NEF _ PREINT

 0    964 schede    robertfurman
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ask and answer the questions.
inizia ad imparare
Zadaj pytania i odpowiedz na nie.
Don’t speak (Polish).
inizia ad imparare
Nie używaj języka polskiego / nie mów po polsku.
Don’t write.
inizia ad imparare
Nie pisz.
Go to page 33.
inizia ad imparare
Przejdź na stronę 33.
Look at the board.
inizia ad imparare
Spójrz na tablicę.
Sit down.
inizia ad imparare
Usiądź.
Stand up.
inizia ad imparare
Wstań.
Turn off your mobile.
inizia ad imparare
Wyłącz telefon komórkowy.
Work in pairs.
inizia ad imparare
Pracuj w parach.
Write down the words.
inizia ad imparare
Zapisz słówka.
Bye.
inizia ad imparare
Do widzenia, cześć
Can I have a piece of paper, please?
inizia ad imparare
Czy mogę prosić o kartkę papieru?
Could you repeat that, please?
inizia ad imparare
Czy mogę prosić o powtórzenie?
Have a good weekend.
inizia ad imparare
Miłego weekendu.
Here you are.
inizia ad imparare
Proszę (oto jest.)
How do you pronounce it?
inizia ad imparare
Jak się to wymawia?
How do you say sheep in English?
inizia ad imparare
Jak powiedzieć sheep po angielsku?
How do you spell it?
inizia ad imparare
Jak to przeliterować?
See you on Monday.
inizia ad imparare
Do zobaczenia w poniedziałek.
Sorry I’m late.
inizia ad imparare
Przepraszam za spóźnienie.
What does awful mean?
inizia ad imparare
Co znaczy awful?
Which page is it?
inizia ad imparare
Która to jest strona?
You too.
inizia ad imparare
Nawzajem
choose
inizia ad imparare
wybierać
circle (verb)
inizia ad imparare
zakreślać
complete (verb)
inizia ad imparare
uzupełniać
copy the rhythm
inizia ad imparare
naśladować rytm
cover the text
inizia ad imparare
zakrywać tekst
cross (noun - opposite of tick)
inizia ad imparare
zaznaczać krzyżykiem
cross out
inizia ad imparare
skreślać
match (something with something)
inizia ad imparare
dopasować
tick (noun)
inizia ad imparare
zaznaczać haczykiem
underline (v)
inizia ad imparare
podkreślać
extrovert
inizia ad imparare
ekstrawertyk
friendly
inizia ad imparare
przyjazny
funny
inizia ad imparare
śmieszny, zabawny
generous
inizia ad imparare
hojny
hard-working
inizia ad imparare
pracowity
lazy
inizia ad imparare
leniwy
mean (opposite – generous)
inizia ad imparare
skąpy
quiet
inizia ad imparare
cichy
serious
inizia ad imparare
poważny
shy
inizia ad imparare
nieśmiały
talkative
inizia ad imparare
gadatliwy
unfriendly
inizia ad imparare
nieprzyjazny
arm
inizia ad imparare
ręka
back
inizia ad imparare
plecy
bite
inizia ad imparare
gryźć
brain
inizia ad imparare
mózg
ear
inizia ad imparare
ucho
eye
inizia ad imparare
oko
face
inizia ad imparare
twarz
feel
inizia ad imparare
czuć (się)
feet
inizia ad imparare
stopy (l.mn. od foot)
finger
inizia ad imparare
palec
foot
inizia ad imparare
stopa
hair
inizia ad imparare
włosy
hand
inizia ad imparare
ręka
head
inizia ad imparare
głowa
hear
inizia ad imparare
słyszeć
heart
inizia ad imparare
serce
kick
inizia ad imparare
kopać
kiss
inizia ad imparare
całować
knee
inizia ad imparare
kolano
leg
inizia ad imparare
noga
lip
inizia ad imparare
warga
mouth
inizia ad imparare
usta
neck
inizia ad imparare
szyja
nose
inizia ad imparare
nos
see
inizia ad imparare
widzieć
shoulder
inizia ad imparare
ramię
smell
inizia ad imparare
wąchać, czuć zapach
smile (verb)
inizia ad imparare
uśmiechać się
stomach
inizia ad imparare
żołądek
teeth
inizia ad imparare
zęby (l.mn. od tooth)
think
inizia ad imparare
myśleć
toe
inizia ad imparare
palec u nogi
tongue
inizia ad imparare
język
tooth
inizia ad imparare
ząb
touch
inizia ad imparare
dotykać
another
inizia ad imparare
drugi, inny
art gallery
inizia ad imparare
galeria sztuki
artist
inizia ad imparare
artysta
at least
inizia ad imparare
przynajmniej
author
inizia ad imparare
autor
(at the) back
inizia ad imparare
z tyłu
choose
inizia ad imparare
wybierać
contain
inizia ad imparare
zawierać
definition
inizia ad imparare
definicja
(go on a) date
inizia ad imparare
randka (iść na randkę)
(the) date (i.e. 1
inizia ad imparare
5) /d@It/ data
draw (a picture)
inizia ad imparare
rysować (obrazek)
each
inizia ad imparare
każdy
exam
inizia ad imparare
egzamin
explain
inizia ad imparare
wytłumaczyć
famous for
inizia ad imparare
sławny
favourite
inizia ad imparare
ulubiony
for example
inizia ad imparare
na przykład
foreign languages
inizia ad imparare
języki obce
(at the) front
inizia ad imparare
na przodzie
have in common
inizia ad imparare
mieć coś wspólnego
I’m sure
inizia ad imparare
jestem pewien
(on the) Internet
inizia ad imparare
w Internecie
introduce
inizia ad imparare
przedstawiać (siebie, kogoś)
mime
inizia ad imparare
pokazywać bez użycia słów
painting
inizia ad imparare
malowanie
panic
inizia ad imparare
panikować
partner (i.e. person you're working with, not life partner)
inizia ad imparare
wspólnik, współpracownik, partner życiowy
picture (noun)
inizia ad imparare
rysunek, obraz
popular
inizia ad imparare
popularny
poster
inizia ad imparare
plakat
prefer
inizia ad imparare
woleć
recognize
inizia ad imparare
rozpoznawać
sporty
inizia ad imparare
wysportowany
the opposite (of)
inizia ad imparare
wyraz o przeciwnym znaczeniu
traditional
inizia ad imparare
tradycyjny
try (to do something)
inizia ad imparare
próbować (coś zrobić)
unusual
inizia ad imparare
niezwykły
website
inizia ad imparare
strona internetowa
What kind of ...?
