natural english dwa be

 0    11 schede    ramplik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Detektyw sprawdził pokój w celu znalezienia tropu
inizia ad imparare
The detective examined the room for clues
Staram się ograniczać, aby pić dwie kawy dziennie
inizia ad imparare
I'm trying to restrict myself to two cups of coffee a day
Ten znak oznacza zakaz palenia
inizia ad imparare
That sign means that smoking is prohibited
Jeśli zmniejszymy cenę, sprzedaż powinna się zwiększyć
inizia ad imparare
If we lower the price, that sholud boost sales
Poziom edukacji obniżył się w tym kraju
inizia ad imparare
The standard of education has declined in this country
Wydaje się, że brakuje jej woli zwycięstwa
inizia ad imparare
She seems to lack the will to succeed
Populacja Afryki dynamicznie się powiększyła w ostatnich 30 latach
inizia ad imparare
Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years.
Specjalne zawory w grzejniku pozwalają regulować temperatuę w każdym pokoju
inizia ad imparare
Special valves in the radiator allow you to regulate the temperature in each room
Nie ma powodu, abyś podnosił głos
inizia ad imparare
There is no reason to rise your voice
On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!
inizia ad imparare
He would never allow such a thing!
To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania
inizia ad imparare
It can help you remove wine stains from your clothing

Devi essere accedere per pubblicare un commento.