Navigate Unit 3

 0    250 schede    gosica2926
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rails
inizia ad imparare
szyny
device
inizia ad imparare
urządzenie
appliance
inizia ad imparare
urządzenie
utensils
inizia ad imparare
urządzenia/ plastikowe naczynia w kuchni/łazience
proficient
inizia ad imparare
o wysokich umiejętnościach
age
inizia ad imparare
starzeć się
impact
inizia ad imparare
wpływ
conductor
inizia ad imparare
dyrygent
ticket inspector
inizia ad imparare
kontroler biletów
handful
inizia ad imparare
garść/ kilka
smoothly
inizia ad imparare
gładko
vital
inizia ad imparare
ważny
be aware of
inizia ad imparare
być świadomym
customise
inizia ad imparare
dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta
specifically tailored
inizia ad imparare
dopasowany do osoby
tailor
inizia ad imparare
krawiec, szyć
demanding
inizia ad imparare
wymagający
vaster/wider educational opportunity
inizia ad imparare
szersza oferta edukacyjna
extra - curricular classes
inizia ad imparare
zajęcia nieobowiązkowe/ dodatkowe
bill=banknote
inizia ad imparare
banknot
purse=handbag
inizia ad imparare
torebka
flashlight=torch
inizia ad imparare
latarka
yard=garden
inizia ad imparare
ogród
tag=label
inizia ad imparare
etykieta
street musician=busker
inizia ad imparare
uliczny artysta
eraser=rubber
inizia ad imparare
gumka
bathrobe=dressing gown
inizia ad imparare
szlafrok
cookie=biscuit
inizia ad imparare
ciastko
baby carriage=pram
inizia ad imparare
wózek dziecięcy
closet=wardrobe
inizia ad imparare
szafa
diaper=nappy
inizia ad imparare
pieluszka
vest=waistcoat
inizia ad imparare
kamizelka
truck=lorry
inizia ad imparare
ciężarówka
baggage=luggage
inizia ad imparare
bagaż
trunk=boot
inizia ad imparare
bagażnik
garbage=rubbish
inizia ad imparare
śmieci
sidewalk=pavement
inizia ad imparare
chodnik
line=queue
inizia ad imparare
kolejka
gas=petrol
inizia ad imparare
paliwo
subway=underground
inizia ad imparare
metro
downtown=centre/ central part
inizia ad imparare
centrum
freeway=motorway
inizia ad imparare
autostrada
one-way (ticket) =single
inizia ad imparare
w jedną stronę (bilet)
round-trip (ticket)=return
inizia ad imparare
w obie strony (bilet)
vacation=holiday
inizia ad imparare
wakacje
travel trailer=caravan
inizia ad imparare
przyczepa kempingowa
scruffy
inizia ad imparare
niechlujny
committed
inizia ad imparare
oddany czemuś
commit to sth
inizia ad imparare
oddać/ poświęcić się czemuś
focus on=concentrate on
inizia ad imparare
skoncentrować się na
beyond
inizia ad imparare
poza
be bound to happen
inizia ad imparare
na pewno się wydarzy
be feel up with
inizia ad imparare
mieć czegoś dosyć
fritter away
inizia ad imparare
trwonić piniądze/czas
get your money’s worth
inizia ad imparare
być warte swojej ceny
be short of
inizia ad imparare
mieć mało (pieniędzy/czasu)
choose the right time
inizia ad imparare
wybierać właściwy czas
have money/time to spare
inizia ad imparare
mieć pieniądze/czas do stracenia
invest
inizia ad imparare
zainwestować
run out of
inizia ad imparare
zabrakło (pieniędzy/czasu)
take your time
inizia ad imparare
nie spiesz się
throw your money around
inizia ad imparare
wyrzucać pieniądze “w błoto”/ wydawać bezmyślnie
waste
inizia ad imparare
tracić
set/ put aside
inizia ad imparare
oszczędzać
while away
inizia ad imparare
umilić komuś czas
wisely
inizia ad imparare
mądrze
tend
inizia ad imparare
mieć tendencję
urgent
inizia ad imparare
pilny
measurable - wymierny
inizia ad imparare
mierzalne - wymierny
overall
inizia ad imparare
ogólny
overestimate
inizia ad imparare
przeceniać
underestimate
inizia ad imparare
niedoceniać
mankind
inizia ad imparare
ludzkość
brightness
inizia ad imparare
blask/ jasność/ (of mind) - inteligencja
tears
inizia ad imparare
łzy
multitude
inizia ad imparare
ogrom
coating
inizia ad imparare
warstwa
manufacturing
inizia ad imparare
produkcja
doubt - wątpliwość
inizia ad imparare
wątpliwości - wątpliwość
neglect
inizia ad imparare
zaniedbywać
sensitive to critisim
inizia ad imparare
wrażliwy na krytykę
strive for
inizia ad imparare
dążyć do czegoś/ pragnąć
live up to expectations