inizia ad imparare
Jaki rodzaj...?
abroad
inizia ad imparare
za granicą
appearance (what you look like)
inizia ad imparare
wygląd
be born
inizia ad imparare
urodzić się
behind
inizia ad imparare
za, z tyłu
between
inizia ad imparare
między
borrow
inizia ad imparare
pożyczać (od kogoś)
carefully
inizia ad imparare
uważnie
chat (not internet)
inizia ad imparare
pogawędka, porozmawiać
choice
inizia ad imparare
wybór
coins
inizia ad imparare
monety
colleague
inizia ad imparare
kolega z pracy/szkoły
company (i.e. a business)
inizia ad imparare
firma
conference
inizia ad imparare
konferencja
dislike
inizia ad imparare
nie lubić
flight
inizia ad imparare
lot
get on (well) with
inizia ad imparare
mieć dobre stosunki z, dobrze żyć z
in
inizia ad imparare
w
in front of
inizia ad imparare
przed, z przodu
in the middle
inizia ad imparare
na środku, pośrodku
instrument (musical)
inizia ad imparare
instrument (muzyczny)
lose (can’t find)
inizia ad imparare
gubić, tracić
next to
inizia ad imparare
obok, koło
on
inizia ad imparare
na
on the left
inizia ad imparare
po lewej stronie
on the right
inizia ad imparare
po prawej stronie
opposite
inizia ad imparare
naprzeciwko
pleased
inizia ad imparare
zadowolony
programme (TV)
inizia ad imparare
program TV
purpose (objective)
inizia ad imparare
cel
puzzle
inizia ad imparare
krzyżówka
same
inizia ad imparare
to samo
sense of humour
inizia ad imparare
poczucie humoru
show (verb)
inizia ad imparare
pokazywać
single (not married)
inizia ad imparare
nieżonaty, niezamężna
stand (verb)
inizia ad imparare
stać
sunglasses
inizia ad imparare
okulary przeciwsłoneczne
surprised
inizia ad imparare
zdziwiony
type (i.e. she's not my type)
inizia ad imparare
typ
under
inizia ad imparare
pod
wrong
inizia ad imparare
zły, nieodpowiedni
go abroad
inizia ad imparare
wyjeżdżać za granicę
go away for the weekend
inizia ad imparare
wyjeżdżać na weekend
go by car
inizia ad imparare
plane / train /g@U baI cA;/ /bVs/ /pleIn/ samochodem / autobusem /
samolotem
inizia ad imparare
#ARG!
go camping
inizia ad imparare
biwakować
go for a drink
inizia ad imparare
iść na drinka, wyjść do pubu
go for a walk
inizia ad imparare
iść na spacer
go out at night
inizia ad imparare
wyjść wieczorem
go shopping
inizia ad imparare
iść na zakupy
go sightseeing
inizia ad imparare
zwiedzać
go skiing
inizia ad imparare
jechać na narty
go swimming
inizia ad imparare
@U "swImIN/ pływać, żeglować
go to the beach
inizia ad imparare
iść na plażę
buy souvenirs
inizia ad imparare
kupować pamiątki
have a good time
inizia ad imparare
dobrze się bawić
hire a car
inizia ad imparare
wypożyczać samochód
meet friends
inizia ad imparare
spotykać się z przyjaciółmi
rent an apartment
inizia ad imparare
wynajmować apartament
spend money
inizia ad imparare
pend mVni/ /tAim/ wydawać pieniądze, spędzać czas
stay in a hotel
inizia ad imparare
teI In @ h"@Utel / "k&mpsAIt/ zatrzymać sie w hotelu, na kempingu
sunbathe on the beach
inizia ad imparare
opalać się na plaży
take photos
inizia ad imparare
robić zdjęcia
walk in the mountains
inizia ad imparare
O; k In D@ "maUnt@nz/ chodzić po górach / po mieście
around the town
inizia ad imparare
#ARG!
boiling
inizia ad imparare
upał
cloudy
inizia ad imparare
pochmurno
cold
inizia ad imparare
zimno
foggy
inizia ad imparare
mgliście
freezing
inizia ad imparare
lodowato
hot
inizia ad imparare
gorąco
rain
inizia ad imparare
deszcz
snow
inizia ad imparare
śnieg
sunny
inizia ad imparare
słonecznie
windy
inizia ad imparare
wietrznie
again
inizia ad imparare
ponownie
attack (verb)
inizia ad imparare
atakować
awful
inizia ad imparare
okropny, straszny
balcony
inizia ad imparare
balkon
become
inizia ad imparare
stawać się
break up with (a boyfriend)
inizia ad imparare
zrywać (z sympatią)
club (i.e. nightclub)
inizia ad imparare
klub (np. klub nocny)
dark (e.g. coat)
inizia ad imparare
ciemny
delicious
inizia ad imparare
wyśmienity
deserve
inizia ad imparare
zasługiwać
DJ
inizia ad imparare
dyskdżokej
each other
inizia ad imparare
sobie nawzajem
escape (from)
inizia ad imparare
uciekać
every
inizia ad imparare
każdy
exhibition
inizia ad imparare
wystawa
fantastic
inizia ad imparare
wspaniały
furious
inizia ad imparare
wściekły
great (v. good)
inizia ad imparare
wspaniały
I’m afraid (regret not fear)
inizia ad imparare
obawiać się
immediately
inizia ad imparare
