niezaburzony xd

 0    74 schede    patrycjajoloelo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zrównoważonego środo
inizia ad imparare
sustainable environment
hodować produktów
inizia ad imparare
grow produce
stos, sterta, stos z warzywami
inizia ad imparare
pile, heap, stack of the veggies
Mnogość, wiele z
inizia ad imparare
multitude of, a great deal of
agronomia, rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
żyznej gleby = niepłodne
inizia ad imparare
fertile soil = infertile
nawóz
inizia ad imparare
fertilizer
pestycyd, środek zwalczający szkodniki
inizia ad imparare
pesticide
ekolodzy
inizia ad imparare
environmentalists
kampania
inizia ad imparare
campaign
jesteśmy przeciwni
inizia ad imparare
we are against
różnorodności biologicznej, nurków
inizia ad imparare
biodiversity, diverse
schronienie zmniejszyła się skurczony
inizia ad imparare
shelter shrank shrunk
kurczyć do rodzynek
inizia ad imparare
shrink to a raisin
światowy
inizia ad imparare
worldwide
zielone kwestie srodowisllwe
inizia ad imparare
green issues
opakowanie
inizia ad imparare
package
zimnozielony puszczy
inizia ad imparare
evergreen forest
mieć zielone palce
inizia ad imparare
have a green fingers
ma zielony kciuk
inizia ad imparare
have a green thumb
warzywniak
inizia ad imparare
greengrocer's
artykuły spożywcze, dostawa
inizia ad imparare
groceries, supply
zielony p
inizia ad imparare
green pea
zielona fasola
inizia ad imparare
green bean
szeroką różnorodność, szeroki wachlarz
inizia ad imparare
a wide variety of, a wide range of
zielony z zazdrości
inizia ad imparare
green with envy
Warunki powietrzne, klima
inizia ad imparare
air-conditions
akumulator
inizia ad imparare
rechargeable battery
ocieplić okna
inizia ad imparare
insulate windows
depot wareho
inizia ad imparare
depot warehouse
cyna; puszka, pojemnik (np. na ciastka, przybory)
inizia ad imparare
tin
składowisko, wysypiskiem
inizia ad imparare
landfill, dumping ground
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
zapaść
inizia ad imparare
collapse, cave in, fall
sieć
inizia ad imparare
network
Siedziba
inizia ad imparare
headquarter
prowadzenia badań naukowych w
inizia ad imparare
do research into
mamona, bogactwo
inizia ad imparare
mammon, wealth
portfel
inizia ad imparare
wallet
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute to work
przejazdy pasa
inizia ad imparare
carpool lane
żądanie
inizia ad imparare
request
obowiązkowe, obowiązkowe
inizia ad imparare
obligatory, compulsory
potrzeby, konieczność
inizia ad imparare
necessary, necessity
popierać
inizia ad imparare
encourage
roczna rocznie
inizia ad imparare
annual yearly
rocznica
inizia ad imparare
anniversary
łata
inizia ad imparare
patch
naprawiac ubrania
inizia ad imparare
mend clothes
równe, nawet
inizia ad imparare
equal even
rudera
inizia ad imparare
hovel
otrzymanie pozwolenia
inizia ad imparare
obtain, a permission
uzyskania dyplomu
inizia ad imparare
obtain a degree
łaciński
inizia ad imparare
latin
ceny rakieta
inizia ad imparare
prices skyrocket
rozpiętość
inizia ad imparare
spread
rozpowszechniać
inizia ad imparare
spread the word
rozprzestrzenianie masła
inizia ad imparare
spread butter
podjąć wysiłek, jak najlepiej
inizia ad imparare
make an effort, do your best
trochę wysiłku
inizia ad imparare
little effort
wsparcie, zobowiązała się do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
supportive, committed to doing something
przekonać
inizia ad imparare
convince
Brakuje mi pieniędzy
inizia ad imparare
I lack money
nadpłacony zaległy
inizia ad imparare
overpaid underpaid
gorzej
inizia ad imparare
underperform
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem, sort out a problem
wspaniałe efektowne
inizia ad imparare
fabulous glamorous
traktować okrutnie
inizia ad imparare
treat cruelly
ocen
inizia ad imparare
ratings
zapewnić ciepło
inizia ad imparare
provide heat
wprowadzania zmian
inizia ad imparare
implement changes
pochwalic
inizia ad imparare
(dis) aprove of
Celem, przeznaczenia, cel, cel
inizia ad imparare
aim, purposes, objective, target
zakazane, zakazane, niedozwolone
inizia ad imparare
forbidden, banned, not allowed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.