, chodzić do szkoły
inizia ad imparare
attend school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
elementary/primary school
Gimnazjum
inizia ad imparare
junior high school
liceum
inizia ad imparare
senior high school
koledż, kolegium
inizia ad imparare
college
tytuł licencjata
inizia ad imparare
bachelor's degree
Tytuł magistra
inizia ad imparare
Master's degree
zacząć kształcenie, rozpocząć edukację
inizia ad imparare
start education
kontynuować naukę/kształcenie
inizia ad imparare
continue education
technikum
inizia ad imparare
technical secondary school
sztuka
inizia ad imparare
Art
historia
inizia ad imparare
History
Matematyka
inizia ad imparare
Maths, Mathematics
biologia
inizia ad imparare
Biology
język obcy
inizia ad imparare
a foreign language
polski
inizia ad imparare
Polish
Wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
Physical Education (P.E.)
Edukacja religijna
inizia ad imparare
Religion Education
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
informatyka, Technologia informatyczna
inizia ad imparare
Information Technology (I.T.)
być dobrym w
inizia ad imparare
be good at
być złym w
inizia ad imparare
be bad at
uczyć się
inizia ad imparare
learn
studiować
inizia ad imparare
study
Chciałbym się uczyć
inizia ad imparare
I would liked learning
Chciałbym studiować
inizia ad imparare
I would liked studying
Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne
inizia ad imparare
extra classes
nauka
inizia ad imparare
science
dostawać oceny
inizia ad imparare
get marks
przystąpić do egzaminu/mieć egzamin
inizia ad imparare
take an exam
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
egzamin z angielskiego
inizia ad imparare
an exam in englisch
egzamin ustny
inizia ad imparare
an oral exam
egzamin pisemny
inizia ad imparare
an written exam
egzamin końcowy
inizia ad imparare
a final exam
Matura, egzamin zaawansowanego stopnia
inizia ad imparare
A (Advanced) level exams
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (GCSE)
inizia ad imparare
General Certificate of Secondary Education (GCSE)
Państwowa szkoła średnia
inizia ad imparare
State secondary school
aplikować, składać
inizia ad imparare
application/apply
chodzić na randki, wychodzisz
inizia ad imparare
going out
dyplom (stopień naukowy)
inizia ad imparare
a degree
Nie układa ci się z partnerem
inizia ad imparare
You don't get on with your partner
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualify/ qualifications
samozatrudnienie
inizia ad imparare
self-employed
seminaria, tutoriale
inizia ad imparare
tutorials
dawać wykłady
inizia ad imparare
giving lectures
uczęszczać/uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego
inizia ad imparare
attend English classes
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attend lectures
uczęszczać na dodatkowe zajęcia
inizia ad imparare
attend extra classes
nauczyciel
inizia ad imparare
a tutor
ukończyć studia, Absolwent uniwersytetu
inizia ad imparare
graduate from university
ukończyć
inizia ad imparare
a graduate
awansować, uzyskać promocję
inizia ad imparare
get promotion
rozwój biznesu/firma rośnie
inizia ad imparare
business grows
dobrze sobie radzić/prosperować
inizia ad imparare
do well
koledzy z pracy
inizia ad imparare
colleagues
dalszy (znajomy)
inizia ad imparare
further
dalszy (miejsce)
inizia ad imparare
farther
dalsze kształcenie, wyższe wykształcenie
inizia ad imparare
a further education college
praca, w której musimy rywalizować
inizia ad imparare
competitive job
współzawodnictwo, zawody sportowe
inizia ad imparare
competition
zapisać się w biurze pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
sign on at the job centre
Doskonalenie zawodowe (szkolenie w miejscu pracy)
inizia ad imparare
in-service training
odbyć kurs
inizia ad imparare
do a course
odbyć staż
inizia ad imparare
do a placement
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
Uczymy się poprzez zabawę
inizia ad imparare
We learn through playing
zadowalające wyniki
inizia ad imparare
satisfactory results
zdać egzamin końcowy
inizia ad imparare
pass a final exam
zdać egzaminy maturalne (A)
inizia ad imparare
pass A level exams
uczęszczać do
inizia ad imparare
attend to
Pierwszego października zacząłem studia zaoczne administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
inizia ad imparare
First of October I started part time study of administration in Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Devi essere accedere per pubblicare un commento.