natychmiast
in fact
inizia ad imparare
w rzeczywistości
lead singer
inizia ad imparare
wiodący wokalista
lovely
inizia ad imparare
uroczy, wspaniały
luckily
inizia ad imparare
na szczęście
lyrics
inizia ad imparare
słowa (piosenki)
madly (in love)
inizia ad imparare
zakochany do szaleństwa
miserable
inizia ad imparare
nieszczęśliwy
perfect (adj)
inizia ad imparare
doskonały
plane crash
inizia ad imparare
katastrofa lotnicza
poems
inizia ad imparare
wiersze
share (verb)
inizia ad imparare
dzielić (się)
shout (verb)
inizia ad imparare
krzyczeć
sign (noun)
inizia ad imparare
znak
stone (noun)
inizia ad imparare
kamień
suddenly
inizia ad imparare
nagle
terrible
inizia ad imparare
okropny
the news
inizia ad imparare
wiadomości
wedding
inizia ad imparare
ślub
wonderful
inizia ad imparare
cudowny
ambition
inizia ad imparare
dążenie, ambicja
argue
inizia ad imparare
kłócić się
cocktail
inizia ad imparare
koktajl
couple (two people)
inizia ad imparare
para
decade
inizia ad imparare
dekada
degrees (Celsius)
inizia ad imparare
stopnie (Celsjusza)
disaster
inizia ad imparare
katastrofa
diving
inizia ad imparare
nurkowanie
dramatic
inizia ad imparare
dramatyczny
elevator
inizia ad imparare
winda
heat (noun)
inizia ad imparare
upał
heatwave
inizia ad imparare
fala upałów
hold (i.e. hands)
inizia ad imparare
trzymać
honeymoon
inizia ad imparare
miesiąc miodowy
hurry (verb)
inizia ad imparare
spieszyć się
invite (verb)
inizia ad imparare
zapraszać
knock (on the door)
inizia ad imparare
pukać (do drzwi)
lifetime (noun)
inizia ad imparare
życie
lift (elevator)
inizia ad imparare
winda
memorable
inizia ad imparare
pamiętny
memory
inizia ad imparare
pamięć
paradise
inizia ad imparare
raj
peaceful
inizia ad imparare
pokojowy
romantic
inizia ad imparare
romantyczny
room service
inizia ad imparare
obsługa pokoju (w hotelu)
seafood
inizia ad imparare
owoce morza
shock (noun)
inizia ad imparare
szok
sights
inizia ad imparare
ciekawe miejsca
somewhere
inizia ad imparare
gdzieś
arrive
inizia ad imparare
przybywać, przyjeżdżać
leave (opposite arrive)
inizia ad imparare
opuszczać, wyjeżdżać
borrow (from somebody)
inizia ad imparare
pożyczać (od kogoś)
lend
inizia ad imparare
pożyczać (komuś)
buy
inizia ad imparare
kupować
sell
inizia ad imparare
sprzedawać
catch (a train)
inizia ad imparare
złapać (pociąg)
miss (a train)
inizia ad imparare
spóźniać się na (pociąg)
fail
inizia ad imparare
oblać egzamin, nie zdać
pass
inizia ad imparare
zdać
find
inizia ad imparare
znaleźć
lose (a match)
inizia ad imparare
przegrywać (mecz)
forget
inizia ad imparare
zapominać
remember
inizia ad imparare
pamiętać
get (a letter)
inizia ad imparare
dostawać (list)
receive
inizia ad imparare
otrzymywać
send
inizia ad imparare
wysyłać
learn
inizia ad imparare
uczyć się
teach
inizia ad imparare
uczyć (kogoś)
pull
inizia ad imparare
ciągnąć
push (the door)
inizia ad imparare
pchać (drzwi)
turn off (TV)
inizia ad imparare
wyłączać
turn on (TV)
inizia ad imparare
włączać
win (a match)
inizia ad imparare
wygrywać (mecz)
appear (make an appearance)
inizia ad imparare
pojawiać się
as well as
inizia ad imparare
także, jak i
au pair
inizia ad imparare
opiekunka do dzieci
builder
inizia ad imparare
budowniczy
busy
inizia ad imparare
ruchliwy, zajęty
champagne
inizia ad imparare
szampan
Cheer up!
inizia ad imparare
Głowa do góry!
Congratulations!
inizia ad imparare
Gratulacje!
definitely
inizia ad imparare
na pewno, zdecydowanie
don’t worry
inizia ad imparare
nie martw się
electrician
inizia ad imparare
elektryk
especially
inizia ad imparare
szczególnie, zwłaszcza
everything
inizia ad imparare
wszystko
for a short time
inizia ad imparare
przez krótki czas
frightened
inizia ad imparare
przestraszony, przerażony
go on (continue)
inizia ad imparare
kontynuować, nie przerywać
Good luck!
inizia ad imparare
Powodzenia!
hurt (verb)
inizia ad imparare
krzywdzić, ranić
I (don’t) think so
inizia ad imparare
Nie wydaje mi się
I hope so
inizia ad imparare
I h@ Up s@U / /nQt/ Mam nadzieję, że tak / że nie
improve
inizia ad imparare
poprawiać, polepszać
injection
inizia ad imparare
zastrzyk
It depends
inizia ad imparare
To zależy
journey (noun)
inizia ad imparare
podróż
maybe
inizia ad imparare
może
my own (i.e. my own room)
inizia ad imparare
własny, swój
nervous
inizia ad imparare
stremowany
Oh dear!
inizia ad imparare
Ojej!
