NAUKA I TECHNIKA

 0    171 schede    pati1983
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
analiza
inizia ad imparare
analysis
analizować
inizia ad imparare
analyse
przeprowadzić
inizia ad imparare
conduct / carry out
prowadzić badania
inizia ad imparare
conduct research
konstruować
inizia ad imparare
construct
tworzyć
inizia ad imparare
create
określać, wyznaczać
inizia ad imparare
determine
odkryć
inizia ad imparare
discover
szacować, oceniać
inizia ad imparare
estimate
dowód
inizia ad imparare
evidence, proof
eksperyment
inizia ad imparare
experiment
badać, zgłębiać
inizia ad imparare
explore
znalezisko, odkrycie
inizia ad imparare
finding, discovery
prognoza
inizia ad imparare
forecast
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
postawić hipotezę
inizia ad imparare
hypothesise
wynalazek
inizia ad imparare
invention
prowadzić śledztwo, dochodzenie
inizia ad imparare
investigate
badanie, dochodzenie
inizia ad imparare
investigation
prowadzić rejestr/dokumentację czegoś
inizia ad imparare
keep records of sth
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
mierzyć
inizia ad imparare
measure
obserwacja
inizia ad imparare
observation
obserwować
inizia ad imparare
observe
przewidzieć
inizia ad imparare
predict
przewidywanie
inizia ad imparare
prediction
dowieść, udowodnić
inizia ad imparare
prove
dojść do wniosku
inizia ad imparare
reach a conclusion
wniosek
inizia ad imparare
conclusion
badać, dociekać / prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
research
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
ankieta
inizia ad imparare
survey
teoria
inizia ad imparare
theory
powietrzny, lotniczy
inizia ad imparare
aerial
przymiotnik
klimatyzacja
inizia ad imparare
air conditioning
ładowarka
inizia ad imparare
charger
kontrolka
inizia ad imparare
indicator light
urządzenie
inizia ad imparare
device
silnik
inizia ad imparare
engine
gadżet
inizia ad imparare
gadget
suszarka do włosów
inizia ad imparare
hairdryer
soczewka
inizia ad imparare
lens
żarówka
inizia ad imparare
bulb
maszyna
inizia ad imparare
machine
pilot
inizia ad imparare
remote control
rakieta kosmiczna
inizia ad imparare
space rocket
postęp technologiczny
inizia ad imparare
technological advance
odkurzacz
inizia ad imparare
vacuum cleaner
przystosowywać
inizia ad imparare
adjust, adapt
bateria
inizia ad imparare
battery
podłączyć
inizia ad imparare
connect
wybierać numer telefonu
inizia ad imparare
dial
płaski / rozładowany (np. o baterii) / bez powierza (opona)
inizia ad imparare
flat
gwarantować / gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
uchwyt
inizia ad imparare
handle
sieć elektryczna
inizia ad imparare
mains
podręcznik / instrukcja obsługi
inizia ad imparare
manual
panel
inizia ad imparare
panel
wtyczka
inizia ad imparare
plug
podłączyć coś
za pomocą wtyczki
inizia ad imparare
plug sth in
wcisnąć przycisk
inizia ad imparare
press/push the button
naładować
inizia ad imparare
charge (up)
zapis, protokół
inizia ad imparare
record
rzeczownik
zapisać, nagrać
inizia ad imparare
record
czasownik
wyjąć, usunąć
inizia ad imparare
remove
zamienić, zastąpić
inizia ad imparare
replace
założyć, otworzyć (np. firmę)
inizia ad imparare
set up
zainstalować
inizia ad imparare
install
ustawić czas i datę
inizia ad imparare
set time and date
umieścić / ustawić, nastawić
inizia ad imparare
set
gniazdko elektryczne
inizia ad imparare
socket
włączyć/wyłączyć
inizia ad imparare
switch (turn) on/off
podgłośnić/ściszyć
inizia ad imparare
turn the volume up/down
wyjąć wtyczkę, odłączyć
inizia ad imparare
unplug
zrobić kopię zapasową czegoś
inizia ad imparare
back up sth
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup copy
przeglądarka
inizia ad imparare
browser
baza danych
inizia ad imparare
database
wyświetlacz
inizia ad imparare
display
rzeczownik
przeciągnąć (np. ikonę na ekranie)
inizia ad imparare
drag
napęd
inizia ad imparare
drive
plik
inizia ad imparare
file
twardy dysk
inizia ad imparare
hard drive
słuchawki
inizia ad imparare
headphones
ikona
inizia ad imparare
icon
tusz
inizia ad imparare
ink
umieścić, włożyć
inizia ad imparare
insert