inizia ad imparare
spełniać oczekiwania
hand in an application
inizia ad imparare
składać aplikację
concern
inizia ad imparare
niepokoić, dotyczyć kogoś
purely
inizia ad imparare
wyłącznie, zupełnie
deserve the attention
inizia ad imparare
zasłużyć na uwagę
possess
inizia ad imparare
posiadać
shut away
inizia ad imparare
zamykać
advantages=pluses=positive aspects=pros
inizia ad imparare
zalety
drawbacks=disadvantages=down sides=cons
inizia ad imparare
wady
benefits
inizia ad imparare
korzyści
threats
inizia ad imparare
zagrożenia
prejudiced to sth
inizia ad imparare
uprzedzony do czegoś/kogoś
for instance=for example
inizia ad imparare
na przykład
praise enthusiastically
inizia ad imparare
bardzo kogoś chwalić
praise
inizia ad imparare
pochwała
naive = gullible
inizia ad imparare
naiwny
association
inizia ad imparare
skojarzenie/ stowarzyszenie
rare
inizia ad imparare
rzadki
rarity
inizia ad imparare
rzadkość
feature
inizia ad imparare
cecha
water-proof
inizia ad imparare
odporny na wodę
drainage system
inizia ad imparare
system osuszający
drain
inizia ad imparare
osuszać
drainage
inizia ad imparare
osuszanie
repeat
inizia ad imparare
powtarzać
repetition
inizia ad imparare
powtórzenie
hinder
inizia ad imparare
powstrzymywać, przeszkodzić
hindrance
inizia ad imparare
przeszkoda
injure
inizia ad imparare
ranić
injury
inizia ad imparare
uszkodzenie / kontuzja
investigate
inizia ad imparare
prowadzić śledztwo
investigation
inizia ad imparare
śledztwo
arrogance
inizia ad imparare
arongacja
loneliness
inizia ad imparare
samotność
influence
inizia ad imparare
wpływ
fluent
inizia ad imparare
biegły (np. w językach obcych)
fluency
inizia ad imparare
biegłość (np. w językach obcych)
familiar with
inizia ad imparare
zaznajomiony z
career prospects
inizia ad imparare
perspektywy zawodowe
ample opportunity
inizia ad imparare
dużo/ więcej niż konieczne okazji
commitment
inizia ad imparare
oddanie się czemuś, zobowiązanie
enter into correspondence with sb
inizia ad imparare
zacząć z kimś pisać
concern
inizia ad imparare
sprawa, kłopotliwa rzecz
policy
inizia ad imparare
program polityczny
require
inizia ad imparare
wymagać
profound
inizia ad imparare
głęboki pod względem treści
sensitive to criticism
inizia ad imparare
wrażliwy na krytykę
personal
inizia ad imparare
osobisty
personality
inizia ad imparare
osobowość
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
expectation
inizia ad imparare
oczekiwanie
consider
inizia ad imparare
rozważać
take into consideration
inizia ad imparare
rozważać/ wziąć pod uwagę
decide
inizia ad imparare
decydować
decision
inizia ad imparare
decyzja
require
inizia ad imparare
wymagać
requirements
inizia ad imparare
wymagania
apply
inizia ad imparare
aplikować
application
inizia ad imparare
aplikacja
promote
inizia ad imparare
promować
promotion
inizia ad imparare
promocja
responsible
inizia ad imparare
odpowiedzialny
responsibility
inizia ad imparare
odpowiedzialność
satisfy
inizia ad imparare
zadawalać
satisfaction
inizia ad imparare
satysfakcja
active
inizia ad imparare
aktywny
activity
inizia ad imparare
aktywność
elect
inizia ad imparare
wybierać
election
inizia ad imparare
wybory
demonstrate
inizia ad imparare
demonstrować
demonstration
inizia ad imparare
demonstracja
correspond
inizia ad imparare
korespondować
correspondence
inizia ad imparare
korespondencja
politics
inizia ad imparare
polityka
politician
inizia ad imparare
polityk
refer
inizia ad imparare
odnosić się
reference
inizia ad imparare
odnośnik
propose
inizia ad imparare
proponować
proposal/proposition
inizia ad imparare
propozycja
govern
inizia ad imparare
rządzić
government
inizia ad imparare
rząd
attend
inizia ad imparare
uczęszczać
attendance
inizia ad imparare
obecność/ uczęszczanie
patient
inizia ad imparare
cierpliwy
patience
inizia ad imparare
cierpliwość
analyse
inizia ad imparare
analizować
analysis
inizia ad imparare
analiza
interpret
inizia ad imparare
interpretować
interpretation
inizia ad imparare
interpreatcja
private
inizia ad imparare
prywatny
privacy
inizia ad imparare
prywatność
distract