patient (noun)
inizia ad imparare
pacjent
perhaps
inizia ad imparare
być może, możliwie
piece of paper
inizia ad imparare
kartka
plumber
inizia ad imparare
hydraulik
probably
inizia ad imparare
prawdopodobnie
promise (noun)
inizia ad imparare
obietnica
romance
inizia ad imparare
romans
secret
inizia ad imparare
tajemnica
successful
inizia ad imparare
pomyślny, udany
that’s great
inizia ad imparare
wspaniale
too expensive
inizia ad imparare
zbyt drogi
until
inizia ad imparare
dopóki
violin
inizia ad imparare
skrzypce
a bit (modifier)
inizia ad imparare
trochę
already
inizia ad imparare
już
arrangements
inizia ad imparare
umówione spotkania, zajęcia
baked
inizia ad imparare
pieczony
Best wishes
inizia ad imparare
Pozdrowienia (formuła kończąca list)
call back (on the phone)
inizia ad imparare
oddzwonić
celebration
inizia ad imparare
uroczystość, obchody
come back
inizia ad imparare
wracać
depressed
inizia ad imparare
przygnębiony
double-decker (bus)
inizia ad imparare
autobus piętrowy
either (which ever)
inizia ad imparare
również
eternal
inizia ad imparare
wieczny
exotic
inizia ad imparare
egzotyczny
give back
inizia ad imparare
oddawać
last
inizia ad imparare
ostatni
look after
inizia ad imparare
opiekować się
look for
inizia ad imparare
szukać
look forward to
inizia ad imparare
cieszyć się na, nie móc się doczekać (formuła kończąca list)
main course
inizia ad imparare
danie główne
mushroom
inizia ad imparare
grzybowy, grzyb
operation (hospital)
inizia ad imparare
operacja
organize
inizia ad imparare
organizować
owl
inizia ad imparare
sowa
pay back (verb)
inizia ad imparare
spłacać
pessimist
inizia ad imparare
pesymista
phrase book
inizia ad imparare
rozmówki obcojęzyczne
positive
inizia ad imparare
pozytywny
psychoanalyst
inizia ad imparare
psychoanalityk
rare (i.e. steak)
inizia ad imparare
krwisty
research (noun)
inizia ad imparare
badania
starter (meal)
inizia ad imparare
przystawka
steak
inizia ad imparare
stek
swap (verb)
inizia ad imparare
zamieniać się
symbol
inizia ad imparare
symbol
take back
inizia ad imparare
oddawać, zwracać
tip (a piece of advice)
inizia ad imparare
dobra rada, wskazówka
truth
inizia ad imparare
prawda
well done (i.e. steak)
inizia ad imparare
dobrze wysmażony
wine list
inizia ad imparare
karta win
belt
inizia ad imparare
pasek
blouse
inizia ad imparare
bluzka
cap
inizia ad imparare
czapka
coat
inizia ad imparare
płaszcz
dress
inizia ad imparare
sukienka
hat
inizia ad imparare
kapelusz
jacket
inizia ad imparare
kurtka, marynarka
scarf
inizia ad imparare
szalik
shirt
inizia ad imparare
koszula
skirt
inizia ad imparare
spódniczka
suit
inizia ad imparare
garnitur
sweater
inizia ad imparare
sweter
tie
inizia ad imparare
krawat
top
inizia ad imparare
bluzka, koszula
tracksuit
inizia ad imparare
dres
T-shirt
inizia ad imparare
koszulka z krótkim rękawem
boots
inizia ad imparare
kozaki
jeans
inizia ad imparare
dżinsy
pyjamas
inizia ad imparare
pidżama
shoes
inizia ad imparare
buty
shorts
inizia ad imparare
szorty
socks
inizia ad imparare
skarpety
tights
inizia ad imparare
rajstopy
trainers
inizia ad imparare
adidasy
trousers
inizia ad imparare
spodnie
get dressed
inizia ad imparare
ubierać się
put on
inizia ad imparare
wkładać (na siebie),
take off
inizia ad imparare
zdejmować
try on
inizia ad imparare
przymierzać
wear
inizia ad imparare
nosić (o ubraniu)
boring
inizia ad imparare
nudny
exciting
inizia ad imparare
podniecający
interesting
inizia ad imparare
interesujący
clean
inizia ad imparare
czysty
polluted
inizia ad imparare
zanieczyszczony
comfortable
inizia ad imparare
wygodny
uncomfortable
inizia ad imparare
niewygodny
crowded
inizia ad imparare
zatłoczony
empty
inizia ad imparare
pusty
dangerous
inizia ad imparare
niebezpieczny
safe
inizia ad imparare
bezpieczny
far
inizia ad imparare
daleko
near
inizia ad imparare
niedaleko
happy
inizia ad imparare
szczęśliwy
unhappy
inizia ad imparare
nieszczęśliwy
healthy
inizia ad imparare
zdrowy
unhealthy
inizia ad imparare
niezdrowy
modern
inizia ad imparare
współczesny
old
inizia ad imparare
stary
noisy
inizia ad imparare
hałaśliwy
quiet
inizia ad imparare
cichy
patient
inizia ad imparare
cierpliwy
impatient
inizia ad imparare
niecierpliwy
polite
inizia ad imparare
uprzejmy
impolite
inizia ad imparare
nieuprzejmy
rude
inizia ad imparare
niegrzeczny, nieuprzejmy
possible
inizia ad imparare
możliwy
impossible
inizia ad imparare
niemożliwy
tidy
inizia ad imparare
uporządkowany, sprzątać
untidy
inizia ad imparare
nieporządny, niechlujny
accident
inizia ad imparare
wypadek
at the last minute
inizia ad imparare
w ostatniej chwili
business (company)
inizia ad imparare
firma
chain (of shops)
inizia ad imparare
sieć (sklepów)
change (noun – money)
inizia ad imparare
reszta
company (i.e. business)
inizia ad imparare
firma
complain
inizia ad imparare
narzekać
covered (with)
inizia ad imparare
pokryty, przykryty
exactly the same
inizia ad imparare
dokładnie taki sam
fall over
inizia ad imparare
przewracać się
fashionable
inizia ad imparare
modny
find out
inizia ad imparare
dowiadywać się
gardener
inizia ad imparare
ogrodnik
go to court
inizia ad imparare
pozwać kogoś do sądu
greengrocer
inizia ad imparare
sprzedawca w sklepie warzywnym
have an argument
inizia ad imparare
kłócić się
headlines
inizia ad imparare
nagłówki
insult (verb)
inizia ad imparare
obrażać
judge (person)
inizia ad imparare
sędzia
mess (noun)
inizia ad imparare
bałagan, nieporządek
moody
inizia ad imparare
humorzasty, o zmiennym usposobieniu
newspaper article
inizia ad imparare
artykuł prasowy
obsessed (with)
inizia ad imparare
mający obsesję (na punkcie czegoś)
of course
inizia ad imparare
oczywiście
previous
inizia ad imparare
poprzedni
relaxed
inizia ad imparare
odprężony
reputation
inizia ad imparare
reputacja
several
inizia ad imparare
kilka
slow down
inizia ad imparare
zwalniać
speed (velocity)
inizia ad imparare
prędkość
store (big shop)
inizia ad imparare
dom towarowy
stressed (under pressure)
inizia ad imparare
zestresowany
stressful
inizia ad imparare
stresujący
sure (certain)
inizia ad imparare
pewny
the main reason
inizia ad imparare
główny powód
throw out (a person)
inizia ad imparare
wyrzucać (osobę)
too much (chocolate)
inizia ad imparare
zbyt dużo
traffic (noun)
inizia ad imparare
ruch
treat (something as a ...)