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
głośnik
inizia ad imparare
speaker, loudspeaker
karta pamięci
inizia ad imparare
memory card
pamięć przenośna
inizia ad imparare
memory stick
myszka
inizia ad imparare
mouse
wybierać
inizia ad imparare
select
sygnał
inizia ad imparare
signal
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
przechowywać dane
inizia ad imparare
store data
toner
inizia ad imparare
toner
ekran dotykowy
inizia ad imparare
touch screen
wpisać hasło
inizia ad imparare
type in the password
bezprzewodowy
inizia ad imparare
wireless
przewód
inizia ad imparare
wire
awaria, usterka
inizia ad imparare
failure
zepsuć się
inizia ad imparare
break down, crash
rozłączyć
inizia ad imparare
disconnect, break up
połączenie
inizia ad imparare
connection
skasować
inizia ad imparare
delete
łatwy w naprawie
inizia ad imparare
easy fix
komunikat błędu
inizia ad imparare
error message
zaciąć się, zawiesić
inizia ad imparare
freeze
przeglądać
inizia ad imparare
go through, browse
stracić plik
inizia ad imparare
lose a file
uszkodzony
inizia ad imparare
out of order, damaged
przerwa w dostawie prądu
inizia ad imparare
power cut
restartować komputer
inizia ad imparare
reboot (restart) a computer
przywrócić, odzyskać (np. plik)
inizia ad imparare
recover
cyfrowy
inizia ad imparare
digital
spełnić się
inizia ad imparare
come true
w oddali
inizia ad imparare
(way off) in the distance
treść
inizia ad imparare
contents
zaklinowany
inizia ad imparare
jammed
dotyczący czegoś, odpowiedni
inizia ad imparare
relevant
antena (telewizyjna)
inizia ad imparare
aerial
rzeczownik
ksero
urządzenie
inizia ad imparare
photocopier
obniżać, zniżać
inizia ad imparare
lower
dźwiękowy, akustyczny
inizia ad imparare
sonic
skarbiec
inizia ad imparare
strongroom
ze złością, gniewnie
inizia ad imparare
angrily
podać, wręczyć
inizia ad imparare
hand
ślizgać się/wślizgnąc się
inizia ad imparare
slide
uszkadzać / wyrządzać krzywdę
inizia ad imparare
harm
uproszczony
inizia ad imparare
simplified
zachłannie
inizia ad imparare
greedily
przestrzegać (np. poleceń) / podporządkowywać się
inizia ad imparare
obey
kontynuować
inizia ad imparare
continue, go on
całkiem, dość
inizia ad imparare
quite
scena (w filmie), otoczenie
inizia ad imparare
scene
surowy, rygorystyczny
inizia ad imparare
strict
dostrzec coś, dosłyszeć / zrozumieć
Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.
inizia ad imparare
make sth out
I can't make out what he wants from me.
płynąć, napływać
inizia ad imparare
flow
pusty, czysty
inizia ad imparare
blank
zwrot, moment zwrotny
inizia ad imparare
twist
kwestia szczęścia
inizia ad imparare
matter of luck
na próżno
inizia ad imparare
in vain
wyspa
inizia ad imparare
island, isle
zawierać
inizia ad imparare
contain
czynnik
inizia ad imparare
factor
wywierać wpływ
inizia ad imparare
influence
dojść do czegoś
inizia ad imparare
come to sth
jednak, jakkolwiek
inizia ad imparare
however, although
pragnienie, ochota
inizia ad imparare
desire
nalegać
inizia ad imparare
insist
szlachetny / szlachecki
inizia ad imparare
noble
miejsce
inizia ad imparare
site, place
podkreślać, uwypuklać
inizia ad imparare
emphasise
być urzeczonym czymś
inizia ad imparare
be taken with sth
niezdecydowany, niepewny
inizia ad imparare
indecisive
początkowo
inizia ad imparare
initially, first
prawdopodobnie
inizia ad imparare
probably, presumably
zbliżający się, nadchodzący
inizia ad imparare
upcoming
opanowany
inizia ad imparare
composed
mnożyć, zwielokrotniać (się)
inizia ad imparare
multiply
mamrotać
inizia ad imparare
mumble, mutter
chętny, ochoczy
inizia ad imparare
eager, willing
całkiem nowa sytuacja
idiom
inizia ad imparare
whole new ball game
idiom
ogłaszać, oznajmiać
inizia ad imparare
announce
rozlać
inizia ad imparare
spill
odpowiednio, prawidłowo
inizia ad imparare
properly
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział, zrobił)
inizia ad imparare
echo
szelmowski (uśmiech) / chytry, cwany
inizia ad imparare
sly
przypuszczać, zakładać, że
inizia ad imparare
suppose, assume, presume
uruchamiać (komputer)
inizia ad imparare
boot up

Devi essere accedere per pubblicare un commento.