Na stacji kolejowej

 0    18 schede    info778
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stacja kolejowa
inizia ad imparare
train station
bilet
inizia ad imparare
ticket
konduktor
inizia ad imparare
ticket collector
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed odjazdem.
inizia ad imparare
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the departure.
odjazd
Nasz wyjazd jest wyznaczony na szóstą rano.
inizia ad imparare
departure
Our departure is scheduled for 6 am.
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
inizia ad imparare
suitcase
I always travel with one suitcase only.
maszynista
Ona jest ostrożnym kierowcą.
inizia ad imparare
train driver
She’s a safe train driver.
wagon
inizia ad imparare
carriage
kiosk
Każdego ranka kupuję gazetę w kiosku.
inizia ad imparare
newsagent's
Every morning I buy a newspaper at the newsagent's.
lokomotywa
inizia ad imparare
engine
tory
inizia ad imparare
rails
wózek
W tym sklepie wózki są zielone.
inizia ad imparare
trolley
In this shop the trolleys are green.
bagaż
Masz dużo bagażu?
inizia ad imparare
luggage
Do you have a lot of luggage?
gwizd
Sędzia zagwizdał na początek gry.
inizia ad imparare
whistle
The referee whistled to signify the beginning of the game.
droga
Ta droga jest długa.
inizia ad imparare
way
This way is long.
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
inizia ad imparare
city
What’s the most beautiful city of the world?
wieś
On prowadzi proste życie na wsi jako farmer.
inizia ad imparare
countryside
He lives a simple life in the countryside as a farmer.
pasażer
inizia ad imparare
passenger

Devi essere accedere per pubblicare un commento.