inizia ad imparare
traktować
washing machine
inizia ad imparare
pralka
accent (i.e. regional)
inizia ad imparare
akcent
answerphone
inizia ad imparare
automatyczna sekretarka
atmosphere (ambience)
inizia ad imparare
atmosfera
chat (on the internet)
inizia ad imparare
pogawędka (internetowa)
clean (verb)
inizia ad imparare
czyścić
contribute
inizia ad imparare
wnosić swój wkład
fancy dress
inizia ad imparare
przebranie (na bal)
guess (verb)
inizia ad imparare
zgadywać
hammer
inizia ad imparare
młotek
inexpensive
inizia ad imparare
niedrogi
intolerable
inizia ad imparare
nieznośny
key ring
inizia ad imparare
kółko na klucze
kind (nice)
inizia ad imparare
uprzejmy, miły
leave (things on the floor)
inizia ad imparare
zostawiać
narrow
inizia ad imparare
wąski
outdoor
inizia ad imparare
na świeżym powietrzu
population
inizia ad imparare
zaludnienie
predict
inizia ad imparare
przewidywać
public transport
inizia ad imparare
komunikacja miejska
react
inizia ad imparare
reagować
ruin (verb)
inizia ad imparare
niszczyć, rujnować
save time
inizia ad imparare
oszczędzać czas
sickness
inizia ad imparare
choroba
straight ahead (direction)
inizia ad imparare
prosto
tidy (verb)
inizia ad imparare
sprzątać
underground (train system)
inizia ad imparare
metro
waste time
inizia ad imparare
marnować czas
decide
inizia ad imparare
decydować
forget
inizia ad imparare
zapominać
help
inizia ad imparare
pomagać
hope
inizia ad imparare
mieć nadzieję
learn
inizia ad imparare
uczyć się
need
inizia ad imparare
potrzebować
offer
inizia ad imparare
proponować, oferować
plan
inizia ad imparare
planować
pretend
inizia ad imparare
udawać
promise
inizia ad imparare
obiecywać
remember
inizia ad imparare
pamiętać
try
inizia ad imparare
próbować
want
inizia ad imparare
chcieć
would like
inizia ad imparare
chcieć
enjoy
inizia ad imparare
lubić, dobrze się bawić
finish
inizia ad imparare
kończyć
go on (=continue)
inizia ad imparare
nie przestawać, kontynuować
hate
inizia ad imparare
nienawidzić
like
inizia ad imparare
lubić
love
inizia ad imparare
kochać
(don’t) mind
inizia ad imparare
mieć coś przeciwko, przeszkadzać komuś
spend (time)
inizia ad imparare
spędzać czas
start
inizia ad imparare
zaczynać
stop
inizia ad imparare
przestawać
across
inizia ad imparare
z jednej strony na drugą, przez
along
inizia ad imparare
wzdłuż
down
inizia ad imparare
w dół
into
inizia ad imparare
do
out of
inizia ad imparare
z
over
inizia ad imparare
przez
past
inizia ad imparare
obok
round
inizia ad imparare
dookoła
through
inizia ad imparare
przez
towards
inizia ad imparare
w kierunku
under
inizia ad imparare
pod
up
inizia ad imparare
do góry
a whole day
inizia ad imparare
cały dzień
against (the rules)
inizia ad imparare
wbrew (zasadom)
be good at
inizia ad imparare
być dobrym (w czymś)
breathe
inizia ad imparare
oddychać
celebration
inizia ad imparare
uroczystość
complicated
inizia ad imparare
skomplikowany
control (verb)
inizia ad imparare
kontrolować
experiment (noun)
inizia ad imparare
eksperyment
fans (i.e. football)
inizia ad imparare
fani
fire (noun)
inizia ad imparare
pożar, ogień
forest
inizia ad imparare
las
goal
inizia ad imparare
gol
great-grandmother
inizia ad imparare
prababka
guide (noun, person, i.e. tourist)
inizia ad imparare
przewodnik
hairdresser
inizia ad imparare
fryzjer
hairstyle
inizia ad imparare
fryzura
hole (i.e. golf)
inizia ad imparare
dołek (w golfie)
impersonal
inizia ad imparare
bezosobowy
incredible
inizia ad imparare
niewiarygodny
in the corner
inizia ad imparare
w rogu
it doesn’t matter
inizia ad imparare
to nieważne, nic nie szkodzi.
match (football)
inizia ad imparare
mecz
motivate
inizia ad imparare
motywować
mystery
inizia ad imparare
tajemnica
nature
inizia ad imparare
natura
net (football)
inizia ad imparare
siatka
obligatory
inizia ad imparare
obowiązkowy
permitted
inizia ad imparare
dozwolone
phrase book
inizia ad imparare
rozmówki obcojęzyczne
pitch (football)
inizia ad imparare
boisko
player (football)
inizia ad imparare
gracz
psychiatrist
inizia ad imparare
psychiatra
recommend
inizia ad imparare
polecać
score (a goal)
inizia ad imparare
zdobyć (gola)
stadium
inizia ad imparare
stadion
storm (noun)
inizia ad imparare
burza
survive
inizia ad imparare
przetrwać
take off (i.e. a plane)
inizia ad imparare
startować (o samolocie)
track (running)
inizia ad imparare
tor wyścigowy
unbelievable
inizia ad imparare
nieprawdopodobny
wedding reception
inizia ad imparare
przyjęcie weselne
accommodation
inizia ad imparare
zakwaterowanie, nocleg
aerobics
inizia ad imparare
aerobik
ahead (i.e. the day ahead)
inizia ad imparare
naprzód, następny (dzień)
alive
inizia ad imparare
żywy
baseball
inizia ad imparare
baseball
basketball
inizia ad imparare
koszykówka
blow
inizia ad imparare
dmuchać
body-language
inizia ad imparare
język ciała
champions
inizia ad imparare
mistrzowie
cry (tears)
inizia ad imparare
płakać
cycling
inizia ad imparare
jazda na rowerze
despair
inizia ad imparare
desperacja
dial (verb)
inizia ad imparare
wykręcać
dominate
inizia ad imparare
dominować
exchange
inizia ad imparare
wymieniać, zamieniać
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
golf
inizia ad imparare
golf
health
inizia ad imparare
zdrowie
impression
inizia ad imparare
wrażenie
intense
inizia ad imparare
wielki, silny
intensive (course)
inizia ad imparare
intensywny
judo
inizia ad imparare
dżudo
karaoke
inizia ad imparare