inizia ad imparare
rozpraszać
distraction
inizia ad imparare
rozproszenie
express
inizia ad imparare
wyrazić
expression
inizia ad imparare
wyrażenie
recognise
inizia ad imparare
rozpoznać
express(ion)
inizia ad imparare
wyrazić/ -żenie
recognise/ recognition
inizia ad imparare
rozpoznać/ -nie/ uznać/ -nie
criticise
inizia ad imparare
krytykować
criticism
inizia ad imparare
krytyka
discourage
inizia ad imparare
zniechęcać
discouragement
inizia ad imparare
zniechęcenie
isolate
inizia ad imparare
izolować
isolation
inizia ad imparare
izolacja
recruit(ment)
inizia ad imparare
rekrutować (rekrutacja)
senior management
inizia ad imparare
zespół osób o długim stażu i wysokich umiejętnościach
decade
inizia ad imparare
dekada (10 lat)
industry
inizia ad imparare
przemysł
profit(able)
inizia ad imparare
zysk(owny), korzyść(stny)
access(ible)
inizia ad imparare
dostęp(ny)
enhance = improve
inizia ad imparare
ulepszyć, poprawić
the key thing
inizia ad imparare
kluczowa rzecz
rare skill
inizia ad imparare
rzadka umiejętność
admin role
inizia ad imparare
rola administracyjna/ zarządzanie
digital media
inizia ad imparare
media cyfrowe
type content
inizia ad imparare
treść napisana na komputerze (czcionką)
fancy
inizia ad imparare
mieć ochotę
support
inizia ad imparare
pomoc/ wsparcie/ wspierać
static # dynamic
inizia ad imparare
nieruchomy # dynamiczny
a 9 to 5 job
inizia ad imparare
regularne godziny pracy/ praca etatowa
popular with sb
inizia ad imparare
lubiany przez kogoś
run out of office space
inizia ad imparare
brak przestrzeni biurowej
challenge
inizia ad imparare
wyzwanie
internet natives
inizia ad imparare
doświadczeni internauci
mature worker
inizia ad imparare
doświadczony pracownik
disruptive
inizia ad imparare
przeszkadzający
visible(bility)
inizia ad imparare
widzialny (widzialność)
on a day to day basis
inizia ad imparare
na co dzień
top executives # junior staff members
inizia ad imparare
osoby na wyższym stanowisku # młodzi pracownicy
set workspace
inizia ad imparare
ustalone miejsce pracy
files
inizia ad imparare
pliki
unsettling
inizia ad imparare
niepokojące, wyprowadzające z równowagi
output
inizia ad imparare
wynik, rezultat
margins
inizia ad imparare
marginesy, granice
incredibly
inizia ad imparare
niesamowicie
workstation
inizia ad imparare
miejsce pracy
overcome a problem
inizia ad imparare
przezwyciężyć problem
overcome a challenge
inizia ad imparare
podołać wyzwaniu
implement within sth
inizia ad imparare
wzbogacić czymś/ wstawić do
outline sth
inizia ad imparare
zarysować/ podać zarys
whilst= while
inizia ad imparare
podczas gdy
utilise
inizia ad imparare
wykorzystywać
predict
inizia ad imparare
przewidywać
engaging
inizia ad imparare
angażujący
sincerely
inizia ad imparare
szczerze
make a worthy contribution (in)to sth
inizia ad imparare
mieć wartościowy wkład w
what does the future hold?
inizia ad imparare
co przyniesie przyszłość?
agile working
inizia ad imparare
elastyczna/ zmienna praca
workforce
inizia ad imparare
siła robocza
production
inizia ad imparare
produkcja
productivity
inizia ad imparare
produktywność
self-employed
inizia ad imparare
samozatrudnienie
freelance
inizia ad imparare
pracować na zlecenie/ uprawiać wolny zawód
freelance(r)
inizia ad imparare
zleceniobiorca/ „wolny strzelec”
take sth for granted
inizia ad imparare
uważać coś za oczywistość
end up
inizia ad imparare
skończyć w (np. w więzieniu)
interior
inizia ad imparare
wnętrze
apparently
inizia ad imparare
podobno/ zdaje się, że/ najwyraźniej
drop out of school
inizia ad imparare
rzucać szkołę/ rezygnować z nauki
know your stuff
inizia ad imparare
mieć dobre umiejętności praktyczne i wiedzę
pick up
inizia ad imparare
nauczyć się
get on well
inizia ad imparare
dobrze sobie radzić
think ahead
inizia ad imparare
robić plany
lose contact
inizia ad imparare
stracić kontakt z kimś/czymś
make the most of
inizia ad imparare
uzyskiwać jak najwyższe zyski
do your best
inizia ad imparare
starać się
give up
inizia ad imparare
poddać się
stick at it
inizia ad imparare
wytrwać przy czymś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.