nauka i technika cz. 1 longman

 0    128 schede    izunadrops
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
antropologia
inizia ad imparare
anthropology
archeolog
inizia ad imparare
an archaeologist
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
dziedzina nauki
inizia ad imparare
field of science
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
biolog
inizia ad imparare
a biologist
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemik
inizia ad imparare
a chemist
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
informatyka
inizia ad imparare
computer science
ekonomia
inizia ad imparare
economics
ekonomista
inizia ad imparare
an economist
inżynier
inizia ad imparare
an engineer
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
genetyk
inizia ad imparare
a geneticist
genetyka
inizia ad imparare
genetics
geograf
inizia ad imparare
geographer
geografia
inizia ad imparare
Geography
geolog
inizia ad imparare
geologist
geologia
inizia ad imparare
geology
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
matematyka
inizia ad imparare
Maths
fizyk
inizia ad imparare
a physician
fizyka
inizia ad imparare
Physics
fizyka jądrowa
inizia ad imparare
nuclear physics
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
psychologia
inizia ad imparare
psychology
naukowiec
inizia ad imparare
a scientist
socjolog
inizia ad imparare
sociologist
socjologia
inizia ad imparare
sociology
medycyna weterynaryjna
inizia ad imparare
veterinary medicine
analiza
inizia ad imparare
analysis
wniosek
inizia ad imparare
conclusion
związek, połączenie
inizia ad imparare
connection/link
odkrycie
inizia ad imparare
a discovery
dowody
inizia ad imparare
evidence
doświadczenie
inizia ad imparare
experiment
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
wynalazek
inizia ad imparare
an invention
wynalazca
inizia ad imparare
an inventor
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
laboratorium
inizia ad imparare
a lab
obserwacja
inizia ad imparare
observation
zapis, dokumentacja
inizia ad imparare
record
badania
inizia ad imparare
study
wyniki badań
inizia ad imparare
research / study results
badacz
inizia ad imparare
researcher
nauka
inizia ad imparare
science
naukowy
inizia ad imparare
scientific
czasopismo naukowe
inizia ad imparare
scientific journal
prawo naukowe
inizia ad imparare
scientific law
metoda naukowa
inizia ad imparare
the scientific method
teoria naukowa
inizia ad imparare
a scientific theory
naukowo
inizia ad imparare
scientifically
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
statystycznie
inizia ad imparare
statistically
statystyka
inizia ad imparare
statistics
sondaż
inizia ad imparare
survey
próba, analiza
inizia ad imparare
test
teoria
inizia ad imparare
theory
przyjmować
inizia ad imparare
accept
dodawać
inizia ad imparare
to add
analizować
inizia ad imparare
to analyse
potwierdzić
inizia ad imparare
Confirm
pokazać, wykazać
inizia ad imparare
demonstrate
ustalać, określać
inizia ad imparare
determin
odkryć
inizia ad imparare
discover
dzielić
inizia ad imparare
divide
powielić
inizia ad imparare
duplicate
oszacować
inizia ad imparare
estimate
przeprowadzać doświadczenie
inizia ad imparare
experiment
postawić hipotezę
inizia ad imparare
hypothesise
wynaleźć
inizia ad imparare
to invent
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
obserwować
inizia ad imparare
to observe
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
udowodnić
inizia ad imparare
to prove
odrzucić
inizia ad imparare
reject
badać
inizia ad imparare
investigate
odejmować
inizia ad imparare
to subtract
otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie
inizia ad imparare
win the Nobel Prize in
przeprowadzać doświadczenie
inizia ad imparare
carry out experience
przeprowadzać badania
inizia ad imparare
carry out research
dojść do wniosku
inizia ad imparare
come to the conclusion
potwierdzić hipotezę
inizia ad imparare
confirm the hypothesis
formułować hipotezę
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
inizia ad imparare
keep records
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
to make a discovery
przewidywać
inizia ad imparare
predict
opatentować wynalazek
inizia ad imparare
to patent an invention
planować eksperyment naukowy
inizia ad imparare
plan an experiment
prezentować wyniki badań
inizia ad imparare
present research findings
odrzucić hipotezę
inizia ad imparare
reject the hypothesis
specjalizować się w czymś
inizia ad imparare
specialise in something
podjąć badania
inizia ad imparare
undertake research
bakterie
inizia ad imparare
bacteria
komórka
inizia ad imparare
cell
pierwiastek chemiczny
inizia ad imparare
chemical element
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
związek chemiczny
inizia ad imparare
compound
zagęszczony
inizia ad imparare
concentrated
rozwój
inizia ad imparare
a development
wzór, formuła
inizia ad imparare
formula
gaz
inizia ad imparare
gas
żywność modyfikowana genetycznie
inizia ad imparare
genetically modified food/ GM foods
drobnoustrój / zarazek
inizia ad imparare
germ
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
ciecz
inizia ad imparare
liquid
magnez
inizia ad imparare
magnesium
siły magnetyczne
inizia ad imparare
magnetic forces
masa
inizia ad imparare
mass
minerał
inizia ad imparare
mineral
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
pleśń
inizia ad imparare
mould
tlen
inizia ad imparare
oxygen
tempo, prędkość
inizia ad imparare
rate
sól
inizia ad imparare
salt
słony
inizia ad imparare
salty
sód
inizia ad imparare
sodium
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
para
inizia ad imparare
steam
teoria ewolucji
inizia ad imparare
theory of evolution
szczepionka
inizia ad imparare
vaccine
witamina
inizia ad imparare
vitamin

Devi essere accedere per pubblicare un commento.