rodzaj zabawy – śpiewanie znanych piosenek do akompaniamentu muzycznego
miss (an event)
inizia ad imparare
przeoczyć, spóźnić się na
Never mind
inizia ad imparare
nieważne, nie szkodzi
(not) mind
inizia ad imparare
(nie) mieć za złe
outside
inizia ad imparare
na zewnątrz
pain
inizia ad imparare
ból
pleasure
inizia ad imparare
przyjemność
posts (i.e. goal)
inizia ad imparare
słupki
quite (reasonably)
inizia ad imparare
dość, zupełnie
really (truly)
inizia ad imparare
naprawdę
receipt
inizia ad imparare
paragon
referee
inizia ad imparare
sędzia
rugby
inizia ad imparare
rugby
skiing
inizia ad imparare
jazda na nartach
technique
inizia ad imparare
technika
volleyball
inizia ad imparare
siatkówka
warm
inizia ad imparare
ciepły
whistle
inizia ad imparare
gwizdek
Yours faithfully
inizia ad imparare
z poważaniem (formuła na zakończenie oficjalnego listu)
carry
inizia ad imparare
nieść
wear
inizia ad imparare
nosić (o ubraniu)
make
inizia ad imparare
robić
earn
inizia ad imparare
zarabiać
win
inizia ad imparare
wygrywać
know
inizia ad imparare
znać (kogoś), wiedzieć (coś)
meet (for the first time)
inizia ad imparare
poznawać (kogoś)
hope
inizia ad imparare
mieć nadzieję, oczekiwać
wait
inizia ad imparare
czekać
look
inizia ad imparare
wyglądać (np. na szczęśliwego)
look like
inizia ad imparare
wyglądać jak
look at
inizia ad imparare
patrzeć na, przyglądać się
watch
inizia ad imparare
oglądać (telewizję)
bear
inizia ad imparare
niedźwiedź
bee
inizia ad imparare
pszczoła
birds
inizia ad imparare
ptaki
bull
inizia ad imparare
byk
butterfly
inizia ad imparare
motyl
camel
inizia ad imparare
wielbłąd
chicken
inizia ad imparare
kurczak
cow
inizia ad imparare
krowa
crocodile
inizia ad imparare
krokodyl
dolphin
inizia ad imparare
delfin
duck
inizia ad imparare
kaczka
eagle
inizia ad imparare
orzeł
elephant
inizia ad imparare
słoń
farm
inizia ad imparare
gospodarstwo rolne
fly
inizia ad imparare
mucha
giraffe
inizia ad imparare
żyrafa
goat
inizia ad imparare
koza
gorilla
inizia ad imparare
goryl
horse
inizia ad imparare
koń
insects
inizia ad imparare
owady
kangaroo
inizia ad imparare
kangur
lion
inizia ad imparare
lew
mosquito
inizia ad imparare
komar
mouse (plural mice)
inizia ad imparare
/maIs/ mysz
pig
inizia ad imparare
świnia
rabbit
inizia ad imparare
królik
shark
inizia ad imparare
rekin
sheep
inizia ad imparare
owca
spider
inizia ad imparare
pająk
swan
inizia ad imparare
łabędź
tiger
inizia ad imparare
tygrys
wasp
inizia ad imparare
osa
whale
inizia ad imparare
wieloryb
get angry
inizia ad imparare
zdenerwować się
get divorced
inizia ad imparare
rozwodzić się
get fit
inizia ad imparare
osiągać dobrą formę fizyczną
get lost
inizia ad imparare
gubić się
get married
inizia ad imparare
wychodzić za mąż / żenić się
get better
inizia ad imparare
poprawiać się, polepszać
get older
inizia ad imparare
starzeć się
get worse
inizia ad imparare
pogarszać się
get = buy
inizia ad imparare
#ARG!
get a flat
inizia ad imparare
dostawać / kupować mieszkanie
get a job
inizia ad imparare
dostawać pracę
get a newspaper
inizia ad imparare
przynosić / kupować gazetę
get a ticket
inizia ad imparare
kupować bilet
get into
inizia ad imparare
wchodzić do
get off
inizia ad imparare
wysiadać z
get on
inizia ad imparare
wsiadać do
get on (well) with
inizia ad imparare
mieć dobre stosunki z
get out of
inizia ad imparare
wychodzić z
get up
inizia ad imparare
wstawać
get home
inizia ad imparare
docierać do domu
get to school
inizia ad imparare
docierać do szkoły
get to work
inizia ad imparare
docierać do pracy
get a letter
inizia ad imparare
otrzymywać list
get a present
inizia ad imparare
otrzymywać prezent
get a salary
inizia ad imparare
otrzymywać pensję
get an e-mail
inizia ad imparare
otrzymywać e-mail
ask for
inizia ad imparare
prosić o
bank (river)
inizia ad imparare
brzeg (rzeki)
bark (dog)
inizia ad imparare
szczekać
belong
inizia ad imparare
należeć do
change your mind
inizia ad imparare
zmieniać zdanie
climb (a tree)
inizia ad imparare
wspinać się (na drzewo)
compare
inizia ad imparare
porównywać
confuse
inizia ad imparare
mącić w głowie
cupboard
inizia ad imparare
szafka
decisive
inizia ad imparare
zdecydowany
desperate
inizia ad imparare
zrozpaczony
directly
inizia ad imparare
bezpośrednio
disappear
inizia ad imparare
znikać
drown
inizia ad imparare
topić się
fur coat
inizia ad imparare
futro (część garderoby)
indecisive
inizia ad imparare
niezdecydowany
investigate
inizia ad imparare
prowadzić dochodzenie, badać
it’s not worth it
inizia ad imparare
to nie jest tego warte
kill
inizia ad imparare
zabijać
law
inizia ad imparare
prawo
lie on (the ground)
inizia ad imparare
leżeć (na ziemi)
lock
inizia ad imparare
zamykać na klucz
make a decision
inizia ad imparare
podejmować decyzję
make a list
inizia ad imparare
robić listę
make an excuse
inizia ad imparare
używać wymówki
offended
inizia ad imparare
obrażony, dotknięty
options
inizia ad imparare
możliwości
pet (animal)
inizia ad imparare
zwierzątko domowe
queue (noun)
inizia ad imparare
kolejka
run away
inizia ad imparare
uciekać
sensitive
inizia ad imparare
wrażliwy
simple (uncomplicated)
inizia ad imparare
prosty
size
inizia ad imparare
rozmiar
spill
inizia ad imparare
rozlewać
suggestion
inizia ad imparare
propozycja, porada
taste (noun, have good...)
inizia ad imparare
gust
take your time
inizia ad imparare
nie spieszyć się
treat (something as a ...)
inizia ad imparare
traktować (coś jak)
together
inizia ad imparare
razem
wave (your arms)
inizia ad imparare
machać (rękoma)
weigh
inizia ad imparare
ważyć
allergic
inizia ad imparare
uczulony
annoying
inizia ad imparare
irytujący
backache
inizia ad imparare
ból pleców
Bless you
inizia ad imparare
na zdrowie!
communicate
inizia ad imparare
porozumiewać się
communication
inizia ad imparare
komunikacja, kontakt
cough
inizia ad imparare
kaszel
educate
inizia ad imparare
kształcić
education
inizia ad imparare
edukacja
elect
inizia ad imparare
wybierać
election
inizia ad imparare
wybory
excuse (noun)
inizia ad imparare
wymówka
fall in love
inizia ad imparare
zakochać się
headache
inizia ad imparare
ból głowy
hire
inizia ad imparare
wypożyczać
imagination
inizia ad imparare
wyobraźnia
imagine
inizia ad imparare
wyobrażać sobie
indecisive
inizia ad imparare
niezdecydowany
inform
inizia ad imparare
informować
information
inizia ad imparare
informacja
invitation
inizia ad imparare
zaproszenie
land (not sea)
inizia ad imparare
ziemia, ląd
muscles
inizia ad imparare
mięśnie
obsessive
inizia ad imparare
obsesyjny
organization
inizia ad imparare
organizacja
painkillers
inizia ad imparare
środki przeciwbólowe
symptoms
inizia ad imparare
objawy
tax
inizia ad imparare
podatek
temperature
inizia ad imparare
temperatura
translate
inizia ad imparare
tłumaczyć / przekładać
translation
inizia ad imparare
tłumaczenie
wild (animal)
inizia ad imparare
dziki
according to
inizia ad imparare
według
affect (have an influence on)
inizia ad imparare
oddziaływać na, wpływać
be at war
inizia ad imparare
toczyć wojnę
bikini
inizia ad imparare
bikini
Biro
inizia ad imparare
rodzaj długopisu
boat
inizia ad imparare
łódź
bomb (noun)
inizia ad imparare
bomba
bright (= intelligent)
inizia ad imparare
inteligentny, błyskotliwy
bullet-proof vest
inizia ad imparare
kamizelka kuloodporna
career (noun)
inizia ad imparare
kariera
deteriorate
inizia ad imparare
pogarszać się
dishwasher
inizia ad imparare
zmywarka do naczyń
drama (lessons)
inizia ad imparare
zajęcia ze sztuki
drugs
inizia ad imparare
narkotyki
entrance (noun)
inizia ad imparare
wejście
episode
inizia ad imparare
odcinek, epizod
especially
inizia ad imparare
szczególnie
fight (verb)
inizia ad imparare
walczyć
giant (adj, i.e. spiders)
inizia ad imparare
olbrzymi
hairy
inizia ad imparare
owłosiony
in this respect
inizia ad imparare
pod tym względem
light bulb
inizia ad imparare
żarówka
nappies
inizia ad imparare
pieluchy
nominate
inizia ad imparare
nominować
parking ticket
inizia ad imparare
bilet postojowy
play (the part of)
inizia ad imparare
grać (rolę)
prison
inizia ad imparare
więzienie
protest (noun)
inizia ad imparare
protest
qualifications
inizia ad imparare
kwalifikacje
rebel (noun)
inizia ad imparare
buntownik
recently
inizia ad imparare
ostatnio, niedawno
role
inizia ad imparare
rola
scene (in a film)
inizia ad imparare
scena
stockings
inizia ad imparare
pończochy
the rest
inizia ad imparare
reszta
Tipp-Ex
inizia ad imparare
korektor
treatment (i.e. a cure)
inizia ad imparare
leczenie
vacuum cleaner
inizia ad imparare
odkurzacz
violence
inizia ad imparare
przemoc
windscreen wipers
inizia ad imparare
wycieraczki (szyb samochodowych)
afraid (be afraid)
inizia ad imparare
bać się
appalling
inizia ad imparare
okropny, wstrętny
appropriately
inizia ad imparare
właściwie, odpowiednio
baptism
inizia ad imparare
chrzest
base (i.e. the film is based on)
inizia ad imparare
opierać (się)
biology (schools subject)
inizia ad imparare
biologia
cab (taxi)
inizia ad imparare
taksówka
chemistry (schools subject)
inizia ad imparare
chemia
create
inizia ad imparare
tworzyć, kreować
critics (film)
inizia ad imparare
krytycy
cure (noun)
inizia ad imparare
lek, wyleczenie
design (verb)
inizia ad imparare
projektować
discover
inizia ad imparare
odkrywać
disposable
inizia ad imparare
jednorazowego użycia
fear (noun)
inizia ad imparare
lęk, strach
flirt (verb)
inizia ad imparare
flirtować
flying
inizia ad imparare
latanie
frustrated
inizia ad imparare
sfrustrowany
geography
inizia ad imparare
geografia
heating
inizia ad imparare
ogrzewanie
heights
inizia ad imparare
wysokości
history
inizia ad imparare
historia
honoured (adj, proud)
inizia ad imparare
zaszczycony
lawyer
inizia ad imparare
prawnik
literature
inizia ad imparare
literatura
manufacturer
inizia ad imparare
producent
maths
inizia ad imparare
matematyka
muse
inizia ad imparare
muza
name (verb)
inizia ad imparare
nazywać
paste (noun)
inizia ad imparare
masa, papka
PE
inizia ad imparare
wychowanie fizyczne
phobia
inizia ad imparare
fobia
physics (school subject)
inizia ad imparare
fizyka
retire
inizia ad imparare
odchodzić na emeryturę
safety
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
science
inizia ad imparare
nauki ścisłe (chemia, fizyka, biologia)
separate (verb, from a partner)
inizia ad imparare
rozchodzić się, rozstawać
snack bar
inizia ad imparare
bar szybkiej obsługi
spaces (i.e. open, enclosed)
inizia ad imparare
przestrzenie (otwarte, zamknięte)
spire
inizia ad imparare
iglica
statue
inizia ad imparare
posąg
steps
inizia ad imparare
stopnie (schodów)
strict
inizia ad imparare
surowy
technology
inizia ad imparare
technika
terrified
inizia ad imparare
przerażony, przestraszony
text-messaging
inizia ad imparare
wysyłanie wiadomości tekstowych
toothache
inizia ad imparare
ból zęba
unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
use
inizia ad imparare
używać
view (noun)
inizia ad imparare
widok
wonder (verb ask yourself)
inizia ad imparare
zastanawiać się
be over
inizia ad imparare
skończyć się
fill in (a form)
inizia ad imparare
wypełniać (formularz)
find out
inizia ad imparare
dowiadywać się
get on with
inizia ad imparare
mieć z kimś dobre stosunki
give up (smoking)
inizia ad imparare
rzucać (palenie)
look up (in a dictionary)
inizia ad imparare
sprawdzać (wyraz w słowniku)
pick up
inizia ad imparare
podnosić
put away
inizia ad imparare
schować, uprzątnąć
stay up
inizia ad imparare
nie kłaść się
throw away
inizia ad imparare
wyrzucać
turn down (music)
inizia ad imparare
przyciszać
turn up
inizia ad imparare
zwiększać głośność
active
inizia ad imparare
aktywny
admit (confess)
inizia ad imparare
przyznawać
(be) adopted
inizia ad imparare
(być) adoptowany(m)
alarm clock
inizia ad imparare
budzik
allergic
inizia ad imparare
uczulony
amazing
inizia ad imparare
zdumiewający, zaskakujący
because of
inizia ad imparare
z powodu
beliefs
inizia ad imparare
przekonania
close (adj, i.e. friend)
inizia ad imparare
bliski
convinced
inizia ad imparare
przekonany
day off
inizia ad imparare
dzień wolny od pracy
diet (noun, i.e. a healthy...)
inizia ad imparare
dieta
discover
inizia ad imparare
odkrywać
energetic
inizia ad imparare
pełen energii, energetyczny
enormous
inizia ad imparare
olbrzymi
except
inizia ad imparare
oprócz
exhausted
inizia ad imparare
wyczerpany
exist
inizia ad imparare
istnieć
fresh (fruit)
inizia ad imparare
świeży
gene
inizia ad imparare
gen
give up (smoking)
inizia ad imparare
rzucać (palenie) – this word was
go wrong
inizia ad imparare
źle iść, nie udać się
identical
inizia ad imparare
jednojajowi (bliźniacy)
instead of
inizia ad imparare
zamiast
irritable
inizia ad imparare
drażliwy
kids
inizia ad imparare
dzieciaki
latest (film)
inizia ad imparare
ostatni, najnowszy
lift (elevator)
inizia ad imparare
winda
on my own
inizia ad imparare
sam
play squash
inizia ad imparare
grać w squasha
ready
inizia ad imparare
gotowy
research (noun)
inizia ad imparare
badani-e/-a
reunited
inizia ad imparare
ponownie połączeni
skin (noun)
inizia ad imparare
skóra
so (tired)
inizia ad imparare
(tak) zmęczony
sunscreen
inizia ad imparare
krem z filtrem ochronnym
tense (not relaxed)
inizia ad imparare
spięty
twins
inizia ad imparare
bliźniacy
vote (for)
inizia ad imparare
głosować (na)
wood (material)
inizia ad imparare
drewno
amazed
inizia ad imparare
zdumiony
body clock
inizia ad imparare
zegar biologiczny
bored
inizia ad imparare
znudzony
boring
inizia ad imparare
nudny
button (that you press)
inizia ad imparare
przycisk
Cheers! (with a drink)
inizia ad imparare
Na zdrowie! (toast)
claustrophobic
inizia ad imparare
cierpiący na klaustrofobię
depressed
inizia ad imparare
przygnębiony, w depresji
depressing
inizia ad imparare
przygnębiający
determine (influence)
inizia ad imparare
określać, decydować
DNA
inizia ad imparare
DNA
during
inizia ad imparare
podczas
excited
inizia ad imparare
podniecony
exciting
inizia ad imparare
podniecający, ekscytujący
interested
inizia ad imparare
zainteresowany
interesting
inizia ad imparare
interesujący
lifestyle
inizia ad imparare
styl życia
message
inizia ad imparare
wiadomość
pessimistic
inizia ad imparare
pesymistyczny
portion (of fruit)
inizia ad imparare
porcja
preferences
inizia ad imparare
upodobania
press (verb)
inizia ad imparare
przyciskać
processed
inizia ad imparare
przetworzony
psychology
inizia ad imparare
psychologia
put (somebody) through (on the phone)
inizia ad imparare
łączyć kogoś
regularly
inizia ad imparare
regularnie
relaxing
inizia ad imparare
relaksujący
repair (verb)
inizia ad imparare
naprawiać
similar
inizia ad imparare
podobny
similarity
inizia ad imparare
podobieństwo
supposed to (expected to)
inizia ad imparare
coś ma (podobno) być
tiring
inizia ad imparare
męczący
almost
inizia ad imparare
prawie
arrest
inizia ad imparare
aresztować
behave (well or badly)
inizia ad imparare
zachowywać się
bride
inizia ad imparare
panna młoda
by your side
inizia ad imparare
u twego boku
commit a crime
inizia ad imparare
popełniać zbrodnię, przestępstwo
fine (parking)
inizia ad imparare
mandat
hold (embrace)
inizia ad imparare
obejmować
jump
inizia ad imparare
skakać
let (somebody) know
inizia ad imparare
dać komuś znać, zawiadomić
motorway
inizia ad imparare
autostrada
porter (hotel)
inizia ad imparare
portier, bagażowy
rob
inizia ad imparare
okradać
scream
inizia ad imparare
krzyczeć
shine
inizia ad imparare
świecić
snore
inizia ad imparare
chrapać
tight (hold)
inizia ad imparare
mocno
whisper (verb)
inizia ad imparare
szeptać
accidentally
inizia ad imparare
przypadkowo
application (form)
inizia ad imparare
podanie, formularz zgłoszeniowy
catch (criminals)
inizia ad imparare
złapać
citizen
inizia ad imparare
obywatel
customer
inizia ad imparare
klient
coast (noun)
inizia ad imparare
wybrzeże
luckily
inizia ad imparare
na szczęście
passenger
inizia ad imparare
pasażer
phone box
inizia ad imparare
budka telefoniczna
previous
inizia ad imparare
poprzedni
raffle (noun)
inizia ad imparare
loteria fantowa
rum
inizia ad imparare
rum
solve
inizia ad imparare
rozwiązywać
suddenly
inizia ad imparare
nagle
unfortunately
inizia ad imparare
niestety

Commenti:

mszydlik Ha scritto: 2017-11-01 17:38:25
WOW!!!!!!!!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.